První zkouška čtení na M.L.V. 2022, X. ročník.

Všechny básně pochází z připravované sbírky ,,Mapa kontinentu Tvého srdce“. Citát na začátku nahrávky pochází od Alana Moora, mám schváleno použití Jeho věty, je to pro mne jako by mi požehnal Papež. „

První část :

Fantomoví koně.

Historie bombardování.

Lykantrop.

Izolovaná vybuchující svíce.

Ariel v hloubce.

Mýdlo. /Jen název a šmik!/

pokračování ….

ˇXXXXXXXX

Nevypadá to zle.

Karta Crowleyho Tarotu, pod kterou jsem slova připravoval a četl, je samozřejmě ,,Mág.“ Všechno do sebe zapadalo jako kostky stavebnice.

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Nelžu. Nelžu, nevymýšlím si, už tři roky od nehody. Není to špatná věc, říkat pravdu. Vydrhne Vás to až na kost. Nelhal jsem ani u soudu a pořád věřím ve spravedlnost. Co je to 30 měsíců podmínky za jednu chybu, co je to být doživotně mrzák ?

Je to výzva nebo jizva.

Výzva.

Najednou držím v ruce první část sbírky. LISO ! Za to můžeš Ty :)!

Jiný pštros.

Při nahrávání projela kolem ambulance nebo hasiči, klasická synchronicita, vjeli přímo do nahrávky.

Jiný pštros.

Lubomír Tomik

překvapivé objevy 
důležité drobnosti

protáhnul jsem uchem jehly
duše šípů,
duše stínů,
duše dnů

překvapivé objevy
důležitých drobností

třeba jako to, 
že jsi nádherná

XXXXXXXXXXXXXXXX

Another ostrich.

Lubomir Tomik

surprising discoveries
important details

I pulled through the ear of the needle
the soul of the arrows,
the soul of the shadows,
the soul of the days

surprising discoveries
important details

like that,
that YOU are Gorgeous

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na příspěvek, za který může Lisa je,
Hvězda.
, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Four letters of the Hebrew alphabet.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXX

Čtyři písmena hebrejské abecedy.

Lubomír Tomik

A  lovec 
Blýskl náhle
Gepardíma očima
Divočáci prošli mýtinou

poslední v řadě se zastavil a zavětřil

-Máme kata ?
-Máme!-
ozvalo se z posedu
a třeskl výstřel

někdo najednou zhasnul,
poslední co jsem viděl,
 byly Tvé indiánské oči

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Four letters of the Hebrew alphabet.

Lubomír Tomik

A hunter
   flashed suddenly
with
cheetah eyes
   wild Boars went through the clearing

the last in line stopped and swayed

-Do we have a hanGman?
-we have!-
it came from the sitting room
and a shot rang out

someone suddenly went out,
the last thing I saw were your indian eyes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.....,, Měsíc."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Kdysi dávno jsem při sběru hub v lese narazil na šest podobných monster, musel jsem se schovat za strom a být neviditelný, jen prošli kolem, najednou se mi vzpomínka vybavila při čtení slov -Čtyři písmena židovské abecedy.“

Poet Video pro Tebe ,,Song č.94.“

Hudba v pozadí, Rob Zombie ,,100 ways“ album Educated horses. Nejsem vlastníkem autorských práv. Song je instrumentální .
Nahráno na zahradě Studia Midian. Natočeno v domě P.L. , v Nemocnici Uherské Hradiště.
Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which you are a dream,
gentle fingering
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/981-crowleyho-tarot-09-poustevnik

Sběratel.

Fotografie od KoolShooters na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXX

Sběratel.

Lubomír Tomik

-Hej !  Zase něco do sbírky !-
usmál se a uložil do šuplíku kus kůže.

Dole na Zemi se začalo zpívat a tancovat a dítě leželo v kolébce.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Collector.

Lubomir Tomik

-Hey! Something to the collection again!-
He smiled and put a piece of leather in the drawer.

Down on the Earth began to sing and dance and the child lay in the cradle.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Věda." Šest mečů.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1021-crowleyho-tarot-mala-arkana-estka-me
Vůbec se asi týden neučím text na M.L.V. 2022 – Měli bychom následovat vědu ? Jako člověkem vytvoření bohové….. -P.S. autor textu.

Upřímnost synchronicit bere dech.