Posílám Ti maliny a ,,Lidi z masa a kostí.“

Jak bylo řečeno v jedné z posledních lékařských zpráv :

– Pod clonou léků proti bolesti. –

Víš, co se mnou děláš?

Neumíš si představit…

Příběh, pořád.

Poet Video pro Tebe ,,Narvalí roh.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vytvořeno ve Studiu Midian.

Video a věta v angličtině : Mr. Paul Speckmann .

Natočeno v Řecku ,v kráteru vyhaslé sopky na ostrově Nisyros, publikováno s Paulovým svolením, díky ! http://speckmetal.net/

Napsal , hlas a střih LT

V nahrávce použit umělý zvuk z Archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely,konkrétně-Electronic Sounds – Gentle pulsations. (Specially created electronic sound.)

XXXXXXXXXXXX

lyrics:

Narwhal horn.

Lubomír Tomik

hit me on a narwhal horn, let me down
for beloved snow,
painted by you and me

prints of red angels,
angles of triangulation marks,
to all kinds of poles,
to volcanoes of all kinds


XXXXXXXXXX
Karta je....Trumfová, číslo 6.
And ,,Narwal horn" Its because its part in english, part in czech.

Pro dnešní Poet Video….

…které se odehrává v sopečném kráteru a je tam i…

…zaručeně ochladí, když je za okny 35 ve stínu…

narvalí roh.

Video dokončeno, čeká na schválení použití jedné věty, čekání, ale i to je součást všeho.

XXXXXXXXX

Narvalí roh.

Lubomír Tomik

naraž mě na narvalí roh, nech mne sjíždět dolů
na pomilovaný sníh,
pomalovaný Tebou a mnou

otisky červených andělů,
úhly triangulačních značek,
k pólům všelijakým,
k sopkám všelijakým


všelijakým,
všelijakým


,,Ok,its excatly not stairway to heaven...more like stairway to hell"

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Narwhal horn.

Lubomír Tomik

hit me on a narwhal horn, let me down
for beloved snow,
painted by you and me

prints of red angels,
angles of triangulation marks,
to all kinds of poles,
to volcanoes of all kinds

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trumfová Karta je ,,Luna.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Dinosauři.

Dinosauři.

Lubomír Tomik

jeden konec tužky zaostřen,
někde před miliony let možná
disonauři
disharmoničtí
disonauří,
cháska podivná
možná

všechny které znáš  a neznáš,


ticho  jako stopy v afaltu ,
stromy a těla pokryté jizvami a drápy -

disonauří žena  v disonauří škole se podívala přímo do záběru kamery a řekla :
-Tak, toto byli lidé. Zahubila je láska.
Po nich, jsme přišli my ! 
Disonauři !-

Ozval se dutý zlověstný zvuk, kosti, drápy, ocasy, všechno chřestilo,disharmonicky a pak
nastalo ticho, podobné potlesku,
možná
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dinosaurs.

Lubomír Tomik

one end of the pencil in focus,
somewhere millions of years ago maybe
dissonators
disharmonious
dissonators,
strange messages from time
maybe

all you know and don't know,


silence like traces in the asphalt,
trees and bodies covered with scars and claws -

dissonant woman at dissonant school looked directly into the camera and said:
-So, these were people. Love killed them.
After them, we came!
Dissonators!

There was a hollow ominous sound, bones, claws, tails, everything rattled,
there was silence, like applause,
maybe

Dinosaurs, disonaurs, 
dance of the words and meanings,
but for sure,
I WANT YOU !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX