Vlivy.

Influences.

Lubomír Tomik

bodies can act on each other at a distance
two snakes spine
entwined in each other
when we hugged
Aphrodite has wetted us
molten gold and silver
pour in while
influences of moments

xxxxxx

Napsáno na nemocničním lůžku, čteno a nahráno v prázdné jídelně, publikováno z telefonu. Hodina života bez Tebe.

Vše je jen stav mysli.

Zoufalství i Touha.

Ve znamení karty Crowleyho Tarotu…o článek dříve…a to, že karta byla tažena PŘED čtením a nahráváním, ale až PO napsání a na Alanově verzi leje Mona Lisa ze dvou pohárů stejně jako Afrodita v básni zlato a stříbro…je už jen klasická Synchronicita.

Každý den je nový začátek.

Zdobné jizvy.

Decorative scars.
Lubomír Tomik

We are migratory birds,
heading across the azure sky
in silk and torn
,,V“
across the ocean


one by one we fall down,
decorative scars end in waves as big as our houses,
monstrous

Xxxxx xxxxxx

Zdobné jizvy.
Lubomír Tomik

Jsme stěhovaví ptáci,
mířící po blankytné obloze
v hedvábném a potrhaném
,,V"
přes oceán,
jeden po druhém padáme z oblohy,
zdobné jizvy končí ve vlnách velkých jako naše domy,
monstrózních.

xxxxxxxxxxxxxxxx

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz