The road to romance.

Cesta do romantiky.

Lubomír Tomik

rytíři pouště,
proměnění v zástupy bělostných vrcholků
chloridu sodného,

jak daleko je do Babylonu ?

zero ! nada! nic!

křivka Tvého krku v černé krajce
je můj osobní  Jeruzalém


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The road to romance.

Lubomír Tomik

desert knights
turning into hordes of whitish peaks
sodium chloride

how far is it to Babylon?

zero! nada! nothing!

curve of your neck in black lace
is my personal Jerusalem

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Poet Video pro Tebe ,, Stínová lvice.“

Vyrobeno ve Studiu Midian. Příprava na chystané čtení poezie.Napsal,četl,hudbu v PC programu složil L.T.
Lyrics:

Shadow lioness in the tall grass.
Lubomír Tomik

shadow lioness!
I wish she ate me!

and cute bones
she left it to the crocodiles

to sit on them
low flying swallows,

in the tall grass,

before the rain

XXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Příprava na přípravu.

Příprava na přípravu.

Lubomír Tomik

příprava na přípravu 
je náboj nevystřelený,

spoušť zmáčknutá imaginárním prstem

strážce majáku spustil mlžnou sirénu,
na jejích tónech jsme se snesli
k rozlámaným troskám
dýmajících na skaliscích

odlesky na hladině Seiny,
v ránu 
v česku
bez Tebe

záchranné čluny
odpluly,

mělčiny pokryté kobercem řas
příprava na přípravu je nerozběhnutý závod

cestování v čase 
a my si to můžeme dovolit,

protože jsme 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Preparation for preparation.

Lubomír Tomik

preparation for preparation
the bullet is not fired,

trigger pressed by imaginary finger

the lighthouse keeper fired a fog siren,
we descended on her tones
to the broken wreckage
smoking on the rocks

reflections on the surface of the Seine,
in the morning
In Czechia
without you

lifeboats
sailed away,

shoals covered with a carpet of algae
preparation for preparation is an undeveloped race

time traveling
and we can afford it,

because we are
ALIVE!
XXXXXXXXXXXXXXXX