Lomené hrany.

Fotografie od Maksim Goncharenok na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Angled edges.

Lubomír Tomik

keen,
the angled edges soften on the verge of night,
not a step further

grimaces of wolf's mouths in the woods outside the city
without lights

we are as good as we can be,
we are bloodthirsty like night,

angled,
sharp edges rough at the edge of the day,
traces difficult
in the snow,
long ago,
the wind carried away their contours,
take You.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lomené hrany.

Lubomír Tomik

Ostré,
lomené hrany se zjemňují na pokraji noci,
dál ani krok

úšklebky vlčích tlam v lesích za městem
bez světel

jsme tak dobří jak jen můžeme být,
jsme krvežízniví jako noc,

lomené,
ostré hrany hrubnou na pokraji dne,
stopy nesnadné
ve sněhu,
dávno roztály,
vítr odnesl jejich obrysy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci nečekaných slov je ... druhý ,,Mág."


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Poet Video pro Tebe ,,Dům tance .“

Srpen 2014, Rhodos. Tam, kde stával Kolos.

Lyrics:

Dance house.

Lubomír Tomik

"Whoever wants to sail on two ships will drown!"

the voice of the colossus of Rhodes carried over the sea,

we are passengers on millions of sinking ships,
it's called Seconds,

how inspiring are you
Your feet in a shadow photo,
worn in the ships of the Spanish Army,

you stand above me like a bronze colossus,
you rise in sight.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je třetí ,,Mág“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rhodsk%C3%BD_kolos

People in box.

Fotografie od Monstera na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

lidé v krabici

lubomír tomik

jsme lidé v krabicích,
někdo je skládá na sebe,

hroutí se do sebe neslyšně,
nepozorovaně,

nikdo si nevšimne,
okna jsou zavřená

jako když pozoruješ vodu která se vaří,
nic se neděje

najednou ti SVLÉKNE kůži je to tak úžasné !

jsi ?
jsme v krabicích , na opačných rozích skladiště,
no a co, jsou to jen papírové kartony ,

tyhle krabice propouští slova dovnitř!
.
anebo ne ?


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

people in a box

lubomír tomik

we are people in boxes,
someone composes them,

they collapse inaudibly,
unnoticed

no one will notice
the windows are closed

like watching water boil,
nothing happens

all of a sudden it takes your skin down so it's amazing!

are you
we are in boxes, on opposite corners of the warehouse,
so what, it's just paperboard,

these boxes let the words in!
Or no ? 

XXXXXX

Karta Crowleyho Tarotu je ,,Aeon." https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Růže pro Tebe v ulicích měst.

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com
V ulicích měst.

Lubomír Tomik

v ulicích měst
začaly růže kvést

na ulicích maloměst
začaly růže kvést


pod ulicemi velkoměst začaly růže kvést

nechci rozumět mlčení,
nastrouhám ho do chleba který dnes upeču 
aby z něj rudé růže začaly kvést 

aby  jejich šlahouny rostly až k Tobě,
aby hladily Tvé kotníky boky dlaně 

na tváře zbyly jen mé polibky nečekaně,
no co už,
byť,
být,

jsme tající sněhy,
když stárneme.

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com

XXXXXXXX

In the city streets.

Lubomír Tomik

in the streets of cities
the roses began to bloom

on the streets of small towns
the roses began to bloom


under the streets of the big city the roses began to bloom

I don't want to understand silence,
I grate it into the bread I bake today
to make the red roses bloom out of it

that their tendrils may grow toward you,
to caress your ankles the hips and the palms

only my kisses were left on Your faces,
so what
be,
be,

We are melting snow,
as wE age.

XXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ...,,Růže."
Taková karta není, právě jsem Ti ji vymyslel .Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com

Karta je –

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/980-crowleyho-tarot-08-spravedlnost

Fotografie od Maria Orlova na Pexels.com Růže už jsou tady JSOU.
Ty…JSI ? ,,To jsem si tedy naběhla .“- jsi řekla a nasmáli jsme se, tehdy.
Tři písmena v jejichž znamení bude dnešní den, bude jim zaslíben.