One letter in something nice.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jedno písmeno v něčem pěkném.
Lubomír Tomik

něco pěkného

a namaloval nebe 
do odstínu obsidiánu 
do odstínu modři
jasné jako oči v bouři

blýskavé a nečekané

Blesk !Blesk!Blesk !

a žádný 

Hrom, ani Hrob , ani Hroch !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

One letter in something nice.
Lubomír Tomik

something nice

and painted the sky
to the shade of obsidian
into the shade of blue
clear as eyes in a storm

glittering and unexpected

Lightning! Lightning! Lightning!

and none

Thunder, not Grave, not Hippo!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Míchané nealkoholické nápoje.

Fotografie od Hassan OUAJBIR na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Míchané nealkoholické nápoje.

Lubomír Tomik

poručík psal morseovkou do sklenice s míchaným nealkoholickým nápojem,
dloubal do kostky ledu točící se kolem plátku citrónu uprostřed,
led  cinkal o sklo
jako klekání v rozpáleném lánu obilí ,
mihotání horkého vzduchu ,
poručík se potil

byl to jen led,
nic jiného,
ale oči psaly krutou píseň,
tu nejkrutější

XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Mixed soft drinks.

Lubomír Tomik

the lieutenant wrote in Morse code in a glass with ice,
he dug into an ice cube that revolved around a slice of lemon,
the ice crashed against the glass
like sound of church bell in a hot grain field,
hot air flicker,
lieutenant sweated

it was just ice,
nothing else,
but the eyes wrote a cruel song,
the cruelest one

XXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na první slova po návratu, po deseti dnech je... ,,Válečný Vůz."
Z výkladu karty:
Vůz zastupuje univerzální princip změny a zákon příčiny a následku. Taoistická filozofie říká, že změna je úspěšná tehdy, když přirozeně vznikne stav „do hloubky zakořeněného stromu u proudící řeky“. Tato orientální metafora říká, že v období probíhající změny je nutné střídat ve stejném poměru klid (do hloubky zakořeněný strom) s aktivitou (proudící řeka). Karta zobrazuje postavu sedící na voze, která je ve stavu rozjímání a klidu, avšak připravená být znovu aktivní.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz