Čas …

…na velkou šanci, kterou jsem dnes dostal.

Pozastavena bude většina projektů, mimo psaní.

Do odvolání.

Je to jako s M.L.V. 2022 a je to zítra.Šance ,jen jedna.

Přišel čas .

Před chvílí jsem se díval na noční oblohu a napadlo mne…. proč jsem sakra na té cestě před třemi lety nezemřel, proč jsem tam nezůstal v krvi ?

Kvůli zítřku a kvůli tomu se Ti znovu podívat do očí.

A… pokračuje příprava ,,Mapy Kontinentu Tvého Srdce.“

Ne pokračuje, jsme tak ve čtvrtině,jak můžu zklamat neuvěřitelné lidi, kteří pro mne

udělali… neuvěřitelné věci ?

Nemůžu.

Karta Crowleyho Tarotu je… ,,Smrt.“

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

A je přesná.

Každý konec je začátek něčeho nového

Každá šance je jen jednou.

Zítra.

Poet Video pro Tebe ,,Vrčení.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Kamera PL /chroust/ ,LT /africká včela/.

Lyrics :

Snarl.

Lubomír Tomik

growls of cockroaches, African bees,
drone blowers

wings soaring at full speed into the walls

whole squadrons in the summer heat

shatters on the shores of reality

growls of cockroaches, the roar of the wings
african bees
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta je Crowleyho Tarotu je...
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Model chininu.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Model chininu.

Lubomír Tomik

polykali chinin v náhlých obratech událostí,
v rozmarné fantazii hvězdných zámků,
v úsvitech

Tvá vůně je pohled do očí,
jsi jiná 
a ještě jiná
a přece jsi to Ty

hodně chininu

chinin brachu,
alkaloid jest,
antimalarikum též,
chinin v ultrafialovém světle fluoreskuje,
když pomyslím na Tebe fluoreskuji též,

chinin zpomaluje srdeční akci,
jinak by prasklo a krev by cákla na umyvadlo,

pustíš kohoutek, spláchneš a uklidíš, 
jako každou sobotu

trocha špíny v dálce,
no a co.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Quinine model.

Lubomír Tomik

swallowed quinine in sudden turns of events,
in the whimsical fantasy of star castle,
at dawn

Your scent is a look in your eyes,
You are different
and still other
and yet it is You

a lot of quinine

quinin, buddy,
is an alkaloid,
antimalarial also,
quinine fluoresces in ultraviolet light,
when I think of You I fluoresce too,

quinine slows the heart rate,
otherwise it would burst and blood would splash on the sink,

You turn on the wheel, flush the sink and clean,
like every Saturday

a little dirt in the distance,
so what.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slow v letním ránu je.... ,,Universum."
Publikuji předešlá slova a příspěvek má číslo 6660… jasně. Jsi .