Blake.

Napsáno , čteno a nahráno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Blake.

Lubomír Tomik

Konec niti zlaté,
než se zrodil čas,
jediná a finální iluze

historie kamene v kostce :
My jsme žula!

a nit...,
kdosi rozmotal klubko,
které vedlo  za úsvitu jen k další bráně,

Lou Reed koncertuje v Jeruzalémě,
místě, v němž zmizel zvuk

Klubko nití,
zvedneš z prachu,
šaty ,
jejichž ostrá bílá se vlévá do žluti pouště,
klubko nití,
Blake


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Blake.

Lubomír Tomik

The end of the golden thread,
before time was born,
single and final illusion

history of the stone in a nutshell:
We are granite!

and threat  ...,
someone unwrapped a ball,
which led at dawn only to another gate,

Lou Reed performs in Jerusalem,
the city where the sound disappeared

Ball of thread,
You pick up the from dust
dress ,
whose sharp white flows into the yellow desert,
ball of thread,
Blake

XXXXXXXXXXXXX

Jen slovem, karty Crowleyho Tarotu , vyložen Kříž :
O co jde- ,,Eso Disků." Ve středu karty číslo.
Tomu se vyhněte- ,,Luna."Na obloze Měsíc jako sýrový koláč z Holandska.
To udělejte -,,Zkáza." Bez komentáře.
Tam to vede -,,Mág." Ano, tam to vede VŽDY.
Udělám pravý opak, půjdu natočit Měsíc, anebo ne, ještě před tím ho chytím do lasa a stáhnu blíž Tobě.
Žádná zkáza, jen věřit .
A Mág, tam to vede už skoro rok.
A o co jde....o NAŠE číslo.

Yes.

První recenze na ,,Speckmann Project ,,Fiends of emptiness“ , hodnocení 75/100 a věta :

,,The album ends with Through Darkness, a very strange composition which unveils soaring Noise influences before allowing a vocal sample lay out its ideas before ending and leaving us with total void.“

They found.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXX

Když jsem dopsal slova pro Tebe , pustil si hudbu a ….. ,,Rite of passage“ od Dimmu Borgir z alba ,,Eonian.“ Nejsem vlastníkem autorských práv. Song je instrumentální, použita jen část z něj. Smícháno ve Studiu Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Našli.


Lubomír Tomik

našli velkou zemi,
lesy bez konce,
vody, jezera, cestou šli, která je cesta je cesta je cesta

jsi mou labutí na Léthé,
vodou pokryté peří,
 jak perutě bily do hladiny když jsi odlétala,

-Hola ! - houknul Cháron

našli velkou řeku,
moře bez konce,
vesmíry galaxie, které jsou cesta jsou cesta jsou cesta


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

They found.

they found a big country
endless forests,
water, lakes, the way they went, which is the way is the way is the way

you are my swan on Letha,
water covered feathers,
  how the squadrons hit the surface when you flew away,

-Hello! Charon shouted

they found a big river,
sea without end,
The universes of galaxies that are way are way are way

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

Podruhé za sebou, 80 karet , zamícháno,rozděleno, zamícháno , karta otočena a znovu stejná. Dvakrát po sobě, ze dvou míchání.

Svět v němž žiji .

Forty-degree frosts!

Fotografie od Thiago Matos na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Čtyřicetistupňové mrazy!

Lubomír Tomik

teplo
horko
teplo
horko
teplohorkoteplohorkoteplohorkoholkohorkooooooo
spálila jsi mne

jsme jen rtuť v teploměru 
který nemá stupnici !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forty-degree frosts!

Lubomír Tomik

heat
hot
heat
hot
heathotheathotheathotheagirlhot
hooooooooooooooot
you burned me

we are just mercury in the thermometer,
which has no scale!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mee/1029-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-me

417171722

Dot.

Fotografie od Scott Webb na Pexels.com

XXXXXXX

Konec věty. 

Lubomír Tomik

Když jsme tedy všichni jména slova písmena,
kdo napíše tečku na konci věty?

A odstavce ,
článku,
stránky
knihy ...

Konce věty nebo je to tato  
.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

End of sentence.

Lubomír Tomik

So when we are all names words, letters,
who writes a dot at the end of a sentence?

And paragraphs
article,
sites
books ...

End of sentence or is it this
.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Císař."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Poet Video pro Tebe přímo z Faustova domu!

Napsáno ve vlaku do Prahy, natočeno a čteno stejný den, 17.2.2022, originální zvuková stopa zesílena ve Studiu Midian. Basová kytara L.T. 
Lyrics: 

Trips to Faust's houses.

Lubomír Tomik


take me take me take me

take me take me take me
take

through steel clouds,
let's go to the feast in the fourth dimension

Love is the Law,
Your hand
Love under the Will,
Your hand will halve the mistletoe of the mistletoe

granite greetings from past ages,
sensitive beauty of all NOW

take me
to hell, for example
perhaps to the Middle Ages

take me like a stone in your coat pocket,
pulls you to the surface


take me take me take me
take me take me take me
take

WAIT!
You already take me!

What will be next ?


/ deep devilish laughter /

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Slova Ve Faustově Domě.“

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa z domu je….

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

,,Tvořivost z mého nitra plyne neomezeně.

Druhé z několika videí, umístěných do tohoto legendami opředeného domu, kolem roku 1587 dům získal a žil zde anglický alchymista a mystik Edward Kelley .
Ještě není konec, nemáme žádný konec, že Rayi? 
Filipe Topole ? 
Bude to pomalu rok, co jsem učinil slib a je to jako včera.