Ty….

Ainu Crane Dance – Ainu women performing crane dance. Rhythmic singing & chanting. Sounds of hand claps. Vytvořeno ve Studiu Midian.
,,Zrození Venuše“ Sandro Botticceli, nejsem vlastníkem autorských práv, zvuk jeřábího tance kmene Ainu k použití zdarma pro neziskové účely z Archivu BBC

Karta Velké Arkány Crowleyho Tarotu je ,,Hvězda“ a Ty mi záříš v Orionově páse.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Hřebenatka.

Fotografie od Kindel Media na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXVXXXXXXXXXXXXXX

Mušle hřebenatky

Lubomír Tomik

bílá mušle hřebenatky je jako opačná konev,
všechny smutky odcházejí růžicí
ruce se natahují po věčnosti,
po Tobě

masáž rudým pískem Marsu,
sprcha v horizontu událostí,

ve sprchovém koutě, 

 vtírám jí do kůže úsměvy Dejah Thoris,
dýchám na Její krk,

dlaně, která se natahují po věčnosti,
po Tobě

drásání
 hřebenatkami


XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Scallop mussels

Lubomír Tomik

The white scallop shell is like the opposite watering can
all sorrows go with a rosette
hands reach for Eternity,
after you

Mars red sand massage,
 event horizon shower,

 in the shower
She is with me

  I rub smiles of Dejah Thoris into Her skin,
I breathe on Her neck

palms that extend for eternity,
 after you

scratching
  scallops 

XXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na Hřebenatku je ... nevymýšlím si, nelžu.
,,Mág."

  Je hlášen zvýšený počet Mágů.
Deštník a Tvou tvář s sebou.

,,Without words“ pro Tebe.

Ant Sp. (Formicidae) – close-up drumming of ants on rattan leaves. Cicadas and birds calling in background. NB: Day & month of recording is not given.

Zvuk : Ant Sp. (Formicidae) – close-up drumming of ants on rattan leaves. Cicadas and birds calling in background. NB: Day & month of recording is not given. Zdroj: Archiv BBC , volně dostupné pro neziskové účely

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci Poet Videa beze slov je …. ,,Vůz.“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/979-crowleyho-tarot-07-valeny-vz

Fragile tones.

Fotografie od Flo Dahm na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXX

Křehké tóny.

Lubomír Tomik

křehké tóny jsou napjaté obličeje,
budoáry,
pařížské kurtizány
a po okraj horké vody plné vany

v nich indiánští duchové,
přišli z pouští,

smývají ze sebe prach cest,
hledají spočinutí

nacházejí slova,
křehké tóny


XXXXXXXXXXXX
Fragile tones.

Lubomír Tomik

fragile tones are tense faces,
boudoirs,
Parisian courtesans
and to the edge of the hot water full bath

in them Indian spirits,
they came from the desert,

they wash away the dust of the roads,
looking for rest

find words
fragile tones, 

XXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu je ... ,,Mág" ...je jako tyče na planinách Llana Estacada, jako značky na stromech podél lesní pěšiny do Asa Bay, TOTO je cesta.

Lilith

Not Another Nice Girl Blog

Strait-laced, straight-faced 
Fallen angel fell from grace
The first woman was no myth
Her name not Eve, but Lilith

Not from the rib, but born from clay
Beneath Adam, she would not lay
So when she was cast into the abyss
She became a force to be reckoned with

Come hell or fury, she would fly
Like a black bird in the sky
She rules the night while you sleep
And bought her own soul to keep

© Lisa Marshall Feminism Poetry HRM NS 2022

Photography credit: Julie Jenkins, My East Coast Heart Photography

Zobrazit původní příspěvěk