Čepel.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com
Blade.

Lubomír Tomik

I'm just a bloody knife blade,
drying tear,

I still get up in the middle of the night
I'm alive,  looking for you,

I will never stop,
unless you stopped me,

-The reflections of your face will swallow you- she said,
-The mirror will swallow you - she said,
-These leviathan will swallow you endlessly- she said,

even though she said - Don't go yet, it's not time yet! -

smile ,
do something
it's still time,
it's still time,

we can do everything,

YOU said.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Čepel.

Lubomír Tomik

jsem jen čepel zakrváceného nože,
schnoucí slza,

pořád vstávám uprostřed nocí
ožívám, pátrám po Tobě,

nikdy nepřestanu,
leda by jsi mne zastavila,

-Polknou Tě odrazy tváří- řekla,
-Polkne Tě zrcadlo - řekla,
-Polknou Tě tihle leviathanové bez konce- řekla,

byť také řekla - Ještě nechoď, ještě není čas!-

usměj se ,  
něco dělej,
ještě je čas,
ještě je čas,

můžeme všechno ,

řekla jsi.

A držím se Tvého hlasu a nepustím ho.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Velekněz."  

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Update in blue.

Studio Midian.
 Jen mikrofon a míchání karet Crowleyho Tarot, předtím prostě pro Tebe slova z vany, jen slova, která se objevila, jedna půlka je ze Studia, druhá půlka z vany, jen update.
XXXXXXXXXXXXXX
Update in blue.

Lubomír Tomik

pearl palaces next to the seven fountains,

update in blue
update in white
update in the color of your eyes

you are
we are

will need a proper update,
operating system crashes

update in green
update in the color of your eyes


,,And the card is "Ace of Disks."
What's in the middle?"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

Kolem ….

…se realita hroutí nečekaným způsobem – od rána mám v hlavě slova ,,Update in BLUE“ – nevím co s nimi, mám začátek ale musím si vzít lék od bolesti, pirátská noha o sobě dává vědět, změna počasí, skoro omdlím.

Vzbudí mne rachot, auta, lidé, před domem stojí policejní vůz a o dům dál v ulici blikají MODŘE hasiči, sanitka.

Za chvíli jde policista, usmívá se a říká -Nic, v klidu.-

Hlavou mi bleskne -Modrá ! – natočím MODRÉ majáky na střeše hasičského auta, když se nic nestalo, falešný poplach.

Kdyby ano, nebudu hyena, přece.

Vteřinová ručička.

Vteřinová ručička.

Lubomír Tomik

patříš tichu víc než kdy předtím,
jsi poklad a střevíc v prachu,

když chceš doplout na konec řeky která nemá žádný konec,
nesmíš vystoupit z lodi,

v třeskutém okamžiku jsi vteřina  někde jinde,
smějeme se,
směješ se ,


nevidím dál než do Tvých očí rtů a přístavů,
patříš tichu víc než kdy předtím 
jsi střevíc a poklad v prachu

nesnáším vítr který ho zvedne a odnese nad moře,
nechci být naběračka v polévce slz

chci být záblesk ve Tvých očích,
jejich stíny mne pronásledují,

do lesů bludných kořenů jež jsem překročil všechny najednou,
vteřinová ručička je ...

změň se ve skok lvice a roztrhej mne na kusy,
pak zase vejdeš do šapitó,
klauni se budou usmívat,
hudba bude hrát,
vlastně se nic nestalo,
just little wave in the river of time


XXXXXXXXXXX

Second hand.

Lubomír Tomik

you belong to silence more than ever,
you are a treasure and a shoe in the dust,

if you want to reach the end of a river that has no end,
you can't get off the ship

in a cracking moment you are a second somewhere else,
we are laughing,
you are laughing ,


I see no further than your eyes to the lips and the harbors,
you belong to silence more than ever before
you are a shoe and a treasure in the dust

I hate the wind that lifts him up and takes him over the sea,
I don't want to be a ladle of tear soup

I want to be a flash in your eyes,
their shadows haunt me,

to the forests of wandering roots which I have crossed all at once,
second hand is ...

turn into a lioness jump and tear me to pieces,
then you enter the tent again,
the clowns will smile
music will play
in fact, 
nothing happened,
jen vlnka v řece času

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Autorka videa je D.O., zachytila chvíli kdy se čas na nově koupených hodinách synchronizoval se satelitem, hodiny jsou digitální, děkuji za zaslání, den po vánocích, uklízím v pc a dnešní báseň pro Tebe se jmenovala ,,Vteřinová ručička“, synchronicita.