,, Jáma čarodějníků.“ Audio.

Přímo tady,jen rekordér v telefonu,text a Ty přede mnou.
Sorry,lyrics will be added !

Je to pro Tebe, takže česky…nemůžu odejít z pergolína , zkouška, čtení , karta Crowleyho Tarotu než jsem odešel na zahradu Studia Midian bylo … Eso Disků “ a …je tam napsáno, naše číslo.

Myslím na Tebe a posílám Ti ,,Jámu čarodějníků“…a čarodějnic, samozřejmě!

Prasklé slunce.

Fotografie od LED Supermarket na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Broken lightbulb.

Lubomír Tomik

on the plain of white as far as the eye can see,
two Stonehenges a stone's throw away

with the nose line in the flooded valleys

when the sun broke in the morning
the shards rang on the glass of the eyes!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Fotgrafie P.L. z dnešního rána .

XXXXXXVXXXXXXXXXXXXXXXXXRVVVVVVVVVVXXXXXXXXXX

Prasklá žárovka.

Lubomír Tomik

na planině bělma až do nedohledna,
dvě Stonehenge co by kamenem dohodil

s linií nosu v zaplavených údolích

když se ráno rozbilo slunce,
střepy zazvonily o sklivce očí !

Ta druhé se nerozbila !

LET PASSION RING FROM EVERY LYRE !!!!!!!!!

Pavlov cake !

Fotografie od Ron Lach na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na sever za cvakání zubů.

Lubomír Tomik

paničky po ránu v kafetérii,
nejdřív očima vyjídaly pult se zákusky

-MY si dáme DVĚ PAVLOVY...a toto si vychutnáme , brzy !-

posadily se a nešlo přeslechnout hlasité  historky o tom kdo a kde a kdo a s kým, pařížské šansony byly zabity

Pavlov byl asi důvod,
proč když jsem odcházel,
tuk odtékal proudem a kovový rám dveří byl vybouraný,

zatracený Dort Pavlova !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
To the north by chattering teeth.

Lubomír Tomik

ladies in the morning in the cafeteria,
first eyes were eating the dessert counter

-WE'll have TWO PAVLOS...and we'll enjoy this, soon!-

sat down and couldn't   hear  aloud stories about who and where and who and with whom, Parisian chansons were killed

Pavlov was probably the reason
why when i left
the grease was flowing away and the metal door frame was demolished,

damn Pavlov Cake!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je.....
,,Císařovna."
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12