Poet Video pro Tebe ,, Obloha.“

Obloha je mezinárodní, v Itálii ,poblíž Neapole, řekla slovo ,, obloha “ italsky a anglicky Natalie Castelluccio, https://pensieriparoleepoesie.wordpress.com/

Napsáno a čteno kousek od místa sobotního Zdroje , zvuk smíchán ve Studiu Midian, pár kláves virtuálního klavíru L.T.

Obloha nad Starým Městem u Uherského Hradiště a nad Neapolí –

Sky.

Lubomír Tomik

sky are the faces of Mr. Blake and
the guy with the compass

still measuring the country,
imprisoned at the time

the sky are snake eyes
planes drops poison
birds drops honey

the sky above us is full of colors,
alchemists with curves, torches
and flasks

sky

xxxxxxxxx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je …..

,,,Ďábel.“

No, říkal jsem , že jsi to TY.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Mám jen jeden výstřel .

Příprava :

Pěkně nahlas:

Through the darkness.

Fantomoví koně.

Oblečena v rybářské síti.

Historie bombardování.

Lykantrop.

Stínová lvice ve vysoké trávě.

Izolovaná vybuchující svíce.

Anděl.

Ariel v hloubce.

Měsíční dítě.

Otoč to na Mnichov.

Černý, čarodějný a černokněžný.

Jedno písmeno v něčem pěkném.

Ve vichrech modré oblohy.

Mýdo.

Dublinská pantomima.

Revivalové kapely.

XXXX

Trumfová karta Crowleyho Rarotu i na publikaci přípravy čtení na M.L.V 2022, asi po čtvrté, je

Mág.

Není to…nejsi to Ty ?

VĚŘÍM

Tavící kotel.

Když na něco čekáš, nejlepší je nečekat.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Myslet na Ni.

XXXXXXXXXXXXXX

Tavící kotel.

Lubomír Tomik

koleje byly tavící kotel,
slunce,
velbloudi,
karavany,
pod palmami
pod palmami

držet Tě v bocích,
houpat se,
není to jen tím jak se usmíváš,
taková jsi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Melting boiler.

Lubomír Tomik

the dormitories were melting boilers,
sun,
camels,
caravans,
under the palm trees
under the palm trees

keep you on your hips
swing,
it's not just the way you smile
that's how you are

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Všechny karty říkají , že mám čekat dál.
Čekám.
Není to v mé moci.

-Ne!-

PRINCIP SPOLUPRÁCE, TÝMOVÉ PRÁCE A PARTNERSTVÍ . / Z výkladu karty Crowleyho Tarotu ,,Slunce.“/

Fotografie od Binti Malu na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ne !
Lubomír Tomik

-Nezvládnu tu myšlenku!-

Zakopu ji, i když nemám nohy
Utopím ji , i když nemám ruce

Přejedu ji parním válcem
Shodím z letadla

Zavřu ji mezi stránky knihy
Rozškrábu nehty
Defenestruji ji

Stříhám slova na písmena a zahrají si ruskou ruletu!

-Nezvládnu tu myšlenku !-


Je to jako by mi někdo usekl polovinu hlavy 
těsně nad spodní čelistí,

hrdlo dusící se krví,
tělo odešlo postavit vodu na kávu,

jemné probublávání a chroptění,
vytřeštěné oči na podlaze bez Tebe.

Nezvládnu tu myšlenku.

Na Tebe.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
No !
Lubomír Tomik

-I can't handle the idea! -

I'll bury her even if I don't have legs
I'll drown her even if I don't have hands

I'll run it over the steamroller
I'll drop off the plane

I'll close it between the pages of the book
I'll scratch her with my nails
I'm defenestrating her

I cut the words into letters and play Russian roulette!

-I can't handle the idea! -


It's like someone cut off half my head
just above the lower jaw,

throat suffocating with blood,
the body went to put water for coffee,

gentle bubbling and grunting,
staring eyes on the floor without You.

I can't handle the idea.

On You.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce
from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.