Abstraktní bádání.

Abstraktní bádání.

Lubomír Tomik

badatelé neskutečna
zamířili ke hvězdám

držíme se za boky
díváme se do očí

jsme nazí

badatelé neskutečna

XXXXXXXXXXX  
Pokus o melodii Root- Sedm černých jezdců.
Nenaladěná el.kytara.Abstract research.

Lubomír Tomik

researchers unreal
they headed for the stars


we hold on to our hips
we look into each other's eyes


we are naked

researchers unreal

XXXXXXXXXXX
An attempt at a tune , song Root- Seven Black Riders.
Untuned electric guitar. 

XXXXXXXXX
Trumfová karta  lady Harrisové a pana Crowleyho je...

Black bowler hat.

Fotografie od Ben Mack na Pexels.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na přídi slunečního korábu.

Lubomír Tomik

pouta předsudků,
celé dny

uložená v schránce času,
v datech,
v informacích,
v dešifrovacích kódech,
pečetích babylonských bran

jsme jen shluky buněk s pamětí,
vědomí buňky která je buňkou větší buňky,

černá buřinky


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

At the bow of a solar ship.

Lubomír tomik

bonds of prEjudice,
all days

stored in the time boX,
in the data,
in the information
in decryption codes,
seals of the Babylonian gates

we're just clusters of cells with memory,
consciousness of the cell which is the cell of the larger cell,

black bowler hat 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/985-crowleyho-tarot-13-smrt

No…Ne!

… stále bez netu, jen na datech v tydlifonu, už ani nemám čelist, která by mi mohla upadnout údivem až k zemi, abych ji mohl posbírat.

Před chvílí u hlavní cesty směrem na Brno jde větší skupina lidí, ukáže se, že jsou to uprchlíci z Ukrajiny, ubytovaní nedaleko od Studia Midian , několik minut poté jedou dva kamiony naložené vojenskou maskovanou technikou směrem na slovenské hranice.

A že je válka daleko .

Není.

Není žádné ,,Daleko“.

Nakonec…,,Poustevník.“

Devítka.

,,NE“ válce na Ukrajině!!!!!

Poet Video z ,,Písečné pláže.“

Písečná pláž.

Lubomír Tomik

ve vlnách jasno,

máš na sobě nejkrásnější plavky,
ušité z dvojitého úsměvu

nic nemůže rozbít krásu

a 
vysoko v mracích najednou tři slova

TORA
TORA
TORA

dlaněmi jsi si oči zakryla
i s úsměvem jsi v nich pohled skryla,
 do zásoby,

na lepší zítřky ?

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sandy beach.

Lubomír Tomik

clear in the waves

you are wearing the most beautiful swimsuit,
sewn from a double smile

nothing can break beauty

and
high in the clouds at once three words

TORA
TORA
TORA

you covered your eyes with your palms
even with a smile you hid the look in them,
  to stock,

for a better tomorrow? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/963-crowleyho-tarot-04-cisa

Poet Příběh pro Tebe.

Bez doprovodného obrázku, byl by na něm beran v krabici, asi by mu trčel ven roh.

/,,Poet Příběh pro Tebe „- Pozor, příliš mnoho ,,P“ ve větě./

Tady ti posílám zvláštní příběh na nějž jsem narazil, usměj se, prosím.

Zdroj neznámý, koluje mezi lidmi jako ,,vtip“.

Od rána nejde internet, dnes to bude asi veselé.

A tedy , čteno teď ve Studiu Midian, pro Tebe-

,,

„Please nicely … draw me a lamb …“ the little prince asked.
„What?“
„Draw me a lamb …“ the little prince begged.

And the man, because he had lost patience and because he was in a hurry to bend over to his equations as soon as possible, scribbled a drawing and said, „That’s a box. The lamb you want is inside.“ But the man was very surprised when the little prince’s face lit up.
„That’s exactly what I wanted. Do you think the lamb will need a lot of grass?“
„Why?“
„Because everything at my house is tiny …“
„Sure enough. I gave you a pretty little lamb.“
The little prince bent over the drawing.
„Well, he’s not that small … Yeah, look, he’s asleep …“

And so the little prince met Erwin Schrödinger.

XXXXXXX

Karta na publikaci je – dnes už podruhé, první byla minutu po půlnoci karta Crowleyho Tarotu ,,Princezna Holí“, o devět hodin bolesti kartu otočím znovu stejná

,,Princezna Holí“

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/hole/1015-crowleyho-tarot-mala-arkana-ryti-holi35

Teď JSI a je to úžasné, když se Tě pokusím kontaktovat jakkoli, možná se dozvím, že NEJSI a vše bude ztraceno.