Balada pro Naďu.

Fotografie od Vijay Aditya M na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Balada pro Naďu. 

Lubomír Tomik

ozvěna kopyt v průsmyku Borgo,
v příjemném pocitu sevřené hrdlo,

chrám zvuků v pevnosti s branami ze slonoviny,
nedívej se za mne,
nedívej se skrze mne,
nedívej se mi přes rameno podívej se dovnitř

za každý moment,
za každou tlakovou vlnu kůže,

v chrámu zvuků beranidla vyrobena z pokroucených stromů průsmyku Brogo,
bělostná horo,
má mandragoro

až spadne nebe
prostě jen škrtneš zápalkou,

k čemu jiskra,
když tančíme v lese plamenů ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ballad for Naďa.

Lubomir Tomik

Echo hoofs in the Borgo pass,
in a pleasant feeling of a tight throat,

the temple of sounds in the fort with the gates of ivory,
Don't look for me,
Don't get through through me,
Don't look over my shoulder look inside

for the every moment,
for each pressure wave of the skin,

in the temple of the sounds made of the twisted tree pass Brogo,
my White Mountain,
my Mandragora

when the sky falls
You just cut off the match,

what to spark,
when we dance in the Flame Forest?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A karta Crowleyho Tarotu na slova po třiceti letech - ,,Slunce."

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Poet Video pro Tebe ze Slováckého Okruhu 2022.

Kousek od Studia Midian běsní motory. Slovácký Okruh 2o22.
Kamera, střih, basa, čte v přípravě na M.L.V 2o22. :  L.T.
Lyrics :
Isolated exploding candle.

Lubomír Tomik
 
 
 Bandits standing on hot hills,
 in the canyon of
 Targa Florio route,
 they dropped their pistols, knives
 and put their fingers in their eyes
 dazzled by Your beauty,

 She closed the engine cover,
 shielded Her palm into the distance
 in front of You,

 She got behind the wheel and turned
 key
 in ignition.
XXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu se objevila nejdříve jako černobílá kresba při ranní kávě v knize Snake and ladders, Alana Moora a Eddieho Campbela a otočil jsem ji právě teď, po několika minutovém míchání, při němž jsem myslel na Tebe a karta je ....
,,Let poets tell it and inspire ! Let passion ring of every lyre !“

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Příprava na M.L.V. 2022 II.

I. Mýdlo.

II. Ve vichrech modré oblohy / Short /

III. Měsíční dítě.

IV. Otoč to na Mnichov.

….,,požitím bijícího srdce lasičky lze být Bohyni blíže !“

,,by ingesting the beating heart of the weasel, one can be closer to the Goddess“

A tady se Malá Lesní Vernisáž 2O22 odehraje, 28.5.22 .

Čas neznamená nic.

Najednou to bude zítra.

Jako všechno.

Hlas s typickým přízvukem.

Nahráno na postarší smarthpone, mikrofony ve Studiu Midian jsou off, technické problémy. A… napíšu jí, spustím překladač abych slyšel zvuk anglických slov a znovu jako včera večer – kolem projíždí ambulance nebo hasiči, v dálce zvuk sirény na cestě, jak moc je pravděpodobné tohle řekne Crowleyho Tarot a Trumfová karta je –

Fotografie od Luciann Photography na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hlas s typickým přízvukem pro tento kraj.

Lubomír Tomik

šel pěšky ?
vedle ní , usmívala se

odvážná ?
rozkvetlá Boudica ,
řítila se ulicemi Londonia

šel pěšky ?

s typickým přízvulkem kraje kde žila,
nemluvila,
skoro zpívala !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
A voice with a typical accent for this region.

Lubomír Tomik

walked?
next to her, she smiled

brave?
blooming Boudica,
she rushed through the streets of London

walked?

with the typical accent of the region where she lived,
she didn't speak
she almost sang!