Poet Video pro Tebe ,,Nenucená odpověď.“

Vytvořeno ve Studiu Midian. Dům v Uherském Hradišti. Kamera,
virtuální basa, digitální koláž , napsal, četl pro Tebe LT
Lyrics:

Unforced answer.
Lubomír Tomik

the air slides on his cheeks
with eyes full of blood
bone marrow
the yard is plain

"What are you going to do next? - she asked

the air slid down his cheeks,
the wind brought the sand of the desert breath

he looked into her star-filled eyes
 answered in silence

,,I will become the Phantom Oasis."

Development trend !

XXX

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vývojový trend.

Lubomír Tomik

čarodějnice na Petrovy kameny dorazily
o něco později

zaparkovaly elektrokoloběžky potřené mastí z krkavčích mláďat a tukem novorozených koťat
a mobily,
také na nabíječky hodily

pak daly se do tance,
monstrance v hádance !

Neúprosný vývojový trend !

Kurare stékalo z malé ranky na krku,
zdálo se,
že usíná a padá do prachového peří....


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Development trend.

Lubomír Tomik

the witches arrived at Peter's stones
a bit later

parked electric scooters smeared with raven cubs and fat newborn kittens
and mobiles,
also suitable for chargers

then they started dancing,
Monstrance in a riddle!

Relentless development trend!

Kurare stood out of a small wound on neck,
it seemed,
that he falls asleep and falls into You ....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Někdy …je to nečekaný vývojový trend.