Poet Video pro vílu jménem Lisa M. ,,Impérium.“

Posílám pozdrav na pobřeží Dartmouthu, v Kanadě, kde se prochází víla. 
Díky Lise M. za nápad použít volně dostupná videa přímo z YouTube.
Vytvořeno ve Studiu Midian, záběry natočeny v podzemí Baziliky na Velehradě. Vše použito se svolením.
Hudba ve videu - Rock Trailer Western by Infraction [No Copyright Music] / Western , nejsem držitelem autorských práv k songu.

Lyrics / Pro Veroniku./

Empire.


Lubomír Tomik

this is the moment i stand before You,
with abstract heart

empire

You made me
You created it

it's good to be alive
it's good to be ALIVE!

Karta Crowleyho Tarotu je Sedm Holí ,,Odvaha.“

Záchranný tým.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Fotografie od Pixabay na Pexels.com

Fotografie od Coffee With Damian na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Záchranný tým.

Lubomír Tomik

po divokém a nebezpečném výjezdu seděli u kávy,
setřásli ze sebe hrůzu roztrhaných těl,
pečivo bylo křehké a nadýchané,
káva voněla pokojem idyla byla téměř doko-
siréna zavřeštěla !!!

vyskočili ze židlí a automatickými mrštnými pohyby se míhali jako šmouhy na pozadí padajícího nábytku,
křik a rány, motory startovaných aut,

stejně to nestihli.

Exploze srdce zdemolovala kosti hrudního koše dokonale a zhroutila se do sebe.

Někde jinde se Ona podívala na někoho jiného a nebylo to na mne,
mé tělo zametli na okraj cesty,
tak jako pokaždé.


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Rescue team.

Lubomír Tomik

after a wild and dangerous action outside they sat with coffee,
shook off the horror of torn bodies,
the pastry was soft and fluffy,
coffee smelled in the room, the idyll was almost perfe-
the siren squealed!!!

they jumped out of their chairs and, with automatic nimble movements, flashed like streaks against the background of falling furniture,
screams and blows, engines of starting cars

they didn't make it anyway.

The explosion of the heart demolished the bones of the ribcage completely and collapsed in on itself.

somewhere else She looked at someone else and it wasn't me,
they swept my body to the side of the road
as always.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je.... ,,Věž."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Sleep.

Spánek.

Lubomír Tomik

usnuli jsme v záhadách středověku,
čas se natáhnul jako struna na kytaře,
černá na labuti působí nepatřičně,
chtěl bych dýchat jeskynní vzduch okořeněný Její vůní

po dešti z rozpáleného asfaltu silnice stoupá pára,
zavřeš oči a jsi Pýthie v Delfách,
vidíš budoucnost -

píchneš mi do žíly sérum pravdy říznuté svým půvabem,
brána je otevřena,
brána je otevřena

stojím před ní,
Ona nikde


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sleep.

Lubomír Tomik

we fell asleep in the mysteries of the Middle Ages,
time stretched like a guitar string,
black looks inappropriate on swan,
I would like to breathe the cave air spiced with Her fragrance

steam rises from the hot asphalt of the road after the rain,
you close your eyes and you are Pythia at Delphi,
do you see the future -

She  inject into my vein the serum of truth cut with your grace,
the gate is open
the gate is open

I stand in front of her
She's nowhere

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Slunce."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce