Poet Video pro Veroniku ,,Rýmovačka na lodi rakví.“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rhyming machine on a coffin ship.

Lubomír Tomik

she pulled out
mosquito larvae

she pulled out
faded colors

she pulled out
smiles

clenched fists, nothing will change
clenched fists, nothing will change

in the end, every morning, each alone,
and you say no?

the waves roll over and there,
we're sailing on a coffin ship, Irishwoman, Irishman!

endless,
reed,
full of fire

I'm not a spark that would jump,
I'm a fire
which caresses you
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu ...není, slova jen tak míří k Tobě, snad si najdou cestu.
Nikdy nevíš.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coffin_ship

,,Rýmovačka na lodi z rakví“ dopsána….

…a najednou včerejší kresba tužkou se změnila …

…kresbu tužkou , formát A4. Toto Poet Video je…jiné, protože někde jsi, právě jsem to po těch letech pochopil, jenže….

Slovy z právě dopsané básně –

,,I’m not a spark that would jump


I’m a fire,
which caresses You!“

Sen už dozrál.

Fotografie od Engin Akyurt na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXX

Poblíž čajovny.

Lubomír Tomik

blízko bývalé čajovny v ruinách domu
odjížděly autobusy hromadného ničení
a každé spojení bylo do minulosti,
do dálek bez návratu,
bylo a...
nebylo

předpokládaná délka života,
mrknutí oka,
mák už dozrál

na jezeře Tebe nezřetelné malé vlnky,

hlavičky makoviček kymácející se ve větru,
hlavičky bohorodiček kymácející se na palubních deskách aut

sen už dozrál,
a není nikdo,
kdo by ho sklidil !
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Near the teahouse.

Lubomír Tomik

near the former teahouse in the ruins of the house,
buses of mass destruction were leaving
and every connection was in the past,
into the distance without return,
was and ...
it was not

life expectancy,
blink of an eye,
the poppy is ripe

small waves on the lake of You,

poppy heads swaying in the wind,
heads of godparents swaying on the dashboards of cars

the dream matured,
there is no one
who would harvest it !


from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12

Study of human anomaly.

Fotografie od aydin aydinpolaris na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Studium lidské anomálie.

Lubomir Tomik

smutně začal den,
vrata nebe skřípala v pantech,

pršelo,
ozvěna hudby jen v muzikantech

v matrjoškách další a další matrjošky
a Ty,

mi stále naháníš husí kůži

smutně začal den,
bez Tebe


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Study of human anomaly.

Lubomir Tomik

the day began sadly
the gates of heaven creaked in hinges,

it rained
echo of music only in musicians

in matryoshka dolls more and more matryoshka dolls
and you,

you're still causing me goosebumps

the day began sadly
without you
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX