Poet Čtení pro Tebe ,,Mezi sebe a smrt.“ Kenneth Rexroth.

Čteno ve Studiu Midian , z angličtiny přeložil Antonín Přidal, v roce 1989 vyšla báseň ve sbírce ,,Spirály času.“ Knihu jsem dnes našel a musel Ti báseň ,,Mezi sebe a smrt“ přečíst, bez efektů, čtenou jen za hučení solárního kotle napoprvé a tohle jsi ze mne udělala .


Kenneth Rexroth
“Between Myself and DeathTo Jimmy Blanton's Music:
Sophisticated Lady, Body and Soul

A fervor parches you sometimes,
And you hunch over it, silent,
Cruel, and timid; and sometimes
You are frightened with wantonness,
And give me your desperation.
Mostly we lurk in our coverts,
Protecting our spleens, pretending
That our bandages are our wounds.
But sometimes the wheel of change stops;
Illusion vanishes in peace;
And suddenly pride lights your flesh—
Lucid as diamond, wise as pearl—
And your face, remote, absolute,
Perfect and final like a beast's.
It is wonderful to watch you,
A living woman in a room
Full of frantic, sterile people,
And think of your arching buttocks
Under your velvet evening dress,
And the beautiful fire spreading
From your sex, burning flesh and bone,
The unbelievably complex
Tissues of your brain all alive
Under your coiling, splendid hair.

* * *
I like to think of you naked.
I put your naked body
Between myself alone and death.
If I go into my brain
And set fire to your sweet nipples,
To the tendons beneath your knees,
I Can see far before me.
It is empty there where I look,
But at least it is lighted.

I know how your shoulders glisten,
How your face sinks into trance,
And your eves like a sleepwalker's,
And your lips of a woman
Cruel to herself.
I like to
Think of you clothed, your body
Shut to the world and self contained,
Its wonderful arrogance
That makes all women envy you.
I can remember every dress,
Each more proud then a naked nun.
When I go to sleep my eves
Close in a mesh of memory.
Its cloud of intimate odor
Dreams instead of myself.”

― Kenneth Rexroth, Selected Poems

XXXXXXXXXXXXXXXXX Karta Crowleyho Tarou na pblikaci čtené básně Kennetha Rexroth je...

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic

Mise.

Studio Midian. Galerie v Uherském Hradišti. Koberec v čekárně u zubního lékaře.

Lyrics:
Imaginery ordinery I.

Mission.

Lubomír Tomik

imagine you're on a mission
landing in the Sea of ​​Silence

when Prosper's mantle is washed, let's hang him in the sun,
when the storm passes,
the colors flow into the channels and paint them,

rainbow under our feet
flowsXXXXXXXXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda


Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je … ,,Hvězda.“

,,Wild at heart.“

,,A víš ty co řekl Pancho Cisco Kidovi ?-

-Ne.-

-Pojďme raději, ať tu netančíme bez muziky.“

D.L.

XXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1040-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-pohar

,,Rytíř Pohárů“ je karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov Davida Lynche z filmu Wild at heart . Poznámka v sešitu někdy z devadesátých let , o stránku dál : Einstein ale řekl – To nejkrásnější co může člověk zažít, je to záhadné.“

Night of the ravens.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Noc krkavců.

Lubomír Tomik

byla krásná a svěží jako dech jara,
žila v přepychovém paláci vlastní existence

snažil se jí dát všechno 

 
jen uschlá kytice růží zbyla po něm

a nakonec ani ta ne,

chlápci na stupačkách zabouchali na řidiče popelářského auta,-Můžem jet ! -

za noci krkavců vzplál velký oheň,
spálila jsi v něm mé sny a touhy a možná že právě přišel okamžik rozloučení

voníš jarem pro někoho jiného,
voníš životem pro druhého

na dně duše se usadila síra spálené naděje,
jaro,
jaro,
jaro

nikdy nepřijde,
najednou to vím.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night of ravens.

Lubomír Tomik

She was beautiful and fresh as a breath of spring,
She lived in the luxury palace of Her own existence

He tried to give her everything

 
Only the sustained bouquet of roses left  after him

and ultimately don't even it,

The dudes on the footrests slammed into the driver of the garbage car, -We can go! -

Big fire flared over the night,
You burned my dreams and desires in it and maybe the moment of knowledge just came,

You smell like a spring for someone else,
You smell like life for someone another

Sulfur burned hope settled on the bottom of the soul,
Spring,
Spring,
Spring

never comes,
Suddenly I know.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Eso disků" s  kdysi naším číslem uprostřed pečetí všechno.
To Megatherion !