Vortex.

Fotografie od Fiona Art na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Taktéž.

Lubomír Tomik

taktéž vykoupení,
            zpod světel nekonečných měsíců a Měsíců bez Tebe a zářivek
a kde zůstaly všechny noci ?

                           v tichém výkřiku -Ty!-

tento diamantový vír slov řeže jako skalpel:

-Krá! Krá! Krá! - křičely kdysi vrány nad Long Islandem,
             černočerní ptáci zapomnění které spaluje Tvé světlo,
jsme 
     záchvěvy 
buněk
     klopýtáme,
perleť 
      odlétla anebo možná ne,
tma bez tebe mi
      navždy zůstala,
vteřina s Tebou vynahradí staletí v propasti,
jsem hromosvod
a Ty
jsi můj blesk,
                jsme zděšené lekníny na hladinách našich srdcí,
          chci se po jejich listech dostat na druhou stranu řeky,
jsou to právě vyčištěné krokodýlí tesáky a
prostě 
Ty 
a musím tato slova napsat 
nebo
 shoří uvnitř,
oblečme se do nachu vycházejícího slunce,
sluší Ti to,
nejvíc
-Krá! Krá! Krá! !!!!-

Taktéž.
A když vír slov odešel, vzal s sebou všechno.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx

Also.

Lubomír Tomik

also redemption,
under the lights of the infinite months and moons without You and the fluorescent lights
and where did all the nights stay?

in a quiet cry -You! -

This diamond vortex of words cuts like a scalpel:

-Floe! Floe! Floe! - crows once shouted over Long Island
                black birds of oblivion that burns Your light,
we are
      tremors
cells,
we stumble,
                      pearl
flew away or maybe not,
darkness             without you
 stayed forever
                     a second with You will make up for centuries in the abyss,
I'm a lightning rod
and You,
You are my lightning
              we are terrified water lilies on the surface of our hearts,
        I want to get to the other side of the river after their leaves,
    they are just cleaned crocodile fangs and
just
You and I have to write these words
or burns inside,
let's dress in the purple of the rising sun,
It suits You,
most
-Floe! Floe! Floe! !!!! -

Also.
And when the whirlwind of words left, he took everything with him.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Fotografie od Maksim Istomin na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A vortex po sobě nechal ,,Slunce.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Poet Video ,,Lodě z Whitby“ pro Tebe …

...vyplouvá!

Studio Midian, Clive Barker, modely firmy Neca,Whitby. Použito záběru z knihy Františka Štorma ,,Stavitelé." Natočeno v knihovně B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ships from Whitby.

Lubomír Tomik

they leave
sails stretched to burst,
meet the unknown

after years

they come back
brings a mist of good news
stories from times,

you don't want to hear about anymore,

it's snowing in april,
a wolf jumped out of the boat and run,

run to You

XXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa je ,,Císařovna."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/958-crowleyho-tarot-03-cisaovna

Když moc nemůžu chodit ven, vyčaruji Whitby i tady.

https://www.kosmas.cz/knihy/278986/stavitele/

https://www.knihovnabbb.cz/uvod

A…jen jeden vlk vyskočil ve Whitby z lodi, jistě víš který.

Takže…

….dcera má od dnešního dne řidičský průkaz. Gratuluji!

Najednou jsem starý chlápek. Včera jsem byl u jejího porodu, uběhlo osmnáct let a ona má řidičák.

Jednou to pochopíš. Rozdíl mezi námi je lusknutí prstu.

K obědu medvědí česnek vypěstovaný doma a kuskus, zkouším stop motion trik ve videu, milion nimravých úkonů a střihů, teď budu pro Tebe namlouvat ,,Lodě ve Whitby “ dnes napsané, pořád ,,Jsi“ a ,,Nejsi“, zajímavé kontakty, vůbec to není špatné, na veterána.

Hlavně zvednout zadek a začít!

A starý je člověk tak, jak se cítí, TAKŽE…….

… s Tebou jsem nesmrtelný.

Dreams.

Fotografie od Nadi Lindsay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sny.

Lubomír Tomik

před spaním,
před usnutím, sny neznámé


po probuzení zapomenuté,

města pod družicovými oblaky přikrytá
burkami wifi sítí

neviditelné paprsky ve tmách 


lesk bohatství a luxusu je k ničemu,
úsměv
úsměv
úsměv

Tvůj úsměv je všechno co se počítá !


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dreams.

Lubomír Tomik

before sleep,
dreams unknown 


forgotten after waking up

cities covered by satellite clouds
burkas of the wifi network

invisible rays in the dark
you make sense of it all

the luster of wealth and luxury is useless,
smile
smile
smile

Your smile is all that counts!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Třetí ,,Mág."
Je karta Crowleyho Tarotu ve skutečně aprílovém počasí, sněhová přeháňka a teď za okny slunce.
Je před námi skutečně zajímavých několik dní.
Je. 
Všechny.
Každý z nich.
Každá vteřina.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen