Silence.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Do you know how to expect silence?

Lubomír Tomik

aggressively
without praying hands
royal
with embarrassment
cute
and laugh
and laugh
and laugh

and hope
XXXXXXXXX
Víš jak čekat ticho ?

Lubomír Tomik

útočně
bez spínání rukou
královsky
s rozpaky
roztomile
a smát se
a smát se
a smát 

a doufat

XXXXXXXXXXXXXXXX
Poet Video ,,Mezi hlízami světa.“

Studio Midian, jedna potrhaná kniha, rezavý hřeb, káva, něčí , úsměv, zahrada, hlízy, Burroughs, bolest a prášky proti ní, cvičení- udělám všechno, aby jsi byla.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mezi hlízami světa.

Lubomír Tomik

lesem myšlenek putuješ,
mezi hrůzami,
mezi hlízami

putuješ lesem myšlenek,
brodíš se uschlým klestím pomsty

putuješ lesem planoucím světem,
v němž se rodíme a umíráme každý den,

jsi naživu,
problém s časem , 
vyřešen


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Among the tubers of the world.

Lubomír Tomik

You wander through the forest of thoughts
among the horrors,
between the tubers

you wander through the forest of thoughts
you wade through a dead pliers of revenge

you are wandering in a forest of blazing world,
in which we are born and die every day,

you are alive,
 problem with time,

solved.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je druhý ,,Mág" 


Pořád nemůžu uvěřit , ještě stojím s Glebem před Jeho hrobem.
Poklonit se Quorthonovi.Video je věnováno Thomasovi, přesto je i pro Tebe.

Nikdy by nevzniklo , kdybych se jednou pozdě večer nevracel autem, nezabloudil a na konci cesty zíral do lesa a řekl jsem nahlas slova, pro sebe, nahlas, abych tomu uvěřil. Co se v tu chvílí stalo.

Kolik je to, čtyři roky ?

Otazníky.

?

The smell of lightning.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Vůně blesku.

Lubomír Tomik

zdivočelé oči
nemožnost úniku,

vůně blesku,
kdekoliv budu kdekoliv budeš
neumisťuji nás v čase,

my jsme vůně blesku,
dlaněmi si cloníme zrak,
před explodujícím sluncem,

živé prsty ukazují k Gibraltaru,
ostrovy a dýmající kontejnery,
slepé koleje,
elektrárny,
šum
už
TEĎ

vůně blesku,
za rozbřesku,
to je , 
kdo jsmeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The smell of lightning.

Lubomír Tomik

wild eyes
impossibility of escape,

the smell of lightning,
wherever I will be wherever you are
i don't place us in time

we are the smell of lightning,
we shield our eyes with our palms,
from the exploding sun,

living fingers point to Gibraltar,
islands and smoking containers,
dead end
power plants,
noise
already
NOW

the smell of lightning,
in the beautiful morning, 
thats we are

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Verš ,,živé prsty ukazují k Gibraltaru“ je variace Burroughsovy věty ,,smutně mává rukou z hebké mašinky, mrtvé prsty ukazují k Gibraltaru“, protože není smutek, nikdo nemává na rozloučenou, nejsou žádné mrtvé prsty které by někam ukazovaly, natož k Gibraltaru.

Věta se dnes vynořila z hlubin mozku a právě teď se mrtvé prsty změnily v živé.

Dnešní Poet Video…

…se bude odehrávat ve světě svazku vydaného v roce 1666….teď mi zkřížil cestu.

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Blazing_World

Karta Crowleyho Tarotu…..na slova která teprve přijdou je …. ,,STAR“

Synchronicity se valí, poslední slovo před lavinou má tři písmena a začíná na ,,J“.

Hvězda. Jaká byla dnešní ranní slova pro Tebe… vůbec to nebyly ,,Hvězdy.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

A slovo na tři písmena končí otazníkem. A končí ,,I.“

Stars.

Fotografie od Rakicevic Nenad na Pexels.com

XXXXXXXXX

Hvězdy.

Lubomír Tomik

hvězdy nemají pravdu, lžou,
jen odrážím světlo Tvé existence,

dávno vyhaslé odlesky se hroutí do sebe 
v mračnech dekadence

hvězdy jsou sny které už nemáme,
jejich svit se k nám řítí přes propast času

aby roztál jak poslední bílý sníh,
na našich rozervaných sítnicích


XXXXXXXXXXXXXX

Stars.

Lubomír Tomik

the stars are wrong, they lie,
I just reflect the light of your existence,

the long-extinct reflections are collapsing
in the clouds of decadence

stars are dreams we don't have anymore,
their light is rushing towards us across the abyss of time

to melt like the last white snow,
on our torn retinas

XXXXXXXXX

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci předznamenává dnešní den - ,,Umění."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni