Lycanthrope.

Fotografie od Suzy Hazelwood na Pexels.com

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Napsáno a čteno ve Studiu Midian pro Natt , TY víš!

Song v pozadí se jmenuje ,,Natt“ , Satyricon,

Mixer: Adam Kasper
Lead Vocals: Satyricon
Mixer, Producer: Sigurd Wongraven
Composer, Lyricist: Sigurd Wongraven

Nejsem majitelem autorských práv k hudbě, jen ,,Natt“ je …prostě pro Natt.

Lykantrop.

Lubomír Tomik

lykantrop vykazoval činnost,
ponořený mezi stohy výkazů,
za psacím strojem si vesele pobrukoval

psal pomalu a pečlivě ,
pravým ukazováčkem  ,,B",
doleva prostředníčkem pravé ruky na ,,O",
,,R" zařídila levá ruka,
při ,,D" se ušklíbl
,,E" doplnilo trojuhelník pohybů, 
,,A" lehce pokrčený prostředníček
,,U"
,,X"

protáhl se,
na podlaze hrsti chlupů,

průvan otevřel okna v pokoji,
rozkašlal se,

už jste někdy viděli,
psát lykantropa na stroji,

výkazy a příkazy a povolení
k lásce ?


XXXXXXXXXXXXXX

Lycanthrope.

Lubomír Tomik

lycanthrope showed activity
immersed in stacks of statements,
he rumbled merrily behind the typewriter

 wrote slowly and carefully,
right index finger "B",
left on "O",
"R" arranged with the left hand,
he grinned at "D"
"E" completed the triangle of movements,
"A" middle finger slightly creased
,,U"
"X"

stretched
a handful of hair on the floor,

the draft opened the windows in the room,
he coughed

have you ever seen
type lycanthrope,

statements and orders and permits
to love?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

GARÁŽ.

Fotografie od Ricardo Esquivel na Pexels.com
Ve Studiu Midian pro Tebe.

XXXXXXXXXXXX

Garáž.

Lubomír Tomik

Vyjdeš z domu ,
venku slunce,

teplo Tě obejme,

v garáži zaparkovaný 
Hemingwayův mečoun.
každé ráno se usměješ a
otočíš klíčkem v zapalování.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Garage.

Lubomír Tomik

You leave the house
outdoors sun,

the heat will hold you 

in the garage parked
Hemingway's swordfish.


everyday you smiling,
 turn the key in the ignition

XXXXXXXXXX
Karta je ,,Chtíč."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/983-crowleyho-tarot-11-sila

Strong.

Fotografie od Elina Sazonova na Pexels.com

XXXXXXXXX

Síla.

Lubomír Tomik


síla tvoření 

je 

Tobě dvoření

zrozená
 ve
 Lvu 
  znamení,

mámení,
života koření


XXXXXXXXXXXXXX

Strong.

Lubomír Tomik


power of creation

is


adoration of You,

born
  in
  Lion
    sign,

desire,
spice of life

XXXXXXXXXXXXX

Psáno ve znamení druhého ,,Mága.“

Poet Video pro Tebe ,,Hlína.“

Clay.

Lubomír Tomik

slices with clay,
the boxes play secretly with them

snakes on the outskirts of Carfax

is beauty and boxes with clay,
is sleep in roses
and in mass graves

snakes on the outskirts of Carfax

one way,
how about going elsewhere,

you will find that there is uncharted territory inside

territory inside


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Virtuální klavír L.T.
Použitý záběr v zeleném mnou natočený v roce 2020, koncert Lacuna Coil, při závěru cover songu od Depeche Mode ,,Enjoy the Silence". Zvuk nepoužit z důvodu autorských práv, nejsem majitelem.
XXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ,,Ďábel".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Burning galaxy.

In camera caritatis.

Lubomír Tomik

hořící
galaxie
padaly za soumraku do Tvých očí,

kde jsi když Tě poprvé skutečně potřebuji,

daleko odtud,
anděl s plamenným mečem za volantem automobilu mne vyhnal z ráje,

Tebe nechal uvnitř,
dopis se vrátil, 
nenašel adresáta,

jsi zakletá u obrazovky televizoru,
v Gehenně chvil,

in camera caritatis

žiješ cizí sny které padají jako hořící galaxie do Tvých očí
za soumraku 
za dnů

za pár let zapomeneš jména tváře úsměvy,
jen ten jeden,

vyřízni ho ze mne
 něžně a s úsměvem jak to dokážeš jen Ty


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
In camera caritatis.

Lubomír Tomik

burning
galaxy
they fell into your eyes at dusk,

where are you when i really need you for the first time

far from here
an angel with a flaming sword behind the wheel of the car drove me out of paradise,

He left You inside
the letter is back,
did not find the recipient,

you're hooked on the TV screen
in Gehenna of a whiles,

in the room caritatis

you live strange dreams of someone
 that fall like burning galaxies into your eyes
at dusk
in days

in a few years you will forget the names of the faces smiles,
just that one

cut him out of me
tenderly and with a smile as only you can

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ticho po pěšině, některé galaxie se právě zhroutily do sebe.