Zkušenost a okamžiky k nezaplacení !

https://www.facebook.com/Speckmetal/videos/382762970368810

Paul Speckmann na svém Facebook účtu právě zveřejnil 30 vteřinovou video upoutávku na svůj Project Speckmann : Fiend of epmtiness, album, které vychází za pár dní.

Měl jsem tu čest, že jsem s ním na vzniku upoutávky mohl spolupracovat !

Za tímto videoklipem jsou hodiny zkušeností a okamžiky k nezaplacení.

Natáčeli jsme minulý rok na několika místech České republiky, dva proti světu, jen s nadšením a najednou jsme měli vlak, zámek, tunely .

Doplňovali jsme další a další místa natáčení a pak se stříhalo a stříhalo a synchronizoval se obraz s hudbou a

výsledek můžete posoudit sami!

Just….YES!

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Věž.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/996-crowleyho-tarot-16-v

Cítím odhodlání uskutečnit svou pravou podstatu.

The smell of gasoline.

Fotografie od Christopher Delcamp na Pexels.com
Čteno za doprovodu bicích, program na PC, Online Drums Machine, musicca.com,nahráno smícháno a stříháno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vůně benzínu.
/pro Paulu/

Lubomír Tomik

minulost je ze zdi tapeta stržená,
pralátka mysterií,
milion Šeherezád vypráví své příběhy
v běhu času v běhu času

Ukaž se mi, jako Madimi Kelleymu,
svázání tajnými slovy a čísly.

Při doplňování paliva do prázdné nádrže  v noci v poušti uprostřed ničeho,
nasaješ trochu benzinu,
vdechneš výparyyyyyyyyyy 
tapety stržené ze zdi minulosti
mysteriózní pralátky
příběh Šeherezády se po milionté vypráví
v času běhu v času běhu

Ukazuji se Ti jako Kelly Madimi,
sečteni vysloveni odhaleni rozvázáni.

Rozkašleš se,
byla to jen myšlenka a cigareta a 
 že žiji ve snu,
kdo z Vás ne ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The smell of gasoline.
/ for Paula /

Lubomír Tomik

the past is torn from the wall,
 substance of mysteries,
million Sheherazades tells their stories
in the course of time in the course of time

Show Your beauty to me, like Madimi to Kelley,
binding with secret words and numbers.

When refueling an empty tank at night in the desert in the middle of nowhere,
you suck in some gas,
you breathe fumes
wallpaper torn from the walls of the past
mysterious  substance
the story of Scheherazade is told for the millionth time
at run time at run time

I show myself to you as Kelly to Madimi,
summed up pronounced revealed untied.

You cough
it was just an idea and a cigarette and
  that I live in a dream,
which one of you not?

Which of you does not live in a dream?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ....
,,Princezna Pohárů."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1043-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-pohar

Můj drahý, Severine , Poet Video !

Nahráno v květnu 2021 ve Studiu Shaark, Bzenec.
 Pilíř duší, Clive Barker.

Ze sbírky ,,Večeře u Minského a jiné básně / 2016 /


Bicí v PC programu ,,Online drum machine " : L.T.
Zvuk smíchán ve Studiu Midian.
Napsáno pro Tebe.

Lyrics:

My dear, Severin.

Lubomír Tomik

big beautiful poison spitting cobra,
hanging over their heads and
the tips of nine-tailed cats peek from behind a beautiful ass of
Wanda von Dunajev

She nodded  the right hand
we creep up to Her

we rub our palms on the ground
we dig carpet fibers into the veins
they tear off the bellies of the fingers
sharp nails
for the final succumb

My dear, Severin,
saddle your mare,
tie an obsidian knife to her hoof

open my chest
let your heart breathe freely
through a flood of scarlet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je…. ,,Smrt.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

The world without You at Easter 2022.

Fotografie od Guillaume Falco na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Svět o Velikonocích 2021.

Lubomír Tomik

svět o letošních Velikonocích v odlescích
tří teček a tří čárek
tří teček a tří čárek
tří teček a tří čárek
v Morseově abecedě

hřejivé pád do peří, usínání bez Tebe v polích ledovcůThe world at Easter 2020.

Lubomír Tomik

the world at this year's Easter in the reflections
three dots and three commas
three dots and three commas
three dots and three commas
in the Morse code

a warm fall to the feathers ,
sleep without You in the fields of glaciers

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na Velikonoční slova je ....

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1045-crowleyho-tarot-mala-arkana-dvojka-disk

Z výklade karty :

Dva disky představují změnu. Orientální had Uroboros, pojídající svůj vlastní ocas, nám připomíná, že změna je jedinou konstantou a že je cyklická.

Aby vrátil rovnováhu tam, kde chybí, vytváří had svým tělem číslo 8, tedy číslo rovnováhy a vyrovnání. Změna má rozšiřovat naše vědomí, což naznačuje koruna na hlavě hada. Změna nám má rovněž odhalit vše, co jsme schopni pojmout, ale má také odkrývat místa, která jsou nám neznámá, jak to znázorňuje bílá a tmavá linie hadova těla.

The world at the Easter 2019. Čas kdy jsem žil. A Ty jsi BYLA.