Fork of dawn !

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

XXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Princip spojených nádob.

Lubomír Tomik

až nás poslední mariachi potáhne
 ve svém futrále,
bude čas na spánek

Teď :  Milovat Žít nenávidět Psát,
vnořit vidličku úsvitů 
do
chvějícího se masa nádherného zadku,
před jemným stisknutím zuby.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The principle of connected vessels.

Lubomír Tomik

until the last mariachi draws us
  in its fur,
it will be time to sleep

Now: Love Live hate Write,
nest fork of dawn
to
the trembling flesh of a amazing ass,
before gently squeezing  teeth.

XXX
,,Rytíř Mečů" je Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov pro Tebe .
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1026-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-me

Z výkladu karty : Rytíř mečů je symbolem soustředěné, odhodlané a jedním směrem zaměřené mysli. Během období, kdy vládnou vzdušná znamení Vodnáře (21. ledna – 21. února), Blíženců (21. května – 21. června) a Vah (21. září – 21.října), je vhodné vydat se novou cestou s jasným záměrem a pevnou vůlí. Tento stav mysli nezná pochyby.

15.6.2022 uvádím věci do pohybu – TEĎ !

Poet Video pro Tebe ,,Jak nahoře tak i dole.“

Záběry rybníka na Opavsku laskavě poskytla D.O., děkuji.
Jak nahoře tak i dole, a kde je dole a kde je nahoře ?
Virtuální saxofon a střih a slova- LT

Lyrics: Bugle in a pond. Pond in the bugle.

Karta Crowleyho Tarotu na nečekanou publikaci je ..jsou ,,Dva Poháry.“

Z výkladu karty !!!!!!! Dva poháry jsou symbolem lásky. Je to láska, která oživuje a je plná tvořivé energie, inspirace a čistoty. Všechny naplňuje stejnou měrou. Jedním z hlavních rysů takové lásky je mocná komunikace, kterou naznačují červení delfíni naprosto zaujatí sami sebou. „Je prožívána nejen v nitru, ale vyzařována i navenek, jak to symbolizuje dvojitý růžový květ lotosu, který zastupuje princip „jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak navenek“. !!!!!!!!! 78 karet a dva Mágové !

Jak nahoře tak i dole.

Sakra ! Je toto možné ?Nedá se to popřít, stále v oku hurikánu ! Nejdříve bylo publikováno na YouTube a přitom padla tato karta, podívám se na výklad ,,Dvou Pohárů“ a spadla by mi brada, kdybych ještě nějakou měl.

Není, synchronicita, sen, cokoli, jen je to příliš neskutečné, před pár hodinami nebylo nic a najednou je jak nahoře , tak dole.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1031-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-pohar

I write with my fingers on fire.

Fotografie od Maris Rhamdani na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Píšu prsty do ohně.

Lubomír Tomik

píšu prsty do ohně,
Mene Tekel Ufarsin

na zbytcích kůstek,
tančí rtů Tvých stín

píšu prsty do ohně,
je mi jedno že jsou z nich škvarky

píšu slova ,
CHCI TĚ ZPÁTKY

píšu prsty do hořících hvězd,
nov,

které v drápech 
drží pták Noh

nepustí a drží,
už brzy
snad
věřím

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I write with my fingers on the fire.

Lubomír Tomik

I write with my fingers on the fire,
Mene Tekel Ufarsin

on the remains of the bones,
dancing shadow of Your lips

I write with my fingers on the fire,
 don't care that they're greaves

 write words,
I WANT YOU BACK

I write with my fingers in the burning stars,
Nova´s,

which in claws
holding a bird The Roc

does not let go and holds,
soon
perhaps
believe
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,, Zkáza." Tuhle facku potřebuji.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1025-crowleyho-tarot-mala-arkana-desitka-me