Míče na schodech . / Audio /

Fotografie od Anthony na Pexels.com
Studio Midian.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ball on the stairs.

Lubomír Tomik

the door is closed,

we jump like balls down the stairs

step step step and one more

the spider inside the head weaves the strangest nets,

if he’s not

if he’s not

if he is not

is not

because the balloons blew him away like a sheet of paper on the way down the stairs,

clean and undescribed,

it’s all of us we keep flying through the time someone took from us,

we are heading for silence what someone gave us

next days before dark, before dawn time

measured by a trap of eyelids and we bite into each other,

every wink is every swallow

the air tastes,

like light through the darkness we will fill ourselves,

feast,

hour,

minute,

second

YOU

XXXXVXXXXXXXXXXXXX

,,Mág“

Ten druhý.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Bartolomeo a Arati.

Welcome, Arati.

Fotografie od Oliver Jimenez na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bartolomeo .

Lubomír Tomik

naše oči naše oči oči oči oči
naše oči
jsou otevřeny románu z červené knihovny v němž,
sáhne jistý Bartolomeo Díaz po hvězdách
a strašlivě se spálí

čas krásek a špehů touhy,

zazvoníš u dveří až pojedeš kolem ,
stroboskopem,
jehož efekt vyráží dech,

chtěl bych jít ale Ty tu nejsi,
nejsi.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bartholomew.

Lubomír Tomik

our eyes our eyes eyes eyes eyes Quantcast
our eyes
are open to a novel from the Red Library in which,
a certain Bartolomeo Diaz reaches for the stars to burn terribly

a time of beauties and spies of desire,


you ring the doorbell when you pass by,
strobe,
whose effect is breathtaking,

I'd like to go but you're not here
you are not. 
XXXXXXXXXXXXXXIn the acid rain.

Fotografie od Pratik Gupta na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V acidovém dešti.

Lubomír Tomik

v acidovém dešti a oslepujících záblescích,
muž se procházel mezi mrtvými

s nelidskou tváří
              v rojích much

ganglie stékaly po stráních , 
po dlaních,
hýčkáni jako patriarcha,
jako kamenná modla

venku za okny šumí auta v kordonech podvečera,
nekonečný had,
 všechny nás spolknul


AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcidrainnnnnnnnnn

In the acid rain.

Lubomír Tomik

in acid rain and blinding flashes,
the man was walking among the dead

with an inhuman face
in swarms of flies

ganglia ran down the slopes,
in the palms,
pampered as a patriarch,
like a stone idol

outside the windows the cars rustle in the cordons in the early evening,
endless snake
       swallowed us all 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Tarotu Olivera Haddo je..... samozřejmě ,,liveD"

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Poet Video pro Tebe ,, Černý, černokněžný a čarodějný.“

Studio Midian.Faustův Dům, Emauzské opatství.
Lyrics :

Black, sorceress and wizard.

Lubomír Tomik

black as the threshold of the night,

sorcerer,
carried by dry wind,

through a magical forest through deep valleys

spells and magic
spells and magic
maaaaaaaaaaaaaaaaaaagic
XXXXXX

Wow.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Rotory vrtulníků.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxx

Rotory vrtulníků.

Lubomír Tomik

rotory vrtulníků,
bezbřehé akvabely,
Hermovy opánky blýskající se v oparu slunce,

zrnka rozvařené rýže rozhozené po obloze,

kdo je sesbírá,
kdo je sesbírá,

když ne Ty
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Helicopter rotors.

Lubomír Tomik

helicopter rotors,

boundless aquabels,
Herm's sandals glistening in the haze of the sun,

grains of boiled rice scattered across the sky,

who collects them
who collects them

if not You 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Začalo to fotografií kterou mi poslal P.L. , z bývalé drůbežárny. Byl jsem tam před několika měsíci, opuštěné ,prázdné, jen vraky aut - všechno se bude bourat, areál je uzavřen, přesto, fotek a videí poslal hodně, otevřu tuto a napíši slova- až později si všimnu, že na fotografii je... něco nečekaného.
Karta Crowleyho Tarotu je ...,,Hvězda." A P.L. je hotový paparazzi.

where ?

kam?.

Lubomír Tomik

kam odešly všechny naše sny a tajné útěky a pohledy,

kde jsme se chtěli ztratit,
už ničemu nerozumím,

kam odešli ?

nikam,
 jsou pořád tady,

pod Tvým novým svetříkem,
nádherná ňadra

 vystřelená do ticha,
obě dvě,

usmíváš se,
víc není potřeba


XXXXXXXXXXXXXXXXX


where?.

Lubomír Tomik

where all our dreams and secret escapes and views have gone?

where we wanted to get lost
I don't understand anything anymore,

where did they go?

nowhere,
 they are still here

under your new sweater,
beautiful breasts

  shot into silence
both of them

You are smiling ,
no more is needed,

we are immortal,
everything is NOW,

in this moment !

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov odnikud , prostě tady byla - Ona - nevím jestli stále v černé blýskavé halence je ...ale ...karta je - DRUHÝ ,,Mág."