Zbyli jen vlci.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zbyli jen vlci.

Lubomír Tomik

tikot náramkových hodinek v tichu lesa byl jako údery zvonů katedrály,

v perfektním čtverci nočního dopisu do růžové
Prometheus vycenil oči a pomyslel si :
-Žádný oheň, hoří sami, pro samý dým to nevidí !-

zbyli jen vlci,
na planině bez konce,
spletené stíny za okny cihlových domů


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Only the wolves remained.

Lubomír Tomik

the ticking of a wristwatch in the silence of the forest was like the tolling of cathedral bells,

in a perfect square of night letter in pink,
Prometheus rolled his eyes and thought:
-No fire, they burn themselves,  just don't see it!-

only wolves left
on the plain without end
entwined shadows behind the windows of brick houses

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta je ......karta...je karta Crowleyho Tarotu ...půlnoční dopis Tobě -
,,Šest Holí."
Kéž by ! Dokud nebudeme spolu, ne.

Poet Video pro Veroniku ,,Kopretiny.“

Kopretiny ztroskotaly na zahradě Studia Midian. Všechno spáchal LT.
Zvuk v pozadí z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely , konkrétně :Ships & Tugs: Whistles & Sirens - R.M.S. Aquitania, ship's horn, sounded several times.
Lyrics :

Daisies.

Lubomír Tomik

Sensationalist press
raced in the dramatic headlines!

Daisies went to the bottom!
Shipwrecked Daisies!
Daisies in someone else's dream!

colporteurs pounced on unsuspecting passers-by like wolves in packs

spectators and dragons arrived in the stormy and cold weather of the second signal system

the wrecked daisies...were for Her, of course

She was a labyrinth within a labyrinth within a labyrinth,
in swarms of meteors in the night sky

he saw Her eyes, so perfect

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Crowleyho Tarot říká ,,Císař!"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Arab.

Fotografie od Idriss Meliani na Pexels.com Tangier.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Arab.

Lubomír Tomik

vidím bezedné propasti mezi námi všemi,
když procházím chodbami,
v nichž září mladí lidé ztracení v čase a prostoru,
uvěznění uvnitř sebe a nemůžou křičet,
svým způsobem v Tangeru

ani nevíte kolik máte štěstí

nakonec jsem Arab také,
masivní kus nevyužitého nábytku
s kterým nic nepohne v kouzelných horách ,
propastech na konci rozkvetlých luk,
jimiž se nakonec projdeme všichni
PS:  Tak daleko jsem se nedostal, ovšem v nemocnici jsem mluvil s chlapíkem, který klinickou smrt prožil , několik minut ticho na přístrojích , rovná čára  a všechno bylo stejné, popisoval věci které jsem viděl taky , ale na rozkvetlou louku jsem se nedostal ani k propasti za ní.
Po smrti tunel, pád do světla, pak rozkvetlá louka a za ní propast, dobrodružství životem nekončí, nakouknul jsem jen za oponu....a teď je ze mne Arab v Tangeru.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Arab.

Lubomír Tomik

I see the bottomless chasms between us all
as I walk the halls,
in which shine young people lost in time and space,
trapped inside and unable to scream
in a way in Tangier

you don't even know how lucky you are

after all i am arab too,
a massive piece of unused furniture
with whom nothing moves in the magic mountains,
the chasms at the end of blooming meadows,
which we all go through eventually


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PS: I didn't get that far, but in the hospital I talked to a guy who experienced clinical death, a few minutes of silence , a straight line and everything was the same, he described the things I saw too, but I didn't even get to the blooming meadow the abyss behind her.
After death, a tunnel, a fall into the light, then a blossoming meadow and an abyss behind it, the adventure of life does not end, I only peeked behind the curtain... and now I am an Arab in Tangier.
Fotografie od Casablanca Stock na Pexels.com

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

Z výkladu karty.