Poet Video pro Tebe ,,Úsměv.“

Studio Midian. Gotické hradby Uherského Hradiště. Měsíc. Metronom.Ty. Úsměv. Mraky. Koberec v čekárně u zubního lékaře.
Lyrics:

Imaginery ordinary IV.

Smile.

Lubomír Tomik

How the existence of one human being
may affect the other,

look what You did to me.

smile
smile
smile

,,Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ,,Mág."
Zlatá postava na modrém pozadí,usmívá se ?
Jak jinak!

Momentálně jako pacient…

… jsem přivítal vzácnou návštěvu, do Studia Midian zavítal Paul Speckmann.

Přinesl mi cd v ,, luxusním“ balení .

Znovu vydaná dema Master z roku 1985!

1985, rozumíš? Krve by se mě nedořezal, když jsem uviděl ten letopočet.

Nic není náhoda.

http://speckmetal.net/

Test pilots.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zkušební letci.

Lubomír Tomik

v bílých košilích jdou po ranveji,
do šaten,
do kabin letounů,
vzlétnou,
naberou výšku nad potopou světa

pláně moří a oceánů,

nic a nic nic  v dohledu,

pak jdou na přistání,
jeden z nich se srazil s Muninem,
druhý se zřítil do moře,
když se vyhýbal holubici se snítkou v zobáčku

Odin s Jahvem na palubě archy vzhlédli ze stínů těl,
podívali se na sebe 
a

-Uź letí, je čas. -  řekl první.
-Hm.- odvětil druhý. -Ještě chvíli.-


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Test pilots.

Lubomír Tomik

in white shirts they walk down the runway,
to the locker room,
into aircraft cabins,
take off
gain height above the flood of the world

plains of the seas and oceans,

nothing and nothing in sight,

then they go to the landing,
one of them collided with Munin,
the other crashed into the sea,
when he avoided a dove with a sprig in its beak

Odin and Yahweh on board of ark looked up from the shadows of  bodies,
 looked at each other
and

-It's flying, it's time. - he said first.
-Hm.- replied the second. -Just a moment.-

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

Na nějakou dobu budu muset kvůli zdravotním komplikacím omezit množství publikovaných příspěvků, Poet Videí, v podstatě všeho, dnešní den je evidentní příklad, skoro nemůžu chodit, nestále pod léky.

Ať se Vám všem daří!