Scarlet Beast.

Fotografie od Jirzo_ nez na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro Tebe, vítej u Iskanderovy hrobky, jako hudební doprovod v pozadí hraje instrumentální skladba Waltari ,,Completely alone“ , nejsem majitelem autorských práv, přemýšlel jsem jaká hudba by byla pro slova vhodná a z paměti se vynořila ,,Completely alone“, ano.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Iskanderova hrobka.

Lubomír Tomik

pokryj slídou všechny pyramidy světa
pokryj slídou ženská těla v roztoku,
Bohyně

postůj v myšlenkách před Iskanderovou hrobkou,
doufáš , 
že je skutečná,

šarlatová šelma


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Iskander's tomb.

Lubomír Tomik

cover all the pyramids of the world with mica
cover the woman's body in solution,
Goddess

stand in front of Iskander's tomb,
you hope
that she is real

scarlet beast

XXXXXXXXX
,,Kolo štěstí " je karta Crowleyho Tarotu , byla na začátku, otočil jsem ji a napsal tato slova a četl je ve Studiu Midian a všechno pro Tebe.
 Zajímavé, docela jsi mne překvapila. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Na parapetu v Opavě.

D.O. překvapila na parapetu ptačí přátelskou dvojici…ne! Příliš mnoho ,,P“ ve větě!

..

díky za zajímavé fotky,

s jejím dovolením jednu fotografii zneužiji a otočím a obarvím,

dnes v Poet Videu řekla ,,Ano.“

Karta Crowleyho Tarotu není, protože Tě nemám u sebe- ne, myslel jsem že ,,JI!“ nemám u sebe.

,,Tajemství přímky .“ pro Tebe ,Poet Video.

The secret of the line.

Lubomír Tomik

straight lines
straight lines
straight lines

in fact, our life is a line,
between two points

and it's still a big pieces,
that we erase ourselvesOuroboros!
Ouroboros devouring themselves.

XXXXX

Slovo ,,Ano“ nahrála D.O. v Opavě.

Studio Midian, cenobité, Clive Barker,prasklá struna na kytaře, kolejnice do UH, Buddha.

Automatický bubeník – pC, Lt.

Karta Crowleyho Tarotu je stejna jako už jednou dnes, těžko říci, mícháno několikrát, rozděleno, znovu několikrát zamícháno –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Poet Story -Nechtěně zaslechnuto.-

Fotografie od Jill Wellington na Pexels.com

XXXXXXXX

Poet Story – Nechtěně zaslechnuto.

Muž vejde do obchodu a celou dobu reptá- On přece nepije bílé víno, pije jenom červené !-
Za ním vejde jeho žena.

O něco později.

Muž vezme do ruky láhev bílého vína a nahlas řekne, úplně rozmrzele – ,, Kristovy poklady !!!!

Hm. To bude asi zahraniční víno!-

Řekne to tak nahlas , že mi úplně urve lano slov po němž šplhám.

Vzhlédnu.

Žena ,která je s ním, vezme láhev bílého , zaplatí ji, odchází a muž pokračuje v reptání – On přece nepije bílé víno, pije jenom červené !

-Nashledanou!-Hm!- Odejde.

XXXXXXXX

Pomyslím si -Zahraniční víno, vyhlášená vinařská značka z Izraele, ,,Golgotha“-
XXXXXX
Poet Story – Inadvertently heard.

The man walks into the store and grumbles all the time- He doesn’t drink white wine, he only drinks red wine!
His wife comes in behind him.

Later, they want to choose for themselves.

The man takes a bottle of white wine in his hand – ,, Christ’s Treasures! Hm. It will probably be a foreign wine! –

The wife takes bottle of white, pays for it, they leave and the man continues to grumble – He doesn’t drink white wine, he only drinks red! –

-See you!- he tell beautiful woman behind the counter.

XXXX

I think -Foreign wine, famous wine brand from Israel , „Golgotha“-

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Přítel ….

…není a nemůže nikdy být více jako partner, protože, jestli není partner ten nejbližší a nejdůvěrnější přítel, nikdy by se nestal partnerem.

A tady už není žádné ,, byť “ .

,,Hvězda je univerzálním principem sebeúcty a sebedůvěry. Jde o stav vyzařované důvěry, který není ani podceňováním ani přeceňováním. Schopnost vnímat své nitro a důvěřovat mu symbolizuje postava vzhlížející ke hvězdě v poháru, jež jí ukazuje směr. Anglické slovo confidence má několik významů, například důvěra, smělost, drzost, přesvědčení a důvěrné sdělení. Pochází ze základu slova to confide – svěřit se, sdělit, ale také důvěřovat. Důvěra znamená schopnost svěřit se a věřit si. 

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda