Je tak pozdě. / Audio./

Napsáno čteno a nahráno ve Studiu Midian po náhodném poslechu Type O Negative, skladby,, Its too late, “ jen cvičení hlasu, ale pro Tebe. Dnes jsi všude.
Nejsem vlastníkem autorských práv k písni TON slov, ani melodie.
Lyrics :
Its so late.

Lubomír Tomik

it's so late
it's so late
it's so late

I'm going back to You in time,
we go silently,
it's US

it's so late, it's so late, it's so late

on any apology

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Fool." je karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov najednou slyšených jinak, z jiného jazyka, jen podle rytmu.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Na fotografii.

Fotografie od Vie Studio na Pexels.com
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Na fotografii.

Lubomír Tomik

když se po milionté dívám na fotografie Tebe,
pár jich ještě zbylo,

snažím se najít něco nového,
představuji si na co myslíš v zastaveném čase

jaké blesky myšlenek propalovaly čočku přístroje,
s nímž jsi záběry pořídila

když se po milionté dívám na fotografie Tebe,
jsou jako horký vosk,
který mi leješ na kůži


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In the photo.

Lubomír Tomik

when I look at photos of you for the millionth time,
a few left,

I'm trying to find something new,
I imagine what You are thinking in stopped time

what flashes of thought burned through the lens of the cell phone,
with whom You took the shots

when I look at photos of you for the millionth time,
they are like hot wax,
which you pour on my skin

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A najednou - karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekaných slov je...

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1034-crowleyho-tarot-mala-arkana-ptka-pohar

Poet Video pro Tebe ,,Arzenály noci !“

Studio Midian. Mé oči, freska z Paláce Dáreia I. v Súsách.
Melodie L.T. , basová kytara.
Lyrics:

The arsenals of the night.

Lubomír Tomik

You're every cracked vein in my eyes
You're a boiler of blood blazing
You are dawn
You are a day
You are an arsenal of the night
You're a bullet folding from shadows extending with amazing accuracy
I became the target without wanting

Vein river stems in the mountains
tensioning
tensioning
tensioning

to rupture.

....Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je znovu ,,liveD" a vůbec to není podivné....jak řekl Alan Moore,  'The one place gods inarguably exist is in the human mind' Ďáblové také.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

You Are.

Jsi.

Lubomír Tomik


jsi každá prasklá žilka v mém oku

jsi tanec krve vřící uvnitř

jsi úsvit jsi soumrak jsi den

jsi kulka přilétající ze stínů

zasahující s neobyčejnou přesností

terč,

jímž jsem se stal,
aniž by jsi to chtěla

drnčící tětiva se napíná,
k prasknutí


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

You Are.

Lubomír Tomik

You are every ruptured vein in my destroyed eye

You are dance of blood boiling inside

You are dawn You are twilight You are day

You are a bullet coming from the shadows

intervening with infallible accuracy

target,

which I became
without You wanting it

the strumming string tightens,
to burst.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci těchto slov  je ...  ,,liveD."
OK, včera celý den několik SPZ, čísla v knihách, videích , položená jakoby jen mimochodem, stejné situace, teď mi to došlo.https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel