Tvá slova před očima.

Noc.

Lubomír Tomik

teď je noc,
sníme o neonových křídlech draka,

o pustinách kde se řeka klikatí do tmy,

řekni mi jen jedno slovo

dávný příslib noci v níž uprchneme do sebe,

-...dlouhý a sladký polibek- 

mám ta slova před očima,

jsou skutečná,

Tvoje


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Night.

Lubomír Tomik

now is the night
we dream of neon wings of a dragon,

about wastelands where the river meanders into darkness,

just tell me one word

the ancient promise of a night in which we will flee to each other

-... long and sweet kiss-

I have the words in front of my eyes. 

They ARE real,
from You.

XXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1000-crowleyho-tarot-20-aeon

Black, sorceress and wizard.

Fotografie od Roy Reyna na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Černý, černokněžný a čarodějný.

Lubomír Tomik

černý jako práh noci,

černokněžný,
nesený suchým větrem,

čarodějným lesem mlázím údolími hlubokými

kouzla a čáry
kouzla a čáry
čáááááááááááááááááááááááááááááááááááry


XXXXXXXXXXXXXXXXX

Black, sorceress and wizard.

Lubomír Tomik

black as the threshold of the night,

sorcerer,
carried by dry wind,

through a magical forest through deep valleys

spells and magic
spells and magic
maaaaaaaaaaaaaaaaaaagic

XXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Jména.

Fotografie od Noelle Otto na Pexels.com

XXXXXXXXXXX

Jména.

Lubomír Tomik

zapomenout svá jména,
nezalhat ani jedenkrát,

zapomenou své tváře,
udržovat vatru dne

růže ze zahrad Semiramidiných 
kvetou
až k nebi,

jméno,
naše jména,
stejně slova,

někdy jméno není potřeba když se díváš druhému do očí a víš že ví, 
že víš , že Ona ví,
Ona ví že vím,

přesto vím jen jednu věc a nic jiného nevím, nakonec.


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Names.

Lubomír Tomik

forget your names
don't lie once

they forget their faces,
keep the fire of the day

roses from the Semiramis Gardens
they are blooming
to heaven

name,
our names
same words

sometimes the name is not needed when you look the other's eyes and you know she knows
that you know she knows
She knows i know

yet I only know one thing and nothing else, in the end. 
XXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Chaos.

Nastává chaos, napsal jsem slova v cizím jazyce, slovenštině, zkusil je přeložit do angličtiny, jsem Čech který žije na Moravě a touží po Tobě , z Valašska, mezitím, otevřu zprávu ze Španělska, ze zátoky Vigo.

Chaos. Za okny Apríl, kolem nuly, poslední záchvěv zimy.

XXXXXXXXXX

Iba raz.

Lubomír Tomik

Iba raz som stretol lásku,
Teba

Pred východom slnka , vstanem -
a ak chladno prenikne do sivého zbytočného tela,

už sa nedá újst


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Just once.

Lubomír Tomik

I only met love once,
You

Before sunrise, I get up -
and if cold penetrates the gray useless body,

can no longer escape 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Butterfly effect.

Fotografie od Raghav Modi na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Motýlí efekt.

Lubomír Tomik

Vítej v noci literátů & šílenců & maniakálníck poetů,
jimiž jsme kdysi byli
jsem na příjmu,
naladěný na vlny Tebe

sténání & umírání
nikdy nepřijde znamení rezignace

motýlí efekt
čas 
pád
napsal jsem tyto slova na klávesnici

 v Bombaji,
mávnul křídlem motýl , 
          pršelo na ženu.
XXXXX

Butterfly effect.

Lubomír Tomik

Welcome to the night of writers & lunatics & manic poets
which we once were
I am available,
tuned to Your waves

moaning & dying
there will never be a sign of resignation

butterfly effect
time
fall
I typed these words on the keyboard

and in Mumbai,
the butterfly fluttered his wing 
and started raining 
on the woman,
THE Poetess. 

XXXXXXXXXXXX

,,Blázen.“ Do Tebe.

Svatba ve Studiu Midian!

Zase se učit stříhat a slučovat mp3 soubory a zvyšovat a snižovat hladinu hlasitosti. Sestříhaný Beethoven a Rockový Svatební pochod, jen na jedenkrát v životě pro dva úžasné novomanžele zpod hory Blaník. Nikdo z nás není držitel autorských práv. Ani na hudbu, ani na horu. Ani dolů.

Pak následuje celý song , nemůžu prozradit o co jde.

Autorem nápadu spojit Osudovou se svatebním pochodem je L.A. , celou duší Kelt.

Když vše dobře půjde, zahraje mix na svatbě a…i tento článek se po skončení obřadu sám smaže.

Ádié!

The ornament of Her soul.

Fotografie od Helena Jankoviu010dovu00e1 Kovu00e1u010dovu00e1 na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ozdoba Její duše.

Lubomír Tomik

v zahradách se můžeme podělit o radost,
vplést se mezi struny Orfeovy lyry,

tvar horního rtu,
intenzivních barev Tebe

rozprostřené na paletě náměstí Sv.Marka,


ozdoby Tvé duše
smaragdové jadeity

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The ornament of Her soul.

Lubomír Tomik

in the gardens we can share the joy,
intertwine among the strings of Orpheus' lyre,

upper lip shape,
intense colors you

spread out on the pallet of St. Mark's Square,
when would we have coffee

and they looked at the sea,

ornaments of your soul
emerald jadeites 

To místo má z nějakého důvodu kouzlo, jako by jsi se brodila prachem času.

Všechny události tam zanechaly svůj otisk a najednou jsi uvnitř historie.

Tehdy jsme zabloudili v uličkách , nikdo nikde, jen voda v kanálech.

Puppets.

XXXXXXNahráno ve Studiu Midian pro Tebe , teď, na Apríla, kdy se vrátila zima.

XXXXXXXX

Loutky.

Lubomír Tomik

Loutky už spí ,
nohama vzhůru

zavěšené
na benzinových pumpách,

nití špulkách,

spí a nikomu,

 o čem sní,
          už nepoví.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Puppets.

Lubomír Tomik

the puppets are already asleep,
upside down

hanging
at gas stations,

spools of thread,

sleeps and no one knows,

what dreams about,
they never 
         will not say 
XXXXXXX

Poet Video pro Tebe ,,Večeře u Minského“

I s návštěvou na Velehradě, zpěvem thajských mnichů, uličkami Kathmandu.

Zvuky z archivu BBC, volně dostupné pro neziskové účely. Audio stopa nahrána ve Studiu Shaark ve Bzenci , http://www.shaark.cz/

Dinner at Minski´s.

Lubomír Tomik

She put Her hand under the table on my thigh, 
still looking in front of Her, talking to someone opposite,
I didn't know him.

The burnt meat of an Ethiopian tiger on plates,
 we both observe ourselves in the attitude of Aphrodite,

We watch the sweet asses are presented to the golden rain
I will use seven or eight tablespoons
servants bring on polished trays swallowing in Italian.

She put Her hand under the top floor narrowing it down,
 it was a penguin's claw slowly sliding it inside,
 a salivating search inside the chest pressed against the lungs

She ran over the ribs, the grooves of her spine
it vibrated between a fan of air bubbles
there was nothing

suddenly, boom boo bomm
not mine, came up in the sky,
emerged from a hole in the moon from the veins of blood spewing blood,

stripes of earth in shades of steamed sweater
the clay grave is an indifferent time around
it just fails,

pieces of green flag torn in the morning
walled together in a narrow dream of exorcising the devil

Minski is coming.

Opens his mouth bites pieces of torso ,
asks- ,,What it is time ?"

impersonal connection caress leaning against the metal wall of the toilet

YOU
EATING ME.

She withdrew Her soaked hand I opened my mouth
let everything be scanned,

that real sorrow deep down when it then rushes to the surface tears You to pieces,
feast of worms in the endless footsteps of the goddess of war,
the squeal of little pigs somewhere in the distance
under the sky obsessed with the farting of thunder.

And She covered my eyes with the same palm,
I was just another run
for dinner at Minski´s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Zapomenutý song…

…zapomenutá Muka, zapomenutá Pusa, živá Muka , JSI ?

Lenka Dusilová.

Někde mám její mail, shodou okolností se jí líbila ,,Večeře u Minského“, dnes večer bude Poet Video i pro ni.

,,Mísa vymyšlených ryb “ o rok později už ne, přesto, jedna z těch chvil, kdy si myslím, že ona a ty a já a David Koller jsme nějak propojeni, ostatně , kdo není?

Najednou se videoklip vynořil odnikud, po dvaceti letech. Některé věci zmizí, ale když se objeví znovu, jsou jiné, ještě LEPŠÍ!

Vyrvat.

XXXXXXXXX

Vyrvat.

Lubomír Tomik

vyrvat slovům jejich neurčitost,
nejednoznačnost,

kráčíš mlhou do půli těla,
zanecháváš za sebou

normu krásy,
podle níž je poměřováno všechno


XXXXXXXXXXXXXX

Rip.

Lubomír Tomik

rip out the words of their uncertainty,
ambiguity,

you walk halfway through the fog,
you leave behind

the norm of beauty,
according to which everything is measured 

XXXXXXXXXXXXXX

Fotografie od Faruk Tokluou011flu na Pexels.com

In frames

Fotografie od Emre Can Acer na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

V rámech.

Lubomí Tomik

v rámech
v rámech
v rámech

chrámech
v rámech

míjíme se v prázdných rámech zrcadel,

rámech,
chrámech
Midianech

města za řevu jarních ptáků,
gentlemani z napůl zapomenutých časů,
před válkou

v rámech
dnech porcelánech propastech

v prázdných rámech zrcadel,
kde naše stíny žijí,

jakobych Tě nikdy nepotkal


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

In frames.

Lubomír Tomik

in frames
in frames
in frames

temples
in frames

we pass by the empty frames of mirrors,
frames,
temples
Midians

cities to the roar of spring birds,
gentlemen from half-forgotten times,
before the war

in frames
days of porcelain abyss

in empty mirror frames,
where our shadows live

as if i never met you


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXVXXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z brzkého rána je ... ,,Aeon"