Víla .

Fotografie od James Wheeler na Pexels.com

Nahráno na zahradě Studia Midian, v pozadí hraje song Ghost Brigade ,, In the forest“, nejsem držitelem autorských práv, byla to chvíle. Poslední slova ,,Víly.“ hrál tento song.

Spontánně.

Fairy. / For Lisa. /

Lubomír Tomik

a fairy named Lisa,
She is a Lady of Ten Thousand Years

Her eyes are stars,
hanging on canvas last night

I know why She's silent
I know why She's silent

She is certainly better
on a meadow of live silver forests
under the Moon,

She floats on stelae,
 full of dew

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Má-li.

Fotografie od cottonbro na Pexels.com

Má-li.
Lubomír Tomik

Má-li

oči,
musí mít hlavu,

hlavu,
musí mít cerebrum

cerebrum,
musí mít bílou a šedou hmotu

má-li šedou a bílou hmotu,
nazuje  si botu.

V mozkových komorách stále hluk a ryk
ozvěna jména ,
žiji v pavučině pavučin synaptických spojení,
poslední romantik.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

If She has.
Lubomir Tomik

If She has

eyes,
 she must have a head,

head,
she must have a cerebrum

cerebrum,
she must have white and gray mass

If she has gray and white mass,
She puts on his shoe.

In the brain chambers still noise and Her voice,
the echo of the name,
I live in a web of cobwebs of synaptic connections,
last romantic.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na lavinu slov je.... ANO ! I když se to zdá nevhodné, karta ,,Smrt" v tuto chvílí jen ,,ANo!"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

,,Odpoutání se od minulosti otevírá nové formy objektivity, ke které patří i cit.
Konec nastává, aby mohlo přijít něco nového.“

Synchronicita pana Moora.

Právě čtu ..

,,The Mindscape of Alan Moore“

The Thoth deck features heavily in this documentary (made a few years ago). Mr Moore doesn’t talk about the deck partularly. But he does say about the tarot…
„…a pantheon of archetypal images that provide the cartography for a map of the human condition.“

„Most people find the word Apocalypse to be a terrifying concept. Checked in the dictionary it means only revelation, although it obviously has also come to mean end of the World. As to what the end of the World means, I would day that probably depends on what we mean by World. I don’t think this means the planet, or even the life forms upon the planet. I think the World is purely a construction of ideas, and not just the physical structures, but the mental structures, the ideologies that we’ve erected. That is what I would call ‚the World’…..“

Malý šok. Jak se jmenuje má připravovaná sbírka ,,Mapa kontinentu Tvého srdce “ …. Alan Moore mi schválil použití svých slov jak předmluvu a jednou mu sbírku přes laskavý kontakt v New Yorku pošlu.

Napsáno 9.5. večer.

Dnes brzy ráno otevřu oči a – ,,Když si něco přejete a vyslovíte zaklínadlo, slova, dejte se si pozor, aby se Vám to nevyplnilo !“ Alan.

U hrnku horké kávy najednou – BOOOM!!!!!, Před vnitřníma očima vidím nadpisy –

Mapa Kontinentu Tvého Srdce bude mít tři části :

I.Barokně deliriózní, rozmanitá morbidnost.

II. Hledání.

III. Bouře.

Začíná to, řekl jsem slova.

Do roka, už ani ne, dříve, budu Mapu Kontinentu Tvého srdce držet v ruce. Půjdu z tiskárny s balíkem prvních 100 kusů.

….už jsem chtěl publikovat tato slova když……. jako další orgasmus najednou …

,,Víla jménem Lisa.“

ona je paní deseti tisíců let,

její oči byly hvězdy ….

Karta Crowleyho Tarotu , právě teď je ,,Ďábel.“ Jak dlouho mi nevyšel, skoro jsi mi chyběla.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Začalo to, jako každý den !

Znovu boj!

Nevzdávat se !