,, Rýnské zlato.“… v den Mága.

Nezřeknu se přece všeho co jsi mi dala i nedala.

Nikdy.

Když jsem byl na vojně, chodili jsme na cvičák střílet kolem kapličky v polích, na níž bylo napsáno :

,,Umři dřív než umřeš a neumřeš, když umřeš.“

Po třiceti letech … vzpomínka na větu, která tam někde přežila.

Za dva dny mne čeká něco výjimečného.

Jsi tam někde. A..tohle jsou dopisy a zprávy, které k Tobě snad doputují.

,, Rýnské zlato“ dopsáno.

Logic.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Logický.

Lubomír Tomik

logický je prach v urně,
písek z Afriky,
zrnka v ústech hoří,
z pálivé papriky

logické vysvětlení žádné není
snění tlení snění tlení snění tlení

milovat Tě z lásky k Tobě

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Logical.

Lubomír Tomik

logical is the dust in the urn,
sand from Africa,
grains in the mouth  burning,
 hot peppers

there is no logical explanation
dreaming decay dreaming decay dreaming decay 

to love You out of love for You
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Den Mága a pro dnešek Crowleyho Tarotu dost, vážné trhliny v realitě.

Poet Video pro Tebe ,,Nohy až do mraků.“

Z výkladu ,,Královny Pohárů“

Královna pohárů také vyžaduje, abyste otevřeně projevovali své vnitřní změny, které vám pomohly objevit nové struktury vašeho ,já“, doposud nepoznané vlohy, případně tendence zavést jiný životní styl.

Vytvořeno ve Studiu Midian. Kamera mraků P.L.
Kamera kresby vodovýma barvama L.T.
Hlas L.T.
Hudba z archivu BBC, volně k použití pro neziskové účely konkrétně :
Rajasthan Musicians – Single singer at start. More distant voices join. Playing of drums & other percussion instruments.
Lyrics:
Feet to the clouds.
/and before the end /
clouds to the feet

,,Královna Pohárů“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1041-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-pohar

Ancient songs and dances.

Fotografie od Ray Bilcliff na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prastaré zpěvy a tance.

Lubomír Tomik

na břehu kontinentu
omyta příbojem myšlenek

složená z bílých šupin
chemických procesů chvíle

troskami zhrouceného času
omyta myšlenkami příbojů

kontinent příběhů,
omývaný vlnou za vlnou,
Tebou
Tebou
TEBOU


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ancient songs and dances.

Lubomír Tomik

on the shores of the continent
washed by a flood of thoughts

composed of white scales
chemical processes while

ruins of collapsed time
washed by the thoughts of the surf

continent of stories
washed by wave after wave,
You
You
YOU
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Včera v noci, kolem 23.00.   ,,Mág."
Ráno , karta Crowleyho Tarotu , na dnešní den , ,,Mág."
Právě teď , trumfová karta na publikaci , ,,Mág " do třetice.


Vzhledem k tomu co se stalo včera, znovu jsem našel magnetofonovou kazetu s datem 23.2.1996 , tři čtvrtě hodiny záznamu z jednoho bytu, čtyři lidé a uprostřed nahrávky řeknu -Pusťte nějakou hudbu , třeba Jirku Schellingera,  ,,Simsala bim ! - a za pět minut mi napíše kamarádka , že právě poslouchá Jiřího Schellingera. Právě ta kamarádka, jejíž hlas je nahrán na kazetě.

Synchronicita napříč skoro 30 lety.
Čas neznamená nic.

JSI ?