Století bez návratu, jen slova žádné záblesky obrazů.

Století bez návratu.

Lubomír Tomik

buldozer před sebou sunul zbytky Héraklových sloupů,
podruhé žitých životů a druhých šancí

jak říci....odcházíš
jak říci...už nejsi

neříkej to nikdy,
ani před oponou ,
ani v zákulisí

století návratu
bez otázek
století návratu 
bez doteku
na cestě 
bez válečných stezek

jestli si myslíš, 
že nerozumíš světu,
on nerozumí taky,
jsme jen viry,

někteří z nás jsou Tyfové Mary,
nakažlivější více než jiní,
slova jsou za slovy stíny

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

A century of no return.

Lubomír Tomik

the bulldozer pushed the remains of the Pillars of Hercules in front of him,
second lives and second chances

how to say....you're leaving
how to say...you're not anymore

never say it
not even before the curtain,
not even behind the scenes

century return
no questions asked
century return
without touch
towards
no warpaths

if you think
that you don't understand the world
he doesn't understand you either
we are just viruses

some of us are typhoid marys
more contagious than others,
words are shadows behind words


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jen slova....
,,Devět Holí." z výkladu karty Crowleyho Tarotu - 

Devítka holí je obrazem síly. Jde o duchovní a intuitivní sílu vize. Z astrologického hlediska se jedná  o aspekt Slunce a Měsíce ve Střelci, který symbolizuje jak sílu vědomí, tak podvědomí. Devět holí tedy odráží sílu vnitřní vize, hlubokého vnímání a intuice. Tato síla se projevuje na všech úrovních vědomí, na mentální, citové, duchovní i fyzické, což naznačují čtyři šípy zachycené v pohybu. Tento symbol ilustruje neomezenou sílu, jejíž zdroj se nachází v nitru.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1010-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-holi

Skutečný cestovatel v čase!

Dnešek…. jedna věc přebíjí druhou…a tak to vždycky je, když jsem aspoň vzdáleně s Tebou.

Nález slisovaného usušeného čtyřlístku z roku 1986 . Ani ne deset minut po prvním videochatu v angličtině s velmi výjimečným člověkem.

Při úklidu ve sklepě pak rovnám knihy a ,,Sága rodu Homo“ od Vratislava Mazáka v sobě skrývá cestovatele v čase.

Otevřít oči.

Když musíš tak musíš !
Kopretiny ve vodě.Přímo naproti.
Zdraví Google Mapy .Od 3.1.22….. čas, co to přesně je, stejně se vždy změní na PAK , i když je TEĎ.
Zdravím do Indie! A ještě jinam…. vždy udělejte něco nečekaného a… žádné,,food porn“ jde spíš o barvy, zelená a žlutá na bílé.

,, Velekněžka.“

Na toto odpoledne, co se má stát ,se stane.

Rainbow girl

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Dívka duha.

Lubomír Tomik

Žena Duha nad městem,
byla kdysi dívka

ráda se projela na motorce,
tančila v arabských zemích

nic vážného,
Žena Duha měla o jednu barvu navíc,

schovala do svého závoje Měsíc
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rainbow girl.

Lubomír Tomik

Woman Rainbow over the city,
She was once a girl

She liked to ride a motorbike,
She danced in Arab countries

nothing serious,
the Rainbow Woman had one extra color,

She hid the moon in her veil
Fotografie od Daniel Joseph Petty na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov v den kdy se stalo skoro VŠECHNO a pořád se děje je …

Aha. Jak jinak, že? …už dávno to není …ani k pousmání.

Miluji když CHVILINKU jsi a karta se objeví po…..dlouhé době.

Ulice v dešti nebo horku nebo zaplavená ledovou kávou, vyber si.

Fotografie od Aleksandar Pasaric na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ulice v horku.

Lubomír Tomik

ulice v horku,
ulice v dešti,
kdyby nějaký padal,

kdyby padala ledová káva,

jenom by jsi
jenom bychom,
jenom by jsi,
jen

a políbil Tě .

Až odešli,
na dláždění kočičích hlav vykvetl zvuk padajících kostek ledu.

Pozdě, ale přece.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The street in the heat.

Lubomír Tomik

hot street,
street in the rain,
if one fell

if it rained iced coffee

you just would
we would just
you would just
just

and kissed you.

when they left
the sound of falling ice cubes blossomed on the paving of cat heads.

Late ,
but still.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fotografie od Dilruba Saru0131u00e7imen na Pexels.com

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi