Na veselejší notu. / For All of You, Sisters and Brothers /

On a happier note.

Lubomír Tomik

Sun and shadow
in the meadow of imagination
between life and death
after passing through the tunnel,
where they come to life
magic plants,
fantasy flowers
and on them
pollen of ideas

anf We,
Sisters and Brothers,

We harvest it.

Karta Crowleyho Tarotu je…

,, Velekněz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/964-crowleyho-tarot-05-veleknz

Včera jsem mluvil s člověkem, který si prošel klinickou smrtí, dostal se o něco dál, prošel tunelem, ale nevrátil se jako já – ,,Pak byla rozkvetlá louka, šel jsem přes ni až k propasti , jen na dohled.Dál ne. Je to skutečné místo!“ Pak ho oživili .

Vzbudil jsem se s myšlenkou, že právě toto je místo, kde se berou nápady, místo fantazie,imaginace.

The Real Ideaspace.

Malé nepatrné poděkování…

…v obrazech.

Už se ubytovala.

Dublin pantomime.

Dublinská pantomima.
Lubomír Tomik

liliový zástup pixelů
rozdělený
imaginárním zrcadlem

představ si každý obraz každé věci
v nejvyšším možném rozlišení

spí v ulicích
spí v růžích
spí v tekutých píscích
spí v jehličí
jede natažena slastně vrnící
na hřbetech ježků.

Dublinská pantomima skončila,
diváci ani nezatleskali, rozešli se a reptali
a rozešli se do rozkvétajících jarního Dublinu
zapomněli na život,

na obraz v nejvyšším možném rozlišení-
FANTAZII !

xxxxxxxxxxxxxxx

Dublin pantomime.
Lubomír Tomik

lily crowd of pixels
divided
imaginary mirror

imagine every picture of every thing
in the highest possible resolution

sleeping in the streets
sleeping in roses
sleeps in the liquid sands
sleeping in the needles
she rides stretched happily snarling
on the backs of hedgehogs.

The Dublin pantomime is over,
the spectators did not even clap, parted and grumbled
and dispersed to the blossoming streets of Dublin
they forgot about life

to the image in the highest possible resolution
FANTASY!


Byla kdysi.

She used to be.

Lubomír Tomik

Puma Punku,
Teotihuacan, suddenly
on the sea shore,
surprised indian

fat galeons
in sight
-I see! The gods are back!

and disappeared into jungle

xxxxxxxxxxxxx

Karta Crowleyho Tarotu je….. Devět Pohárů. ,,Radost.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/pohary/1038-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-pohar

A neuveď nás v pokušení!

A neuveď nás v pokušení.

Lubomír Tomik

Bohyně obveseluje mladost
A my s Ní sdílíme radost

později Ji narostou křídla
A nafasuje nůžky

vznese se
A brázdí sítě pavučin

A stříhá

A šmik sem
A šmik tam
A šmik šmik šmik, my friend,
buenos nochas!

A  neuveď nás v pokušení,
a hoď kámen

Anebo
Ámen!

xxxxxxxxxxx

And don't tempt us.

Lubomír Tomik

The Goddess rejoices  youth
and we share the joy with Her

Her wings will grow later
and snaps the scissors

rises,fly ,
through traverses the webs of cobwebs

and cuts

cut here
cut there,
cut cut cut,
my friend,
buenos noches!

And don't tempt us,
and throw a stone

or
Amen!

xxxxxx

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atropos

xxxxxxx

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je Devět disků.

,,Zisk.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1052-crowleyho-tarot-mala-arkana-devitka-disk

Následovaná Trumfovou Kartou…,, Mág.“

Potřetí.

V pauze mezi procedurami…

..hodina angličtiny s učebnicí od Paula Speckmanna a při ní najednou….,, A neuveď nás v pokušení .“ napsáno.

Už ani vteřina nazmar, když ,,Mág.“ tak všechny triky z klobouku!

Navíc o půl třetí ráno živý sen o někom, koho jsem kdysi miloval……

a vzpomněl jsem si na začátek básně Allena Ginsberga… ,, Příběh Gregory Corsa.“

Včera v noci se mi zdálo o někom, koho jsem miloval sedm dlouhých let, ale neviděl jsem tvář, 

jen tu známou přítomnost těla: pot, kůže, oči, výkaly, moč, sperma, sliny

— všechno týž pach, táž pachuť smrti."

Tak takové to je.

Karta Crowleyho Tarotu je….JE o pár minut později a mám na to svědka!

,,Mág „.

