Svět …

…v němž dnes ráno byly tyto noviny…
…ve francouzském městě Cholet a do večera se dostaly do Studia Midian, i s vzácnou návštěvou…. , takový svět je zvláštní místo pro život, najednou čas a prostor nic neznamenají, drtivá většina věcí je skoro nereálná, proto je důležitý KAŽDÝ okamžik.

Poet Video pro Tebe ,,Měsíční dítě. „
Lyrics:

Moonchild.

Lubomír Tomik

You step on the right foot,
 get up from bed
and governments fall

You look in the mirror
and prime ministers chase their heads with gunpowder from ancient mistress powder puffs

a touch of Your beauty brightens the planet
the months collide and the dust from their precipitation
It will cover You from head to toe,
heel,

You have taken the beauty to the top

II.
once we're home
we lock the door,
we will fall into each other

behind this wall is desert,

as soon as we're home
and we will be online,
everything will be fine

you think,
do you think the internet is in heaven? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Natočil P.L. v areálu bývalé drůbežárny ve Starém Městě, bude se bourat, zajímavý nález, fantazie se protnula s realitou.
Nahráno ve Studiu Midian , pro Tebe. 
Úvodní báseň dlouho připravované sbírky ,,Mapa kontinentu Tvého srdce " k níž předmluvu napsala Pavla Jonsson ze Zubů Nehtů, a použití svých slov v předmluvě schválil Alan Moore- a možná je tohle začátek posledního úseku před dokončením ,asi ano, tři roky od Nočních stěhováků / 2019 / je hodně času.
Květen 2019 a zážitky klinické smrti všechno trochu odsunuly stranou, což.
První krok je TEĎ.

Větu ,,Myslíš , že je v nebi internet ?" jsme s dcerou zaslechli při čekání ve frontě na plovárnu, ještě před nehodou a teď se najednou objevila -věta , ne dcera.

Všechno se propojilo- P.L. zaslal fotografie a videa, LT střih videa, zvuková nahrávka ze zimy 2020, napsáno v Darkově, mix L.T.ve Studiu Midian, přidána část s internetem v nebi, 
karta Crowleyho Tarotu je....... ,,Umění."
Solve et Coagula.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/988-crowleyho-tarot-14-umni

Je rozhodnuto.

Angel.

Fotografie od George Becker na Pexels.com
Fotografie od Anastasiia Shevchenko na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Studio Midian. Jako doprovodná hudba mého čtení instrumentální One Rode to Asa Bay (Deep Mix Cover By Arthurex), v originálu song legendárních Bathory, nejsem majitelem autorských práv, jen to tak vyšlo, vlastně dohrál originál a spustil se cover, hodinu předtím jsem dopsal Anděla, spojilo se mi to s melodií a ve výsledku audio nahoře, pro Tebe.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx

Angel.

Lubomír Tomik

someone rang the doorbell and it turned out it was an angel,
wings of your lashes,

he barely opened his mouth and spoke,
forget about time

he only repeated your name,
he sat in a chair

my an odyssey,
my Athena

what about the angel in the chair?

If someone rang at your door,
do not be scared,
only an angel carries you a message

folded, placed in an envelope,
full of words
lacy 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je ... znovu druhý ,,Mág" dnes. Ze tří karet dnes dva ,,Mágové" a tento je ten druhý. Až a jestli vyjde příště třetí Mág, ..uvidíme.

Great Eastern.

Fotografie od Pixabay na Pexels.com

XXXXXXXX

Great Eastern

kožnatá křídla plácají do větru,
čeří 
vlny

zahoukání v dálce,
,,Great Eastern"

zabalme se do jeho plachet,
až vstaneme všechno vyperem

pověsíme na komíny,
vlajkovou abecedou signalizuji-

Rozechvělé prsty uvnitř, kdo mne s Tebou spojí,
když někdo přestříhal hlubokomořské kabely,

nejhorší, že jsem to byl já a teď nevím jak se dostat do hloubky a stepovat v Mariánském příkopu,

vířit prach na kosti velryb,
jestli je spánek hrad,

vem ho útokem,
jako tolikrát

paní v černém prochází nekonečnou obrazárnou,
jsme obrazy v zavřené galerii,

máme mnoho jmen a střílíme šípy do nebe,
kdyby jsi se tak mohla vidět mýma očima,
vzalo by Ti to dech.XXXXXXXXXXXXXXX

Great Eastern .

Lubomír Tomik

leathery wings flutter in the wind,
ripples
waves

roar in the distance,
Great Eastern 

let's wrap our sails,
when we get up to wash everything

we hang it on the chimneys,
flag alphabet indicates

The trembling fingers inside, who will connect me with You,
when someone cut deep-sea cables,

the worst thing was that it was me and now I don't know how to get deep and step in the Marian moat,

swirl dust on whale bones,
if sleep is a castle,

take him by assault,
as so many times

a lady in black goes through an endless pictures on the wall,
we are paintings in a closed gallery,

we have many names and  shoot arrows into the sky,
if you could see myself like that,
It would take your breath away. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

https://en.wikipedia.org/wiki/SS_Great_Eastern

Jsme v kontaktu přes oceán i díky této lodi.

Tam kde nepotřebujeme loď, je jen čekání.

A když čekáš, využij čas, zvedni zadek a něco dělej !