WHATTTTT ?

Co.

Lubomír Tomik

Co můžeš vyjádřit slovy je možné,
stane stalo stává se právě teď,

radioaktivní úhoř.

Co je dobré je být připravený k vyhnání z ráje,
sypeme za sebou drobty myšlenek a 
věříme že se neztratíme,
že najdeme cestu zpět,

když žádná cesta zpět není,

vyprovoď mne do svých kouzelných sítí,
chci se znovu a znovu nechat chytit

mrskat sebou, lapat po vzduchu

radioaktivní úhoř,
světélkující a suše práskající vousy

buďme uvnitř květin a obelisků,

slunce žhne


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

What.

Lubomír Tomik

What you can put into words is possible
happens happens happens right now,

radioactive eel.

What's good is being prepared to be driven out of paradise,
we sprinkle behind crumbs of thoughts and
we believe we won't get lost
that we will find a way back,

when there is no way back,

take me to your magical networks,
I want to get caught again and again

flinch, gasp

radioactive eel,
luminescent and dry-cracking beard

let's be inside flowers and obelisks,

the sun is shining. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/995-crowleyho-tarot-15-abel

Jen audio a slovo bez fotografií…protože,

už druhý den nefunguje ono vyhlášené 5G připojení, rychlost závratná není, spíše naopak, nejede vůbec.

Je rok 2022,něco je jak ze špatné sci-fi, na druhou stranu je válka, pandemie, nejsi Ty , jediné vysvětlení možné- stále v komatu, na přístrojích, slyším jen Tvůj hlas a píši a říkám slova ve Studiu Midian ,s přebustrovanou kytarou a hučícím zesilovačem, jen prostě teď myslím na Tebe a –
Zbytkv dřevěného uhlí.

Lubomír Tomik

nepatrné zbytky svitků opálených v rozích,
svinutých do ruliček

okultisté leští světla lamp za svitů černých svící
alchymisté přicházejí o uši ve svitu plynových lamp

ve dvorech ženy a muži,
,,Necítím Tě"

jestli je Ona i ráj
           je i had v něm

Elektrickou energií
Vymazala mne
Apokalypticky

s úsměvem,
který jsem jí chtěl vrátit jako vždycky,
navždy

v Hádu hada,
kousnul nás oba,
jen Ty to nevíš,
spanilá
na loži z růži
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

The remnants of charcoal.

Lubomír Tomik

slight remnants of tanned coils in the corners,
rolled into rolls

occultists polish lamp lights under the lights of black candles
alchemists lose their ears in the glow of gas lamps

in the courts of women and men,
"I don't feel you"

if she is also paradise
            there is also a serpent in it

Electricity
She deleted me
Apocalyptic

with a smile,
which I wanted to return to her as always,
forever

in the Hades of the Serpent,
he bit us both,
only you don't know
beatiful
on a bed of roses 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX