Shoes.

Šest Mečů. ,,Věda.“

Vytvořeno ve Studiu Midian , záběry natočeny v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, budova č.14. Hudba ve videu -Shamanic Dance Royalty Free Music Nejsem vlastníkem autorských práv.

VŠE ve videu je ponecháno za určitým účelem.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me

Rozpoznal jsem jsem zdroj své inspirace už dávno, jsi to TY.

Letokruhy.

….


Nejsme vězni.

Lubomír Tomik

nejsme vězni šachovnic, záchranných sítí a člunů a
náš život není partie šachu,
skok a krok,
tanec mezi letokruhy bytí
clear

We are not prisoners.

Lubomír Tomik

we are not prisoners of chessboards, safety nets and boats and
our life is not a game of chess
leap and step
a dance between the tree rings of being

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu – Když si tuto kartu vytáhnete, má vám připomenout, že kdykoli jste ve stavu pochyb nebo zmatku nebo prožíváte vnitřní střet zájmů, nastává doba, kdy není dobré jednat, ale kdy je třeba vyčkat. 

Vyčkat.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1023-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-me

myšlenky

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Progresivní myšlenky.

Lubomír Tomik

nehraji ve starých filmech o starých mužích,

v mé realitě žádné filmy nejsou,

jsou to kradené iluze a představy někoho jiného,

fotografie jídla které nemůžeš sníst protože nejsi se mnou,
nejím ho také,
bez Tebe nemám rád ,,food porno"

bez Tebe jsem nikdoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Progressive ideas.

Lubomír Tomik

I don't act in old movies about old men

there are no movies in my reality

they are stolen illusions and ideas from someone else

photos of food you can't eat because you're not with me
I don't eat it either
I don't like "food porn" without you

without you i am nothing,nobody


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Luna" ..je karta Crowleyho Tarotu

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

,,Mapa Kontinentu Tvého Srdce „dokončena.

Po třech letech, po tunelu a světle, po tom když jsem se znovu narodil,
HOTOVO.

Na grafice, písmu, obálce, se už pracuje a najednou je vše možné, reálné.

Sakra! Jestli tento okamžik nestojí za tři roky bolesti!

A několik …nápadů, sbírku od pěti předešlých odlišuje.

Bude jiná, jako jsme po třech letech života všichni.

Rozumíš doufám tomu, že bez Tebe,

by nevznikla, Betko,

nebylo by nic.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Velekněz.“

,,Kostku,pane ?“

Děkuji p.Antonínovi a Vlastimilovi za účast v krátkém cvičení ClipChampu.

The Lament Configuration is a fictional lock puzzle or puzzle box appearing in horror stories by Clive Barker, or in works based on his original stories. The best known of these boxes is Lemarchand’s Box, which features prominently throughout the Hellraiser movie series. This was designed and made by Simon Sayce, one of the original creative team. A Lemarchand’s box is a mystical/mechanical device that acts as a door — or a key to a door — to another dimension or plane of existence. The solution of the puzzle creates a bridge to the other dimension.

,,Vůz “ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci krátkého cvičení v nichž se reality protnou.

Z výkladu karty : Taoistická filozofie říká, že změna je úspěšná tehdy, když přirozeně vznikne stav „do hloubky zakořeněného stromu u proudící řeky“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Úsvit.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

……………………………………………………..

Úsvit.

Lubomír Tomik

za úsvitu nacházel znovu
jak jsi důležitá,
oblohu nad námi

chci Tě protože je to nemožné

jsi na vrcholu 
trojuhelníku

          srdce


myšlenka           tužka

syndrom...
výskyt několika příznaků....

úsvity,
úsvity,
tY
Ty
TY

Když existuje ,,slunečnice"

jistě je i ,,úsvitnice."
.........................................................
Dawn.

Lubomír Tomik

at dawn he found You again,
how important You are,
the sky above us

I want You because it's impossible

You are on top of the
triangle

          heart


pencil               idea

syndrome...
occurrence of several symptoms....

dawn,
dawn,
yOu
yoU
YOU

When there is a "sunflower"

surely there is also "dawnflower".

...............................................................................................................................
Karta Crowleyho Tarotu na ,,Úsvit " napsaný za úsvitu, tvořím vlastní realitu,/ kdo ne ?/ jsou ,,Dvě Hole " z ...Tibetu, dordže.

Páteční čtení pro Tebe…. ,,Z pekla.“

Alan Moore a Eddie Campbel.

čtení z kapitoly IV., krátký úryvek, Nettley a sir William Gull v restauraci, podávají se ledvinky a –

V pozadí při čtení ve Studiu Midian hraje hudba Varga Vikernese -Burzum – Thulêan Mysteries, skladba ForeBears,

Nejsem majitelem autorských práv k českému překladu Viktora Janiše, ani k hudbě, ani ke knize samotné, sešlo se to tak, že nešlo odolat, navíc jsem Ti chtěl něco přečíst už delší dobu.

Anglicky jen tu jednu nejdůležitější větu :

Alan Moore

– ,, Gods indisputably exist, at least in our minds, where they are unshakably real, in all their magnificence and monstrosity. „

,,Rytíř Pohárů.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

Hrdlem.

………………………………………………………….

Hrdlem.

Lubomír Tomik

někdo smazal všechny příběhy Nilu,
někdo vydloubl oči holubici

mačkám v rukou rákosí jako kouzlo,
potírám Ti dlaně šťávou

nezapomeň prosím dělat věc pro ni samotnou,
když se holubičí oči kutálí našimi hrdly 
máme plné oči sebe

a když je sdílíme,
rty udělají velké O
potom menší o
pak horizont

oči nevychází u údivu,
pocítíš každou obrátku,
každé naražení na sliznici hrdla

nezapomeň dělat věc pro NI samotnou
....................................................................................
Throat.

Lubomír Tomik

someone deleted all the Nil stories
someone gouged out a dove's eyes

I press the reeds like magic in the year,
rub your palms with juice

please don't forget to do the thing for her alone
when dove eyes roll down our throats
we have our eyes full of ourselves

and when we share them
lips make a big O
then smaller o
then the horizon

the eyes opens in amazement,
you'll feel every turn
every impact on the mucous membrane of the throat

don't forget to do the thing for HER alone
...................................

Musím publikovat takhle, protože TEĎ, kdy Tě mám plnou hlavu, vyšel ,,Mág."
No tedy. ,,Tarot je obrazovým podobenstvím přírodních sil." Crowley.
Pokaždé když otočím tuto kartu, jsi se mnou,vedle mne, dělíme se teď o holubiččí oči.
Jsem blázen ? Ano, do Tebe.
Jen asi pět let.
Představ si.

Kapradina z Klokočova v modrém…

…jedna roste jako strom …dole jsou kořeny…
…. druhá je Macbethova dýka, kterou mi otáčíš v hrudním koši….ano, tady jsou kořeny jílec dýky.

Karta Crowleyho Tarotu je ,, Královna Pohárů.“

Kapradina přivezena PŘED nehodou ze slovenské obce Klokočov v Beskydech, vyrostla a když jsem na Tebe teď myslel, uviděl jsem Tě v modrém v tom velkém kapradí za chalupou.

Někdy bychom si tam spolu mohli zajet.

Reálné, co myslíš ?

Papradie,akryl,papier A4.

Poet Video pro Tebe ,, Zbaveni spánku.“

Sleep deprived.

Lubomír Tomik

caught in the flytraps of days
Cupid's arrows do not penetrate the adhesive layer,

I'm entangled in traps
pheromones fall to the ground

and

they
they
they
they
they
they,

tachyons,

lanterns in the dark.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu...... je..... ...po dnešním ranním Mágovi- 


Crowley - sestka poharu
Šest pohárů – Rozkoš Šestka pohárů je radost. Tato karta symbolizuje citové potěšení, které má moc uzdravovat a hojit rány (měděné poháry), ale i navracet energii a sílu (oranžové lotosové květy) a nahrazovat staré novým, jak to naznačují hadi stočení na dně každého poháru. Je to radost, která proniká až do hlubin nitra.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1035-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-pohar

If.

Bez pozlátek, slova.

Kdyby.

Lubomír Tomik

kdyby si bůh přál abychom létali dal by nám křídla ,
proč nám tedy dal stíny ?

 někdo jiný je stín ,
převlečený smutek,
prázdnota,
splín

možná....kdyby se naše stíny protnuly
to je ONO
to je VŠE
náhle a bez varování
...............................................................................
If.

Lubomír Tomik

if god wanted us to fly he would give us wings
so why did he give us shadows?

 someone else is a shadow
sadness in disguise
emptiness,
dejection

maybe....if our shadows crossed
this is IT
that is ALL
suddenly and without warning
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Autorka malby Lady Frieda Harrisová. Foto LT, teď, 29.7.2022 ráno.

May the passionate „love under will“ which she has stored in this Treasury of Truth and Beauty flow forth from the Splendour and Strength of her work to enlighten the world; may this Tarot serve as a chart for the bold seamen of the New Aeon, to guide them across the Great Sea of Understanding to the City of the Pyramids!

Koupel v moři pravděpodobností…

……v……

Fotografie od Pixabay na Pexels.com
Záplava světel.

Lubomír Tomik

boxerská rukavice je záplava světel
Tvůj polibek je záplava světel
praskající led je záplava světel
záplava světel zprava jsou světla automobilu
noha se zvedne a vykročí a dopadne a přejdu cestu,
auto projede kolem a v příští zatáčce sjede do příkopy

jdu spát, ráno se vzbudím,
odpoledne si napíšeme 
pak se jednou srazíme ve dveřích u rozesmějeme se
jsi záplava světla
pohyb Tvé ruky a vytočení čísla v ten den by všechno změnil,
není to úžasné ,
koupat se v moři pravděpodobností ?

Uvnitř zuří bitva,
Boudica drtí legie,
v záplavě světel


..................................................................
A flood of lights.

Lubomír Tomik

the boxing glove is a flood of lights
Your kiss is a flood of lights
the cracking ice is a flood of lights
the flood of lights on the right are car lights
the leg will rise and step and fall and cross the road,
the car drives past and goes into a ditch at the next turn

I go to sleep, wake up in the next day morning
we will write in the afternoon
then one day we'll bump into each other in the doorway and we'll laugh
You are a flood of light
the movement of your hand and the dialing of a number that day would change everything,
isn't it amazing
bathe in a sea of probabilities?

A battle rages within me
Boudica crushes legions,
in a flood of lights

………………………..

Karta Crowleyho Tarotu je ..Chtíč.“

Karta Crowleyho Tarotu je…. a sakra. Z výkladu karty –
Slovo chtíč, touha má v angličtině podobu lust a má stejný základ slova jako slovo lustre, které znamená lesk, třpyt, světlo. Nemůžeme „zevnitř vyzařovat“, pokud neovládáme svou vnitřní energii, svou osobní sílu. Lidé, kteří ji umí projevit, jako by skutečně září. Síla a světlo jsou dvě kvality, které se často nedají oddělit.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

CO TO JE ? JE TO SKUTEČNÉ ! TO ! Právě přistávám u břehu Kontinentu Tebe.

Právě…

…je 25.května 2019 večer a …

,, Záplava světel “ dopsána.

Jestli to až doteď bylo osobní, tato slova jsem vyškrábal ze dna duše, dnešek je… s Richardem Lesterem ,

Perný den

Hodně se mnou dnes zamával Varg Vikernes, poslouchal jsem při cvičení Umskiptar….a napadlo mne, vždyť jsem mu před pár dny psal, o něco ho požádal.

Co se to děje? Jsi to Ty?

,,

A…

….budu tady, nejdu nikam.

Kurt Gebauer,1970 – Děvče na židli.
Galerie Jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Sakra, budu tady a budu na Tebe čekat do poslední chvíle, na svém Hlídskjálfu, ve Studiu Midian.

Udělal jsem tolik prvních kroků, že už žádné po kapsách nemám.

Věřím , nepotřebuji tu děvku Naději.

Radikální řez – Poet Video ,,Without You“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Hudba má vlastní,vytvořeno v programu PunkOMatic.

Vytvořeno v programu ClipChamp
Záběry natočeny v Galerii Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, nechytře jsem si nepoznačil autory, zkusím napravit-
Kroky na konci ženské, z Archivu BBC, k použití pro neziskové účely.

Eso disků.

Pro dnešní Poet Video….,, Bez Tebe“…

…protože na Tebe nemůžu přestat myslet a už několikrát jsem Ti málem napsal.

……………………………………

Bez Tebe.

Lubomír Tomik

bez Tebe
bez Tebe

bych byl už dávno

ztracený
mrtvý

bez Tebe
bez Tebe

rozdrcený
dívám se už jen dopředu
..................................................................

Without you.

Lubomír Tomik

without you
without you

I would have been a long time ago

lost
dead

without you
without you

crushed
I'm just looking ahead
.......................................................................
Eso Holí je karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov, mířích za Tebou.
…z výkladu karty – V ohnivých měsících Lva, Berana a Střelce můžete jednat z pozice své veškeré energie, vitality a přirozenosti, nebo svou energii a přirozenost volně projevovat v kontaktu se zrozenci těchto znamení. Ok, dobré vědět, je rozhodnuto.

Noc zurčí.

Tato karta je zasvěcena Býku, a ten je znamením, které je povoláno k tomu, aby spojovalo vnitřní struktury s vnějšími. Z výkladu Karty Crowleyho Tarotu,,Velekněz.“

Autorka fotografie D.O. , Slovensko za noci.

…………………………………………………

Noc zurčí.

Lubomír Tomik

noc zurčí ranním chladem,
už teď ztratila punc kouzla

plakáty a výstavní kusy,
všechna odmítaná pozvání všude

noc zurčí úkolem,
zpoza křesel a sukní pohledem

každé ráno vyplujeme z přístavu
a doufáme ,že žádná Mína loď nevybije do posledního člena posádky

nepřiváže kapitána ke kormidelnímu kolu,
v klec zlatou

píchla do minulosti vidličkou,
lahodné sousto vzpomínek,

už jen vzpomínek,
když noc zurčí


...........................................................................................
The night roars.

Lubomír Tomik

the night roars with the morning chill,
had already lost her touch of charm

posters and exhibition pieces,
all declined invitations everywhere

the night roars with task
from behind the chairs and skirts with a look

we sail from the port every morning
and we hope that Mina's dont destroyed crew of the ship until the last one

does not tie the captain to the steering wheel,
in a golden cage

jabbed into the past with a fork,
a delicious bite of memories

just a memory
when the night roars
....................................................................
,,Velekněz." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci smutných slov, všichni měli kdysi rádi noc, teď, po tom všem vidím, že to byla jen revoluce, která pozřela své děti.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Ty jsi Lvice / předchozí příspěvek, jsi na začátku všeho/ , ve znamení Býka narozen já.

Tedy dnešek je náš.

,,Kolorovaný Whitman.“

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu Aeon- A právě osoby narozené ve Lvu (21. července – 21. srpna) jsou zrcadlem vaší potřeby vyjadřovat se tvořivě a dynamicky ve všech oblastech života. V měsíci Lva můžete začít pracovat na něčem novém a nebo dát novou dimenzi svým vztahům a profesionálním aktivitám.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

,,Děsil Whitman děti v Londýně když šel volnou ulicí ?“

Akryl,papír formátu A4, lak.

Karta Crowleyho Tarotu je…

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Heavy metalové Poet video ,,Jednorožec.“

Studio Midian a více v titulcích.
Hudba ve videu
Jacob Lizotte , Royalty Free Heavy Metal Instrumental – BURIED ALIVE Merch: https://teespring.com/shop/dark-cabin... Nejsem majitelem autorských práv .
Unicorn.

Lubomír Tomik

the unicorn in his palm cracked as the clenched fist crushed him,
sympathy was violent and crashed like a migrant van at your home

what is the probability, confluence of circumstances, synchronicity
that my eyes wander to this very newspaper headline

I feel like someone shoved a stick of dynamite down my throat and struck a match.
i hear the hiss of a cigar
I'm counting in my head
six five four three two one
BOOM


,,Hey guys, before you end up here, somebody clean up this mess, adios."

Karta Crowleyho Tarotu je.... 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Živé vysílání z Kolapsu.

……

Kolaps.

Lubomír Tomik

kolaps je něco co nemůže nikdo chtít,
ležet a nemoct se pohnout,
zírat otevřenýma očima do stropu

kolaps je rána pěstí do žaludku po dobrém jídle,
 kolaps je lhaní do očí
kolaps je chtěná ztráta paměti
 kolaps je dlouhé lože šest stop pod zemí v jarní půdě
kolaps je doktor který nechá nůžky v břiše
 kolaps je úsměv prodavače který tě obere o všechno

nejhorší správné slovo je BEZMOC,
ležet a nebýt ani mrtvý,
ležet a nebýt s Tebou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Collapse.

Lubomír Tomik

collapse is something no one can wish for
lying down and sick of moving
staring with open eyes at the ceiling

a collapse is a punch to the stomach after a good meal,
 collapse is lying to the eyes
collapse is a willful loss of memory
 a collapse is a long bed six feet underground in spring soil
collapse is the doctor who leaves the scissors in the stomach
 collapse is the salesman's smile that robs you of everything

the worst correct word is POWERLESS
lie down and not even be dead
to lie down and not be with You
.......

,,Tři Hole." ,,Ctnost."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1004-crowleyho-tarot-mala-arkana-trojka-holi

PS: Nejde o to, že bych nemohl psát, nemohl něco tvořit, jsou rozdělány desítky projektů , spolupráce s báječnými lidmi, nejde o nějaký pitomý ,,spisovatelský blok“ to je jen pohádka pro malé děti a strašání ostatních, jde o to, že právě tady ležím nejenom já, ale i fyzická hranice, kterou nejsem schopen kvůli zranění překročit.

Dostal jsem na policii kus papíru , je to už před dvěma lety, stálo tam : ,, Pro oběti trestného činu.“

Nejsem žádná ,,oběť“, mám zuby a dokážu kousat.

Klid, pomalu a znovu, úmorné vedro a teploty nad 35 stupňů Celsia moc nepomáhají, navíc jak všichni dobře víte, je tady ,,normální život“ , úřady, jídlo.

Na chvíli omezím publíkaci z deseti a více článků na podstatně méně, také není potřeba informovat o tom, ,,že někdo stěhuje skříň“ jak jsem kdysi zažil , na ,,Knize Tváří“, než byl můj účet zrušen.

,,Publíkaci“. To je slovo.

Živé vysílání z kolapsu je kolaps sám, jde o to nevzdat se a nebýt sračka.

Ať se Vám všem daří, buďte kreativní a važte si každé vteřiny, jednou čas dojde, jednou písek v přesýpacích hodinách spláchne vlna bolesti.

,,A teď něco úplně jiného !“ říkal John Cleese.