Poet Video pro Tebe ,,Kamenické značky.“

Vytvořeno ve Studiu Midian.
Zvuk z Archivu BBC , volně dostupné pro neziskové účely, konkrétně :
Building Work - Four ton pile hammer working.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lyrics:
Stonemason's marks.

Lubomír Tomik

into the limestone tools engraved
and swords
and wings from the past

engraved nails into the limestone
like the look of green eyes

engraved in skin,
small wounds

we are talking
we chat,
stone marks:

past present future
the time is
the time was
the time will be

stone markers,
time is yesterday morning
iced coffee and your smile
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1055-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-disk

Vezměme se v casinu.

Fotografie od Chemapro Hd Ecco na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vezměme se v Casinu !

Lubomír Tomik

A nyní … něco úplně jiného .

pod přísným okem bezpečnostních kamer a básníků,

vezměme se v Casinu,
v ruletě vsaďme všechno na jedno číslo,

nebudem se bát prohrát,
co můžeme ztratit

třeba se staneme příběhem,
třeba ne

rozhodně …


Vezměme se v Casinu ,
za ruku.

Fotografie od Pavel Danilyuk na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Let’s get married in the Casino!

Lubomír Tomik

And now … something completely different.

under the strict eye of security cameras and poets,

let’s get married in a casino,
in roulette, let’s bet everything on one number,

we won’t be afraid ,
what we can lose

maybe we’ll become a story,
maybe not

definitely …
Let’s get take our hands in the casino

xxxx

V češtině je trochu jiný význam slov -vzít se za ruce- a – vzít se – nejsem ale vůbec dobrý angličtinář, všechno je to pořád…prkenné, omluvám se za překlad.

Dnes jsem slyšel s úsměvem od sympatické paní – V Las Vegas se můžete vzít třeba v casinu !- Nasmáli jsme se pak, ale věta mi zůstala v paměti….hlodala a hlodala a najednou !

Pro Tebe .

I když naše svatba měla původně být v lesích… to ani není možné, skutečně se to stalo ?

Tohle, je příběh! A stále ho žiji, nepotřebuji na to ani revivalové kapely, Ty ano ?

Můžu napsat žiji, protože mne chlápek před třemi lety srazil v rychlosti 65 km/h,

jaké jsou šance na přežití ?

https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/dopravni-vychova-ve-skolach/chodec/statistiky

Raději se vezměme v casinu …ať tak či onak a karta Crowleyho Tarotu je

Lady Godiva.

Fotografie od AaDil na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Lady Godiva.

Lubomír Tomik

CO what will you hide skryješ
VE in your svém 
Nitru inside
Tajnosnubná ostří
RYtin minulosti

nevstoupíš dvakrát do stejné řeky,
protože...

poprvé se pokaždé ,
utopím
navždy


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lady Godiva.

Lubomír Tomik

CO what will you hide hide
VE in your own
Nitru inside
secreT wedding of the blades
engRaving of the past minulosti,
You

you will not enter the same river twice,
because...

for the first time each time,
I will drown,
forever
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

https://en.wikipedia.org/wiki/Coventry_Blitz

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Nepatrnou chvíli, moment v čase, si žiji svůj sen…pak přijde kobercové bombardování bolesti.

Lidé z masa a kostí.

Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lidé z masa a kostí.

Lubomír Tomik

spoutat stín skutečného okouzlení ,

většinou jsme jen lidé z masa a kostí,

obklopeni zrcadly,
sledují nás jak se měníme,
ve spoutané stíny

chci vidět Tvůj stín,
nadechnout se Tě


míchat dobro a zlo,
nepatrná cena za krásu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Meat and bone people.

Lubomír Tomik

bind the shadow of true enchantment,

most of us are just flesh and blood,

surrounded by mirrors,
they watch us change,
in handcuffed shadows

I want to see your shadow,
they will breathe you out

mix good and evil,
insignificant price for beauty

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12