Master ve Španělsku!

Master jsou právě na turné ve Španělsku, ve Vitoria-Gasteiz, 30.3.22 je čeká koncert v Sala Rockville, v Madridu.

Na fotografii kytarista Alex Nejezchleba, právě ve Vitoria-Gasteizu.

Každým dnem se blíží vydání Speckmann Project II. ,,Fiend of Emptiness“ !!!

Na snímku Paul Speckmann s LP verzí alba, bude od 24.4.22 dostupné zde http://speckmetal.net/

Úspěšné turné po Španělsku, pánové !

PS: Ne ,že bych se nemohl dočkat, ovšem song číslo 9…. ,,Through the darkness“ .

Sny se někdy plní.

Aby nebyla Světová válka Z…

….Russians against Putin are using a “new Russian flag”, pushing to remove the “blood” from the Russian flag. This is what a real threat to Putin looks like.

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1009-crowleyho-tarot-mala-arkana-osmika-holi

Barking iron.

Fotografie od Giallo na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Štěkající železa.

Lubomír Tomik

tak dlouho jsem šahal po hvězdách 
až jsi mne spálila na prach,

štěkajícím železům je jedno kdo mluví,
momenty na marách

po kapsách odpolední se na vlnách vznáší 
koráb,

čekající na posádku,

nic mne nezastaví abych se Ti jednou podíval do očí a znovu shořel,
ani štěkající železa,
ani ty železa,

pasti času do nichž jsou všichni chyceni,

jsi má půlnoc.

PůlNOC

půlNOC

svíTÁNÍ


-Odvolej !-
-Ne.-

-Na hranici s ním a nešetřete s dřevem !-

Štěkající polena,
 železa,
 nezáleží na tom.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Barking iron.

Lubomír Tomik

I've been reaching for the stars for so long
when you burned me to dust

barking irons don't care who speaks,
moments on the mares

in the pockets of the afternoon it floats on the waves
ship

waiting for the crew,

nothing will stop me from looking you in the eye and burning again,
not even barking iron,
not even those irons,

the traps of time into which all are caught,

You're my midnIGHT.

miDNIGHT

mIDNIGHT

DAWn


- Call it off!
-No.-

-By the border with him and don't skimp on wood!

Barking logs,
  irons,
  no matter,


XXXXXXXXXXXXXXX


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/984-crowleyho-tarot-12-viselec

Slovník starých gangsterů ,1930 – ,,Štěkající polena“- Pistole.

Poet Video pro Tebe ,,Muzeum Bonsají II.“

Bonsai Museum II.

Lubomír Tomik

We are rooted in fertile soil.

Intertwined.

XXXXXXXXXXXXX

Použity nahrávky z 25.11.21. , publikováno přes mobilní telefon.

Nemůžu moc chodit, tedy využiji i starých záběrů….

Karta Crowleyho Tarotu na publikaci je…

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/965-crowleyho-tarot-06-zamilovani

Nemáme žádný konec, Rayi.

Fotografie od Vickie Intili na Pexels.com
We have no end.

Lubomír Tomik

we have no end because there is none
we have no end
because the circle has already fallen apart
we have no end

rain silk ribbons,
the dawn flies on the body of the night without You

they are jazz sequences full of situations and improvisations in coffee pots


I will quietly enter my dreams and I am happy for the happiness of others,
a story told from anywhere is still a story

Your lips are the most beautiful pinwheel, you just have to blow,
star clusters,
nebulae,
constellation,
phrases,
they are in quiet streets,
but,
THEY ARE.

XXXXXXXXXX
Nemáme konec.

Lubomír Tomik

nemáme konec protože žádný není
nemáme konec
protože kruh se už rozpadl
nemáme konec 

hedvábné stuhy deště,
mouchy úsvitu na těle noci bez Tebe

jsou to jazzové sekvence plné situací a improvizace v hrncích kávy


potichu vejdu do svých snů a jsem šťastný za  štěstí druhých,
příběh vyprávěný odkudkoli je pořád příběh,

ze Tvých rtů je nejkrásnější větrník, stačí jen zafoukat,
hvězdokupy,
mlhoviny ,
souhvězdí,
sousloví,
jsou ve ztichlých ulicích

přesto,
JSOU


XXXXXX

4Disky je karta Crowleyho Tarotu ,,Moc."
,,Moc je schopnost dávat sílu sobě i ostatním, pozvedat sebe i druhé."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/mince/1047-crowleyho-tarot-mala-arkana-tyka-disk

PS: Ber to prosím jako dopis Tobě. Stále bez netu, stále bez Tebe,noha po zákroku se stále nechce rozhýbat i když cvičím a cvíčím jak jsem se to naučil v milionech nemocnic, stále všechno špatně…. všechny projekty, videa, všechno pozastaveno, přesto můžu dýchat, psát tužkou do sešitu a číst a myslet na Tebe.

Naživu.