,,Skvrnité šero.“ pro Tebe.

Napsáno a nahráno ve Studiu Midian pro Tebe. V pozadí zvuky z Archivu BBC , k použití pro neziskové účely, konkrétně : Tropical Seasonal Forest Atmosphere – Quiet, neutral atmosphere recorded at twilight. medium distance to distant calls from birds. Distant junglefowl calls 1m30s. Cicadas stridulating.

XXXXXXXXXXXXXXX

Speckled gloom.

Lubomír Tomik

/ "speckled gloom", these two words were written by William Faulkner in "The Bear" /

to what he was experiencing
this speckled gloom
only You just cope

You

She let him taste,
what was it
what could it have been like
what could it be

with every single hit 
hammer him to the body spikes of desire
and possessed too,


forever

XXXXXXXXXXXX
A když je pro Tebe...jaké je asi číslo uprostřed na kartě Crowleyho Tarotu, Esa Disků,na publikaci ...?
NAŠE.
Foto L.T. právě teď.

Broadcasting Radio Reality !

Fotografie od Victoria Art na Pexels.com

Signature Tune.
Vysílá Rádio Reality !!!!!!!!!!
Milí posluchači ! Vysíláme od okamžiku kdy se probudíte a otevřete oči,
ať už vedle někoho milovaného, nebo v samotě hotelových pokojů, stále je tady pro Vás Rádio Reality !

Zprávy :
Rukopisy předpovídají,
události které se stanou,
hrané love songy bez duende,
metafory Krista mezi dvěma kriminálníky na Golgotě,
kdo napsal bibli,
osvěžil se v tichu,
které se pak vznášelo nad vodami !

A nyní …..sport !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature tune.

Nakonec, aby bylo jasno!

Fotografie od Mesut u00e7iu00e7en na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nakonec, aby bylo jasno.

Lubomír Tomik

když si Mephisto pomyslel, 
-Hm,krásná literatura!-

byly to knihy napsané krví
v lidské kůži sešity kousíčky střev potřené lidským tukem

svět se točil dál,
kolotoče hřměly,
Mephisto s úsměvem listoval,

aby bylo jasno,
vzduch v pekle byl nasycen nudou,

hřích se stal svléknutou sutanou,
pohozenou na nároží

nakonec se ukázalo,
že jsi celý balíček Crowleyho Tarotu,nejsou tu žádná místa,
jen momenty s Tebou

nejsou tu žádné myšlenky,
jen na Tebe

jsme herci v různých rolích,
až se jednou sejdeme před oponou,
budeme vřeštět jako divoké kočky

až se setkáme


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Finally, to be clear.

Lubomír Tomik

when Mephisto thought,
-Hm, beautiful literature!-

they were books written in blood
bits of intestines smeared with human fat sewn into human skin

the world kept spinning
merry-go-rounds thundered
Mephisto flipped through the pages with a smile,

to make things clear,
the air in hell was filled with boredom,

sin has become a stripped cassock,
thrown on the corner

eventually it turned out
that you are the whole deck of the Crowley Tarot,


there are no places
just moments with You

there are no thoughts
only on You

we are actors in different roles
when we meet one day before the curtain
we will howl like wild cats,

when we meet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Z Devíti Pohárů se valí živá voda ! TY!
Fotografie od imustbedead na Pexels.com

Stéla boha Pana.

Uviděl jsem stélu boha Pana. Jestli budu mít šanci znovu, vyfotím, nevymýšlím si.

Egyptského boha Pana. Trochu zvláštní –

Stéla Pana, boha delty.

Lubomír Tomik

            v záhybech fantazie,
přijde zevnitř,

mrazení na konci páteře,
                   víš jaké to je


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stele of Pan, god of the delta.

Lubomír Tomik

            in the folds of fantasy
comes from within

chills down the spine,
                    You know how it is

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

An Original Egyptian God

The Egyptians knew Pan as Mendes and considered him to be one of the original eight gods. In the Egyptian pantheon, eight gods preceded the second ranked twelve gods (such as Herakles) who in turn preceded the third ranked gods (such as Dionysos). In other words, the Egyptians considered Pan to be a very ancient god.

The historian Herodotos made an important point when he said there must have been a very ancient god named Pan and then several extraordinary mortal men who were also named Pan. Because of the antiquity of the immortal Pan, we know nothing of his youth or early travels. The antiquity of Pan’s presence in Egypt is attested to by the fact that he accompanied the god Osiris on his military campaigns … Osiris was one of the original god-kings of Egypt.

Pan with his syrinx and crook

In deference to Pan’s divinity, the Egyptians did not sacrifice goats. Furthermore, goat herders had greater social status than other herdsmen. The Egyptian artistic representations of Pan clearly showed him with a goat’s face and legs but insisted his actual appearance was otherwise. We are not told how Pan appeared to the Egyptians nor are we given an explanation as to why they would not elaborate on this subject.

The Egyptian city of Khemmo (City of Pan or Panopolis) was dedicated to Pan. The Egyptians had a very high regard for Pan and displayed images of him in most temples … the images of Pan were worshiped alongside images of Satyrs.

Zdroj : https://mythagora.com/bios/pan.html#egyptian

A nejen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A nejen.

Lubomír Tomik

nejen hřmění,
nejen dunění nad hlavou,
příval, smrt a kataklyzmata

Měním realitu.
TEĎ!

Říkám nahlas ta slova,
zní pokojem
zní jako hromy a blesky a kataklyzmata,

POKUŠENÍ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

And not only.

Lubomír Tomik

not just thunder
not just a rumbling overhead,
flood, death and cataclysms

I change reality.
NOW !

I say these words out loud
sounds through the room
sounds like thunder and lightning and cataclysms,

TEMPTATION.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12