Ona.

Fotografie od wendel moretti na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Otec Blues.

Lubomír Tomik

rozsekl den na dvě poloviny


svázal řasy k sobě,
jediné a přitom tak jiné

úsměv se nezměnil,
stále vzestup a pád Babylonu,

než nadejde ráno,
budeš jen vzpomínka,

nová,
nová,
nová,

mohl jsem se Tě nadechnout,

voníš,
voníš,
jedinečnou originální vůní ulic pod minarety,

vše co si jen představím,
v ten prchavý moment objetí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Father of the Blues.

Lubomír Tomik

cut the day in half


 tied  lashes together,
one and so on

the smile didn't change
the still rise and fall of Babylon,

before dawn
You will be just a memory

new,
new,
new,

I could breathe you

You smell
You smell
the only original smell of the streets under the minarets,

everything i can imagine
at that fleeting moment of embrace
XXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu  je.....  jakákoli, Malá, či Velká Arkána...  míchám a ......,,Císařovna".
  Tou jsi.

,,Císařovna představuje princip lásky naplněné moudrostí. Symbolizuje schopnost lidských bytostí lásku dávat a přijímat. Pro Řeky tento symbol ztělesňovala Déméter, Matka Země. Z mýtického hlediska je tento archetyp také vnímán jako Venuše, bohyně lásky, krásy a tvořivé síly. V Jungově psychologickém pojetí představuje tento princip ženskou přirozenost - animu. "
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Pro Malou Lesní Vernisáž 2O22

Čistý průstřel mozku.

Lubomír Tomik

ledový dráp

někdy neusneme,
jen zemřeme

ledový spár zvýraznil obrysy hor

někdy nezemřeme jen usneme,


měla nejbáječnější hýždě v celé Káhiře,

půvabná.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A clean brain shot.

Lubomír Tomik

ice claw

sometimes we don't sleep
we'll just die

the icy gap highlighted the outlines of the mountains

sometimes we don't just die,


she had the most wonderful buttocks in all of Cairo,

charming.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Před odjezdem  do beskydských lesů...karta Crowleyho Tarotu na dnešní den , ať už přinese cokoli je ...

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Z výkladu karty :

PRINCIP ODVAHY, STAV BEZE STRACHU, EXTÁZE A VRCHOLNÁ ZKUŠENOST

Blázen představuje univerzální princip, který je spojován se stavem vědomí zažívaným před narozením a po smrti. Z pohledu životní zkušenosti je tento stav často označován jako mystický, transcendcniální, extatický a transpersonální. Na portrétu Blázna je zobrazen Dionýsos, bůh jara, který je ovinut čtyřmi spirálami silné pupeční šňůry. Ozdoben rohy a hrozny, které k Bakchovi patří, představuje Dionýsos tvořivou sílu, jež má moc vytvářet nové formy, povstávající z jeho schopnosti užasnout nad zázrakem života a z očekávání, jež je prosto strachu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

a jdeme :