Someone cut out the words of a beautiful woman.

Fotografie od Karolina Grabowska na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Instrumental version of song ,,Bela Lugosi is dead“ od Bauhaus, autor Zombie Thirteen, nejsem majitelem autorských práv. Přes den se song mihnul, objevil se na YouTube, k tomu napsáno něco pro Tebe, jsi ?

XXXXXXXXXXX

Slova krásné ženy někdo vystřihnul.

Lubomír Tomik

kulka
nablýskaná
luxusní
excelentní
připravená

vylétla rychlostí milionu mrknutí tlesknutí vteřiny

parodie
 prachovým
 peřím 
plněné
ruské peřiny


nemůžeš být větší než život,
jen o něco,
jen o Tebe,
buď


XXXXXXX

Someone cut out the words of a beautiful woman.

Lubomír Tomik

bullet
shiny
luxury
excellent
ready

flew out at the speed of a million blinks of clapping seconds

parody
 dusty
 feathers
filled
Russian duvets


you can't be bigger than life
just than something,
just about you 
be

XXXX

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je -

,,A proč vlastně Kosmonautika?“

Fotografie od Mikhail Nilov na Pexels.com

XXXXXXX

A proč vlastně kosmonautika ?

Lubomír Tomik

protože každý moment s Ní
 je plný kouzel

kosmonaut do zabudované vysílačky řekl ,
celou Zemi pod sebou,
modř , bílá, mraky

-Na hrubý skafandr,
hrubá záplata !-

Kosmonautika je o hrubosti skafandrů a
 ubývajících kyslíků,

neodstartovaných kosmických lodí,
anebo ano.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
And why astronautics?

Lubomír Tomik

because every moment with Her
 is full of magic

the astronaut in the built-in radio said
the whole Earth below you,
blue, white, clouds

-On a rough suit,
rough patch! -

Cosmonautics is about the roughness of spacesuits and
 declining oxygen,

non-launched spacecraft,
or yes. 

XXXXXXXXX
Karta je ,,Eso Disků" s třemi šestkami uprostřed, je to totiž Crowleyho Tarot.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1044-crowleyho-tarot-mala-arkana-eso-disk

When you get dressed.

Fotografie od Sandy Torchon na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXX

Když se oblečeš.

Lubomír Tomik

když se oblečeš 
            do vzpomínky

když se oblečeš do rozpálených lávových kamenů,
                jak Ti můžu odolat

když si oblékneš Jidášovy polibky
                jak Ti můžu odolat

když si nasadíš bílý plášť
                jak Ti můžu odolat,

nazuješ si kroky služební chodbou,
                 ozvěny ztrácející se v tichu


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
When you get dressed.

Lubomír Tomik

when you get dressed
into memory

when you dress in hot lava rocks,
how can i resist you

when you wear Judas' kisses
how can i resist you

when you put on a white coat
how can i resist you

you take the steps down the service corridor,
an echoes fading into silence 


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je.... ,,Slunce " ,

Pro ,,Feed Your Buzz" ,vítej na Kontinentu Synchronicit.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/999-crowleyho-tarot-19-slunce

Poet Video ,, Štít.“ R.I.P. Taylor Hawkins

Štít.

Lubomír Tomik

ostrovy
u ústí pistolí

pistole 
u ústí ostrovů

ostrovy
u ústí pistolí

pistole 
u ústí ostrovů

zarývají se
jako duhové střepy 
hlouběji a hlouběji

na periferiích srdce pouliční boje,
povstání


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Shield.

Lubomír Tomik

islands
at the muzzle of the pistols

pistol
at the mouth of the islands

islands
at the muzzle of the pistols

pistol
at the mouth of the islands

they dig they cut
like rainbow shards
deeper and deeper

on the peripheries of the heart of street fighting,
uprising 
xxxxxxxxx

RIP Taylor Hawkins.

Na prvním albu ještě nehrál, přesto , RIP. 
Kazeta byla v magnetofonu a hrála.
Proto není ve videu. 
Co tam naopak je , nečekaně, melodie songu Iron Maiden, nejsem vlastníkem autorských práv, najednou jsem melodii vybrnkával a nahrálo se. Ani nevím kde se vzala. Nikdy předtím .

Karta Crowleyho Tarotu je -,, Blázen."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

The land of subtlety.

Fotografie od Matheus Bertelli na Pexels.com

XXXXXXXXX

Krajina jemnosti.

Lubomír Tomik

jen 
takhle
:

jemně
     divoce
mazlivě
      krotce
drsně
      zlehka
hedvábně
       jako déšť
tiše nekonečně 
roztomile

se dotknout,

nechat svět zmizet,
v krajině jemnosti

jezdci na vyslovených zaklínadlech,
kde snad měsíc mizí ve vlnách
kde se vynoříme a jdeme

do skřípání rotorů helikoptér noci 
bez Tebe

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

The land of subtlety.

Lubomír Tomik

just like this:
softly
     wildly
cuddly
     tame
harshly
    gently
silky
     like rain
quietly infinitely cute

to touch
make the world disappear
in the land of subtlety

riders on pronounced spells,
where perhaps the moon disappears in waves
where we emerge and go

to the creaking of helicopter rotors at night,
without You 
XXXXXXXXXXXXXX

Playground.

Fotografie od Rhys Abel na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hřiště.

Lubomír Tomik

hrajeme si v
             žárovišti,

dlaněmi nabírám prach,
probírám se
 zbytky vzpomínek,
občas kůstka citu,
citrony   
bez vitamínů

v krematorní peci hodně věcí zmizí,
než přivezou nové tělo

na konci je stejně prohrábnutí popela,
sítem propadají věci které neshoří v plamenech,

obloha,
sny,
Ty,

zřízenec smíchal všechno dohromady,
-Jen náplň do uren! - pomyslel si 

přitom je venku tak hezky,
vůbec to nevypadá,

že by měla přijít nejkrásnější radost,
ovšem ta přijde vždy, když ji nečekáš

hrajeme si v žárovišti krematorní pece,
prsty si na čela kreslíme tajná znamení prachem,

nakresli mi úsměv.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Playground.

Lubomír Tomik

we play in
crematorium furnaces,

I pick up dust with my hands,
I'm taking,
 remnants of memories
sometimes a bit of emotion,
lemons
without vitamins

a lot of things disappear in the crematorium,
before they bring a new body

in the end there is the raking of the ashes,
things that do not burn in flames fall through the sieve,

sky,
dreams
You

the butler mixed everything together,
-Just the urn refill! - he thought

it's so nice outside
it doesn't look like at all

that the most beautiful joy should come,
but She always comes when you don't expect her

we play in the crematorium furnace,
we draw secret signs with dust on our foreheads,

draw me a smile .

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Princezna Disků" je karta na publikaci slov za noci, kdy venku konečně mrholí, probudím se bolestí v pirátském koleni se zbytky snu ...-Hrajeme si žárovišti!- léky, káva, píšu TEĎ.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1057-crowleyho-tarot-mala-arkana-princezna-disk

ANIMA.