Vítej v Novém Skotsku.

Ty zvuky se nesou….zpěv potáplic za noci.

Šepot na loukách, víření křídel.

Tužka, červená tempera, Lisa.
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císařovna.“

,, from Promethea- is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.“ Number 12.

,,Její odevzdání změnit se a stát se ještě více sama sebou znázorňuje labuť se čtyřmi labuťátky. Labuť je západním symbolem transformace, a podle metafory „z ošklivého káčátka vyrostla krásná labuť“ se odvíjí přeměna našich vlastních nerozvinutých vloh (čtyři labuťátka). Jakmile byly probuzeny, je jich bohatě využíváno. Mýtický dvouhlavý fénix na štítu Císařovny, stejně jako labuť, symbolizuje změnu a transformaci. Všichni ptáci, kterými je Císařovna obklopena, naznačují, že láska s moudrostí je cestou, kterou se můžeme vydat a naslouchat na ní božskému hlasu zaznívajícímu z našeho nitra.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Epic!

Profesionální práce! Zkušební hrnek na kávu.

Objednáno !

http://www.morava-katalog.cz/firma/382746/www-uhprint-cz.html

Autorka loga Midian Poet je grafička Klára Sedláčková https://www.instagram.com/_ks_dsgn/

,,A teď něco úplně jiného.“ jak říkal Graham Chapman a ostatní Monty Pythoni.

Nejsou žádné hranice.

Natočit, sestříhat, synchronizovat s hudbou, otitulkovat, samozřejmě mi Paul říkal ať tam dám své jméno a link na své stránky, neudělal jsem to.

https://www.facebook.com/Speckmetal/videos/382762970368810

Ale jen myšlenka na to, že jsem na Paulovu hudbu vytvořil krátké promo video, které má deset tisíc shlédnutí, stojí to za to.

Všechno je jen úhel pohledu.

Karta Crowleyho Tarotu je dnes podruhé ,,Mág.“ a synchronicity kolem práskají jako elektrické výboje Eliášova ohně v lanoví Demeter na cestě do Varny.

Columns.

Fotografie od Boris Ulzibat na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sloupy.
Lubomír Tomik

chrám na děsném místě,
skrčený jako sfinga
 pnoucí se do nebe jako Jákobův žebřík odněkud z pekla 
jedna příčka 
druhá příčka  šestá příčka jedna myšlenka šestá myšlenka jedna příčka a znovu jako rozespalá rána v Cuzcu

a když hadi prošli stěnou spánku,
plazení a syčení Tobě u nohou,

jsme spolu sami,
když čteš tyto řádky,
jako jsem sám když je píšu,
nikdy nejsem sám

jsme sloupy v antických chrámech pod vodou,
terasy v Baalbeku    
kameny těhotných žen
laviny valící se do údolí smrti

rachot a burácení ,
Tobě u nohou


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Columns.
Lubomír Tomik

a temple in a terrible place,
crouched like a sphinx
  climbing to heaven like Jacob's ladder from somewhere in hell
one rung
second rung sixth rung one thought sixth thought one rung and again like a sleepy mornings in Cuzco

and when the snakes passed through the wall of sleep,
crawling and hissing at Your feet,

we are alone together
when You read these lines
like I'm alone when I write them,
I'm never alone

We are pillars in ancient temples underwater,
terraces in Baalbek
stones of pregnant women
avalanches rolling into the valley of death

rumble and crashing,
At your feet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Trumfová Karta Crowleyho Tarotu je....

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti