ONA. Pro Tebe.

Musím Tě pořád aspoň kreslit, tady jsi jiná a přitom….

ONA.

Lubomír Tomik

ona noc je proslulá atrakce,
stíny ňader,
nechoď

nechoď nechoď
až se kolotoč dotočí,

nechoď
uškrtím se na Tvém obočí,

ona noc je totiž proslulá atrakce,

pošetilá

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SHE.

Lubomír Tomik

that night is a famous attraction,
breast shadows,

don't go
don't go

when the carousel turns,
don't go
I will strangle  myself on your eyebrows,

because that night is a famous attraction ,
foolish

XXXXXXXXXXXhttps://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/956-crowleyho-tarot-1-mag

Poet Video ,,Sestřelte motýly !“

.

Studio Midian. Zvuky z archivu BBC: Air Raids – Massed formation of German bombers in steady flight – 1940 (500P)
lyrics:
Shoot down the butterflies!

Lubomír Tomik

the color of the wings flowed from the sky,
milk thistle target circles

sound flowed from the sky
humming wrapped in crumbs of horror

She said -NOW-

Casablanca Airport has emerged from the fog,
butterflies have changed

NOW
NOW
NOW NOW

instead of bombs splashes of color,
on a pallet of earth,
white paper
canvas butterfly,

hurry up.

XXXXXXXXXX

Karta na publikaci karta Crowleyho Tarotu je … ,,UNIVERSUM“.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/1001-crowleyho-tarot-21-vesmir

Pro Poet Video Pro Tebe…

Sestřelte motýly !

Lubomír Tomik

z nebe tekla barva křídel,
kruhy terče ostropestřce

z nebe tekl zvuk
hučení obalené ve strouhance hrůzy

řekla -TEĎ-

letiště v Casablance ze vynořilo z mlhy,
motýli se proměnily

TEĎ
TEĎ
TEĎ TEĎ

místo bomb cákance barvy,
na paletě země,
bílý papír
 plátna motýlí,

pospěš.


XXXXXXXXXX

Shoot down the butterflies!

Lubomír Tomik

the color of the wings flowed from the sky,
milk thistle target circles

sound flowed from the sky
humming wrapped in crumbs of horror

She said -NOW-

Casablanca Airport has emerged from the fog,
butterflies have changed

NOW
NOW
NOW NOW

instead of bombs splashes of color,
on a pallet of earth,
white paper 
canvas butterfly,

hurry up. 

XXXXXXXXXXX

,,Velekněžka."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/957-crowleyho-tarot-02-veleknka

Poet Video pro Tebe v ,,Barvách jara.“

Tužka , papír, Ty, telefon, video, zvukový archiv BBC,volně dostupné pro neziskové účely,střih zvuku,střih obrazu,Studio Midian,Ty.
lyrics:

Colors of Autumn.

Lubomír Tomik

White black
yellow
White black
blue
purple
dark blue

words

You

XXXXXXXXXXXXX

Karta Crowleyho tarotu na publikaci jarního videa bez zelené barvy plného barev a náhlých tahů tužkou na papíře, zdůvodni to, že Tě po šesti měsících takhle nakreslím.
Trochu ...manga.

A ta karta je ,,Blázen."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

,,Není čeho se bát.

Stejně nás rozdrtí Kolo Slunce, jsme naživu !

realita

Fotografie od Jan Koetsier na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

realita.

lubomír tomik

realita je klíč od zamčeného prázdného pokoje,
nahé stěny podlahy
okna bez záclon

sedím na parapetu a hledím do hloubky pod sebou
jako šeptající stín
zakotvený v zátočinách mysli

každý den zpráva do prázdné skleněné láhve do vln 
snad dorazí do přístavů docela jistě,

jenže vlnolamy jsou drsné těžké kamenné a oprané,
vlny se tříští,
kolik takových zpráv z prázdného pokoje od nějž máš klíč už bylo?

realita je prázdný pokoj, stojím před ním a nikdy nemůžu vejít první a tak budu posílat láhve po vlnách
nastříhám záclony na úhledné proužky 
a 
spustím se po nich dolů,
před vchod do domu, 
od nějž máš klíč jen TY,

stejně nakonec zase vyšplhám zpátky,
zdá se že někde v dálce zachřestil svazek klíčů,
chřestýšů, cokoli,
vypusť do mne svůj jed ,
těším se


XXXXXXXXX

reality.

lubomír tomik

reality is the key to a locked empty room,
bare floor walls
windows without curtains

I sit on the windowsill and look deep into me
like a whispering shadow
anchored in the bays of the mind

every day message in an empty glass bottle in the waves
perhaps they will arrive in ports quite certainly,

but the breakwaters are rough heavy stone and washed,
the waves are breaking,
how many such messages from the empty room you have the key already?

reality is an empty room, I stand in front of it and I can never enter first so I will send bottles by the waves
I cut the curtains into neat strips
and
I'll run down them,
in front of the entrance to the house,
of which only YOU have the key,

I'll climb back anyway,
he seems to have rattled a bunch of keys somewhere in the distance,
rattlesnakes, whatever
release your poison into me,
i look forward to

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Ďábel", jak jinak, Tvá karta. Odteď má karta nové jméno- ,,Lilith".

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Vstávat do dne v němž nejsi je jako být fakírem, každý moment je krok po nabroušených hřebících.