Na veselejší notu. / For All of You, Sisters and Brothers /

On a happier note.

Lubomír Tomik

Sun and shadow
in the meadow of imagination
between life and death
after passing through the tunnel,
where they come to life
magic plants,
fantasy flowers
and on them
pollen of ideas

anf We,
Sisters and Brothers,

We harvest it.

Karta Crowleyho Tarotu je…

,, Velekněz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Včera jsem mluvil s člověkem, který si prošel klinickou smrtí, dostal se o něco dál, prošel tunelem, ale nevrátil se jako já – ,,Pak byla rozkvetlá louka, šel jsem přes ni až k propasti , jen na dohled.Dál ne. Je to skutečné místo!“ Pak ho oživili .

Vzbudil jsem se s myšlenkou, že právě toto je místo, kde se berou nápady, místo fantazie,imaginace.

The Real Ideaspace.

Malé nepatrné poděkování…

…v obrazech.

Už se ubytovala.

Dublin pantomime.

Dublinská pantomima.
Lubomír Tomik

liliový zástup pixelů
rozdělený
imaginárním zrcadlem

představ si každý obraz každé věci
v nejvyšším možném rozlišení

spí v ulicích
spí v růžích
spí v tekutých píscích
spí v jehličí
jede natažena slastně vrnící
na hřbetech ježků.

Dublinská pantomima skončila,
diváci ani nezatleskali, rozešli se a reptali
a rozešli se do rozkvétajících jarního Dublinu
zapomněli na život,

na obraz v nejvyšším možném rozlišení-
FANTAZII !

xxxxxxxxxxxxxxx

Dublin pantomime.
Lubomír Tomik

lily crowd of pixels
divided
imaginary mirror

imagine every picture of every thing
in the highest possible resolution

sleeping in the streets
sleeping in roses
sleeps in the liquid sands
sleeping in the needles
she rides stretched happily snarling
on the backs of hedgehogs.

The Dublin pantomime is over,
the spectators did not even clap, parted and grumbled
and dispersed to the blossoming streets of Dublin
they forgot about life

to the image in the highest possible resolution
FANTASY!


Byla kdysi.

She used to be.

Lubomír Tomik

Puma Punku,
Teotihuacan, suddenly
on the sea shore,
surprised indian

fat galeons
in sight
-I see! The gods are back!

and disappeared into jungle

xxxxxxxxxxxxx

Karta Crowleyho Tarotu je….. Devět Pohárů. ,,Radost.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1038-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-pohar