Něco se …. děje, napíši článek ,až na konci zamíchám karty …a zamrazí mne.

Alane, vidíš to ! Dvakrát v jednom dni ze dvou otočených karet.

Molly.

Molly.

Lubomír Tomik

Molly words trunks,
in the heart of Mona Island
in a stone circle
in the middle of dancing
under the light of the stars
feasts on the remnants of elegance,

gnaws the bones
and leaves the  thoughts on them,
forgetfulness,
flight attendant dance too

Molly,
strokes words
she won't starve to death
eats
longing snakes.

Karta Crowleyho Tarotu je už jen jedna!

Realita. Nelžu.

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Jezdec.

Jezdec.
Lubomír Tomik

cesta ubíhá
voda v potoce teče
jezdec jede
Ty se usmíváš
louka je rozkvetlá
na rozevlátých šatech pyl květin,
občas se obloha zatáhne,
zaprší,
za plotem propast

Život

xxxxxxxxx

Rider.
Lubomír Tomik

the road passes
water flows in the creek
the rider is going
You are smiling
the meadow is in bloom
pollen of flowers on a ruffled dress,
sometimes the sky is cloudy,
it rains
behind the fence abyss

Life.
xxxxxxxxx

Trumfová karta Crowleyho Tarotu na publikaci slov z nemocničního lůžka a prostřednictvím smartphonu je….,,Mág.“  Možná právě ta karta mne drží naživu.

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

Paul Speckmann na obálce květnového RockHard!

Květnové číslo německého metalového magazínu RockHard obsahuje   recenzi a článek na Paulův nejnovější počin ,,Fiends of emptiness“.

Velká čest být nepatrnou součástí ,,Speckmann Project II. “  !

https://midianpoet.com/2022/01/26/22-4-2022-vychazi-album-speckmann-project/

Radiant.Radiant.

Lubomír Tomik

Flies in the night sky?
quadrantides
geminides
alpha capricornids
kappa cygnides
perseidy
orionides
kappa cygnides
draconides
lyrid
taurides
march ides
ideas

what does a shower of meteors mean,
when every woman
and every man
are the stars?

Xxxxxxxx
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci

je…. Trumfová karta…je …

… podruhé dnes ,,Smrt.“

Ze 78 karet a dvou Mágů, zamícháno několikrát.

Když konec,tak konec.

Každý konec je nový začátek.

Příliš mnoho pavouků.

Mažu starší fotky v telefonu a…jeden pavouk s ,,Večeří u Minského“ , jeden černobílý. Karta Crowleyho Tarotu je ,,Smrt.“

Promethea is a comic book series created by Alan Moore, J. H. Williams III and Mick Gray, published by America’s Best Comics/WildStorm.

Je to docela vhodná karta.

Jedno končí,aby mohlo začít něco jiného.

A synchronicita…. na pokoji v nemocnici ležím s chlapíkem, který prožil klinickou smrt. Máme stejné zážitky.Tunel, světlo ,já do něj nešel, on ano a ocitl se na rozkvetlé louce.

Pak ho zdravotníci resuscitovali.

Jen potvrzení toho, že vše BYLO skutečné.

Není se čeho bát.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

Vlivy.

Influences.

Lubomír Tomik

bodies can act on each other at a distance
two snakes spine
entwined in each other
when we hugged
Aphrodite has wetted us
molten gold and silver
pour in while
influences of moments

xxxxxx

Napsáno na nemocničním lůžku, čteno a nahráno v prázdné jídelně, publikováno z telefonu. Hodina života bez Tebe.

Vše je jen stav mysli.

Zoufalství i Touha.

Ve znamení karty Crowleyho Tarotu…o článek dříve…a to, že karta byla tažena PŘED čtením a nahráváním, ale až PO napsání a na Alanově verzi leje Mona Lisa ze dvou pohárů stejně jako Afrodita v básni zlato a stříbro…je už jen klasická Synchronicita.

Každý den je nový začátek.

Zdobné jizvy.

Decorative scars.
Lubomír Tomik

We are migratory birds,
heading across the azure sky
in silk and torn
,,V“
across the ocean


one by one we fall down,
decorative scars end in waves as big as our houses,
monstrous

Xxxxx xxxxxx

Zdobné jizvy.
Lubomír Tomik

Jsme stěhovaví ptáci,
mířící po blankytné obloze
v hedvábném a potrhaném
,,V"
přes oceán,
jeden po druhém padáme z oblohy,
zdobné jizvy končí ve vlnách velkých jako naše domy,
monstrózních.

xxxxxxxxxxxxxxxx

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz