,,Zelený pokoj.“

Napsáno v ,,Zeleném pokoji“ https://www.zeleny-pokoj.cz/

Virtuální basa na PC L.T., čte L.T., myslí na Tebe taky on ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Green room.

Lubomír Tomik

during the Napoleonic Wars,
Bonaparte put hand in his coat

and looked at the battlefield through the eyes of the
the dead and wrecked injuries soldiers

she frowned

during the Napoleonic Wars
Bonaparte put his hand in his coat
and ordered a place on the smartphone screen
in the Green Room

she smiled

Her feet,
somewhere up to the clouds

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aoen je karta Crowleyho Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Poet Video pro Tebe ,,Historie bombardování .“

Čtou N.R. a L.T. Vyrobeno ve Studiu Midian. Záběry P.L. Skenovaná kresba tužkou L.T. 
lyrics : 

History of the bombing. 

 Lubomír Tomik 

 Her thighs rubbed against each other
 like falling minarets, 
 she whispered from sleep, 
 she told stories to herself in dreams,
 some were true,
 some fictional 
 and some tasted
 like a grain,
 grain of
              well roasted coffee.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Karta Crowleyho Tarotu je .... ,,Spravedlnost."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Burlesque Makeup.

Fotografie od Gustavo Henrique na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

Burleskní makeup.

Lubomír Tomik

péřové vějíře ,
ve smutku je smutek sám,
oceán beze dna

a tak věřit ,
ne se topit !

koupel ve sklenici v oceánu je jen oceán sám,
smutek beze dna

a tak plavat,
ne se topit!

někde tam jsi a to to to je to hlavní,
důležité,
žiješ


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Burlesque makeup.

Lubomír Tomik

feather fans,
in grief is grief alone,
ocean without bottom

and so believe
don't drown!

a bath in a glass in the ocean is just the ocean itself,
sadness without bottom

and so swim
don't drown!

You're out there somewhere and that's that's that's  the main thing
important,
You live

im not selfish bastard like all this century before,
 live , 
my love !
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Princezna Holí" je karta Crowleyho Tarotu v propršeném ránu , kdy mi chybíš a najednou je to stejné jako když jsem všechno pokazil a Ty jsi hřměla přes zeď hotelového pokoje.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35