Nový měsíc v kalendáři !

Pro White Wood Studio !

Fotografie od Bich Tran na Pexels.com
Napsáno a čteno pro Tebe ,Betko, před třemi minutami ve Studiu Midian. Je 21.44.

BETKAIN!

Betkain.

Lubomír Tomik

jméno 
jako zamrazení v zádech

ve stříbrné kolébce dlaní
               vyryto do meteoru

když hladíš Její krk od důlků brady
ukazováčkem a prostředníčkem,
putování po kůži

klíční kost odemkne napjatou strunu žíly hrdla

nový měsíc v kalendáři,
,,Betkain" 
v němž jsem do Tebe vetkán
a čas se zastavil,
beztak žádný není,

jen vlna která se stává sebou v příboji 
samou sebou samou sebou 
samou sebou samou sebou
samosebou

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Betkain.

Lubomír Tomik

name
like freezing in the back

in the silver cradle of palms
engraved in a meteor

when you stroke her neck from the dimples of her chin
forefinger and middle finger,
wandering the skin

the collarbone unlocks the strained throat vein

new month on the calendar,
"Betkain"
in which I am woven into You
and time stood still,
there is none anyway

just a wave that becomes itself in the surf
by yourself by myself by yourself by yourself yourself
of course

XXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu....a už s tím nebudu otravný, chvíli.
Předminulou sobotu mi sympatický Petr  řekl, anebo mi právě teď někde říká :
-Tarot je dobrý, pěkně rozbije realitu! A dobře zamáchá s psychikou, pozitivně !-

Přesně.

https://www.petrtomastik.art/

Poet Video pro Tebe ,,Dav v Tangeru.“

Crowd in Tangier.

Lubomír Tomik

we are a crowd in Tangier,
we're heading for another alley,

above us grains of silver ways 
from flying carpets,

palms wipe dust
from everything,
of magic lamps of memories

we are a crowd in Tangier
heading for the dead ends of death

two or three sandstorms in our pockets,
kisses with chapped lips

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tři dny se sešly v jediné minutě! Hudba z archivu BBC volně dostupná pro neziskové účely, Panova píštala a zvonkohra v PC LT, smícháno ve Studiu Midian.
Napsáno a čteno ve Studiu Midian, kovový brouk je z KOVOZOO 


https://www.kovozoo.cz/

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12. Střídá se s ,,Uměním.“Teď.

Zveřejnit nebo……

Zveřejnit nebo...

Lubomír Tomik

Krátká a pravdivá zpráva o Kontinentu Tebe :

Každá ráno ho objevuji znovu a znovu a pokaždé je
úžasnější.

Co máš v sobě, že se toho nemůžu nabažit ?
Co máš v sobě, že jsi pro mne inspirací roky ?

Jen .....  Tebe.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Publish or ...

Lubomír Tomik

Short and true message about the Continent You:

I discover him again and again every morning and every time he is
more amazing.

What do You have in You that I can't get enough of it?
What do You have in You ?
That You have been an inspiration to me for years?

Just You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jen.....karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov je.....WOW. Protože na nic jiného není čas.

,,Princ Holí.“

Z výkladu karty Crowleyho Tarotu …

MISTROVSTVÍ INSPIROVANÉ TVOŘIVOSTI Princ holí zachycuje mistrovství neomezeného tvůrčího vyjádření, jehož inspirace přichází z hloubky naší nejvnitřnější podstaty. Princ si ledabyle přehodil otěže přes svou ruku jako symbol inspirované tvořivosti, které nestojí nic v cestě, aby se vší silou projevila. Princ zosobňuje sebedůvěru, protože nemá potřebu tvořivý proces nijak omezovat nebo ovládat, ale nechává ho volně plynout (lev volně a ochotně táhne vůz). Jeho pozornost a plné soustředění na to, aby byla tvořivost vyjádřena, je zobrazeno zkroceným ohněm uvnitř vozu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1014-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-holi

Když se mluví o tom, že k nám „přišlo něco shůry“, nebo když někdo řekne, že „zapomněl při práci na svět kolem sebe“, znamená to, že přijal proud inspirované tvořivosti. A to je Princ holí.
 
  Výklad prince holí

Princ holí je spojován s ohnivým znamením Lva (21. července – 21. srpna) nebo se zrozenci tohoto znamení. Pokud vás tato karta přitahuje, znamená to, že byste rádi vykročili novým směrem s osobami narozenými ve Lvu, případně že se v období Lva vydáte holí novým směrem při práci na tvůrčích projektech.

TY.

Jak se můžu pustit do boje s něčím , co je silnější než já, milionkrát ?

Můžu.

Jdeme na to.

Znovu. Nikdy se nevzdám.

Nemám potřebu tvůrčí proces omezovat nebo ovládat nebo publikovat každou vteřinu minutu hodinu den, nechám ho plynout, brát věci tak jak přicházejí a jít jim naproti.

Co jsi mi řekla minulou sobotu ?

,,Věděla jsem, že tam budeš.“

Představ si , jak moc rád bych chtěl totéž říci i já.

,,Vím, že tam budeš.“

Kde ?

🙂