Song číslo 94 pro Tebe.

Napsáno před chvílí, čteno na zahradě Studia Midian. Hudba v pozadí Rob Zombie -100 Ways z alba Educated horses. Nejsem vlastníkem autorských práv, song je instrumentální, měl číslo 94. na displeji.

Lyrics :

Fotografie od Marina Ryazantseva na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXX

Song No.94.

Lubomír Tomik

crazy music
and which is not

and which is,
magic rampage

I will snatch the devil's horns,
devils hooves

before I move on
for You into the deep burning sky

The secret of the will is to get up every morning,
to wake up to the world
in which you are a dream,
gentle fingering

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov, kdy se vše otočilo vzhůru nohama, v tento den, je....

, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

.–.|—|.|-||…-|..|-..|.|—||.–.|.-.|—||-|.|-…|.|

K.T., labutě, Maková hora, kódy pana Morseho, kamera D.O., M.T, L.T. chaos.

Ve Studiu Midian vážné technické problémy, zvuková část je z archivu BBC konkrétně – Telegraph Equipment: Morse Code – Morse key, transmitting end. (c.1839)

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov beze slov je …

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

,, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

Tančil Kalibán.

Fotografie od Tirachard Kumtanom na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hladový po Tobě.

Lubomír Tomik

tančil Kalibán
nikým nepozván

tančil a lidé neměli oči,
místo do nich do Noci,

zářili obrazovky televizorů,
v bazénech kyselin před domem

tančil Kalibán ,
nechala jsi ho hladového

tančil Kalibán a zaječela Sycorax :
,,Kde je televizní ovladač ! 

netančil Kalibán,
k televizi přikován

seděl a pomalu umíral


XXXXXXXXXXXXXXXX

Hungry for you.

Lubomír Tomik

Caliban danced
uninvited by anyone

 danced and people didn't have eyes,
instead of them until Night,

TV screens shone,
in acid pools in front of the house

Caliban danced
you left him hungry

Caliban danced and Sycorax screamed:
,, Where's the TV remote control !?-

Caliban did not dance,
pinned to the television

sat and died slowly
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,PRINCIP INTUICE, SEBEDŮVĚRY A SCHOPNOSTI BÝT SÁM SOBĚ ZDROJEM"
Velekněžka.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

RetroWorld!

Pro někoho z RetroSvěta.

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Retrosvět.

Lubomír Tomik

jižně od songu,

který zpíváme,

protože jsme si ho zvolili
který zpíváme až do konce

jižně od bran Jeruzaléma,
před nimiž se karavana zastavila

jižně od nebe v záhonech neobdělaných spí monstra našich myslí

jižně od Tvých očí,
ústa a ruka,
napsala ten nejstrašnější text

Kalibáne !
Kalibáne !
Vstávej !

Jižně od našeho doupěte ztroskotala loď, máš tam práci !
V retrosvětě.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Retroworld.

Lubomír Tomik

south of the song

we sing because

we chose it


which we sing to the end

south of the gates of Jerusalem,
in front of which the caravan stopped

south of heaven in the beds of the uncultivated sleeping monsters of our minds

south of your eyes
mouth and hand
she wrote the scariest text

Caliban!
Caliban!
Get up!

South of our lair, the ship sank, you have a job there!
In the retro world.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TRUMFOVÁ KARTA CROWLEYHO TAROTU NA PUBLIKACI SLOV PRO TEBE JE ,,Mág.“

,, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag