Poet Video ,,Turbulence vzpomínek.“

XXXXXX

lyrics

Turbulence of memories.

Lubomír Tomik

Turbulence of memories,

sucked me completely from plane…

… and not at all,

and in general!

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa z oblaků je…. taková, že mi malinko vyrazila dech. Začínal jsem před třemi hodinami s kartou ,,Umění“ –

a právě TEĎ karta …

,,Ďábel.“

Jen pro připomenutí- 22 karet velké Arkány, 56 karet malé Arkány, dva Mágové navíc…to máme osmdesát karet.¨

Včera -publikace ,,Cesty do romantiky.“ ,,Ďábel.

Dnes publikace ,, Turbulence vzpomínek.“ Ďábel.

Co zítra ? M.L.V. 2022 ? 🙂 !

Looking forward to !

A příprava na ni, teď.

,,Vína bývalé Jugoslávie.“….

Napsáno podle skutečného příběhu z konce devadesátých let minulého století. Čteno a nahráno na smartphone, přímo na fotografii.

XXXXXXXXXXXXXXX
Wines of the former Yugoslavia.

Lubomír Tomik

in the forest a lake full of fish,
but no one went fishing there

the faces of the dead wondered from the bottom,
eyes longing
after the enchanted Sun.

xxxx

Vína bývalé Jugoslávie.

Lubomír Tomik

v lese jezero plné ryb,
nikdo tam ale nechodil rybařit

ze dna se divali tváře mrtvých,
oči toužící 
po zakletém Slunci

Právě teď.

Jsi můj Zdroj.

A magical story.

XXXXXXX

Kouzelný příběh.

Lubomír Tomik

vítr si hrál s korunami stromů,
vítr si hrál se střechami domů

na pasece jednorožec,
vyhříval se uprostřed lesa

nechal se hladit sluncem,
odlesky na jeho rohu prosvětlovaly stíny dál mezi stromy

vítr si hrál se střepy vzpomínek
vítr se hrál se stránkami nevydaných sbírek

obklopený barvami, 
koupal se v duze a

hodili přes něj síť,
povalili ho do trávy
starou rezavou pilou ho zbavili rohu a zmizeli.

Když se probral,
zařehtal do ticha,
nevykrvácel,
byl to přece jen ...

Kouzelný příběh.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A magical story.

Lubomír Tomik

the wind played with the treetops,
the wind was playing with the roofs of the houses

unicorn on the pasture,
he was warming up in the middle of the forest

let himself be stroked by the sun,
the reflections on its corner illuminated the shadows further through the trees

the wind played with shards of memory
the wind played with the pages of unpublished books

surrounded by colors,
bathed in a rainbow and

they threw a net over it,
they threw him into the grass
with an old rusty saw they stripped him of the corner and disappeared.

when he woke up
he growled in silence,
did not bleed,
it was just ...

A magical story.

from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Chlápky, co uřízli roh, poslal samozřejmě kouzelník z úvodního obrázku. Nedrží v ruce náhodou onen upižlaný roh ? Jasně že drží. Ale jednorožci zase doroste.

Obvyklá koupel v moři synchronicit. Při snídani slovo ,,jednorožec“ , poté kouzelník, poté mail od Františka Štorma, jedeme dál!