Kdykoli.

Napsáno čteno a nahráno pro Tebe ,


VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
.

Whenever it seems incomprehensible.

Lubomír Tomik

in eternal enchantment,
whenever You seem everywhere

in enchantment over you
whenever You seem everywhere

locked inside me
perfectly

I see through Your eyes
I compare now and then

whenever it seems incomprehensible


XXXXXXXXX
Žádné pentle a okrasy a triky za oponou , jen slova.
Samozřejmě , třetí ,,Mág." je karta Crowleyho Tarotu.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Právě teď vlevo dole zbytky duhy a slova….

…a teď myslím TEĎ, najednou, pořád ve střehu, nemám nad tím kontrolu.

Zbytky duhy v běsnění Inkvizice.

Lubomír Tomik

rozhodla,
že svět bude olemován hranicemi,

rozhodla,
že svět bude vytyčen rovnicemi,

rozhodla,
že je potřeba nakoupit nové palečnice

rozhodla,
že je potřeba zamířit dalekohledy na čarokrásné večernice

-Doba je zlá a někdo musí svítit na cestu !-
řekl,
zmizel v epicentru planety kde pevně,
oběma rukama, 
sevřel
 její útlý bílý krk a zavřel oči


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Remains of a rainbow in the rage of the Inquisition.

Lubomír Tomik

decided
that the world will be bordered by flames,

decided
that the world will be defined by equations,

decided
that it is necessary to buy new mittens

decided
that it is necessary to aim binoculars at a beautiful Evening star

-Time is bad and someone has to shine on the road! -
he said
disappeared into the epicenter of the planet where firmly,
with both hands
gripped
 her slender white neck and closed eyes


XXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je.....78 karet a dva Mágová a karta je znovu ,,Zamilovaní"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani


Něco.

Něco.

Lubomír Tomik

něco jako živé torpédo
na pozadí hvězd

něco jako Tvůj dech šeptaný do mého ucha

tetování na krku,
písmena ve lvích příkopech.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Something.

Lubomír Tomik

something like a living torpedo
on a background of stars

something like Your breath whispered in my ear

neck tattoo,
letters in lion trenches

Karta je Královna Holí

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1013-crowleyho-tarot-mala-arkana-kralovna-holi

Poet Video ,,Vrcholky myší.“ …

…pro Tebe, dnes více než kdy jindy.

XXXXXXXXXXX

Vrcholky myší.

Lubomír Tomik

na vzdálených vrcholcích naolejovaných projektilů 
které přilétají naostřené z vrcholků myší , věží,

jsme zahnaní do kouta a rozkoušeme třeba i dráty,
abychom se zachránili

ze vzdálených vrcholků myší, věží,

nejsme kouř z pecí,
jsme oheň !


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mouse tops.

Lubomír Tomik

on distant tops of oiled projectiles
which arrive sharply from the tops of mice, towers,

we are driven into a corner and we also bite even wires,
to save ourselves

from distant tops of mice, towers,

we are not furnace smoke,
we are fire!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ... má číslo 6....Trumfová....

,,Zamilovaní."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani
Zároveň je to i zkouška PC programu, ,,hudba“ v pozadí, spíše -zvuky- vytvořeny na PC, nahráno ve Studiu Midian, výsledný zvuky vystřižen z 5 minutového audio souboru načteno smícháno pro Tebe. Shodou okolností P. L. i P.S. poslali svá videa věží, skoro najednou, takhle to vždy začne , náhodou.

Včera letadlo dnes, věže. Vůbec to není synchronicita.

Halved.

Fotografie od Josu00e9 Deichmann na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rozpolcené.

Lubomír Tomik

rozervané rozpolcené rozdělené paže
ženou
     mořskou 
zvěř 
     do ohrad
jestli tomu věřit chceš

v lesích,
mezitím troubení divokého honu

za okny jarní voda a tma,
první známky
úsvitu v dešti


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halved.

Lubomír Tomik

torn split arms
    they
        push
          sea beasts 
     into corrals

if YOU want to believe it

in the woods,
meanwhile the trumpeting of the wild hunt

behind the windows spring water and darkness,
    first sign of
dawn in the rain

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci ranních slov na Velký Pátek je ,,Princ Pohárů"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1042-crowleyho-tarot-mala-arkana-princ-pohar