Řeka …..?

Fotografie od Cats Coming na Pexels.com

XXXXXXXXXXXX

11.ledna.22

Lubomír Tomik

11.1.22 zmizely všechny hodiny, ručičky, digitální číslice,
kukačky odlétly,
rozplynul se písek z přesýpacích hodin,
odešlo slunce ze slunečních,
odešly atomy z atomových ,
zmizelo slovo čas,

jednou větou přestalo záležet na všem,
a když se teď dozvídám jen špatné zprávy,
žádná už nemůže být horší ,
než ta jedna věta,
zároveň
zmizelo slovo

...jak to bylo ?

Hlas,
napospas,
ďas,
nesouhlas,
pas,
spas,
nás,

nebo tak nějak , 
slovo,
tři písmena,
 když jsem se na něj díval,
 viděl jsem plynoucí řeku chvil a v ní vrcholky Himalájí a rudé rty,
na nichž ,
můžu kdykoli spočinout,
když u nich zakotvím,
v paměti.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
January 11.22

Lubomír Tomik

11.1.22 all clocks, hands, digital digits have disappeared,
the cuckoos flew away,
the sand of the hourglass melted,
the sun has gone out of the sunhour,
atoms have gone from atomic,
the word ,,time" has disappeared,

in one sentence, everything ceased to matter,
and now that I only hear the bad news,
none can be worse,
than that one sentence,
at the same time
the word disappeared

... how was it?

Voice,
left behind,
devil,
mine,
disagreement,
climb,
passport,
fine,
save,
our,

or so, the word
four letters
 as I looked at him I saw the flowing river of moments and in it the peaks of the Himalayas and red lips,
in which,
I can rest at any time,
when I anchor with them,
in memory. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

,,Luna" je karta Crowleyho Tarotu na publikaci skutečné Půlnoční pro Tebe.
https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/998-crowleyho-tarot-18-msic
Autorka videa D.O., podařilo se jí zachytit chvíli kdy se na právě zakoupených digitálních hodinách synchronizoval čas -video bez triků, zrychlování.
Trošku děsivé.

,,Druhé mělo být první.“

Fotografie od Paul Rowland na Pexels.com
Druhé mělo být první.

Lubomír Tomik

Listopad je pryč,
Modrá v povětří,
Tiše přede slova,
Letět kočkou pana Schroedingera!

Rolety skákací
Ruce touhou
Prosecco proseklo
Motiv,motivy
Skleněná růže

vystavená na odiv,

Odin plný hodin,
o konci ujištěný,
granát odjištěný

ne, ne !

BUM
XXXXXXXXXX

The second was to be the first.

Lubomír Tomik

November is gone,
Blue in the air,
Quietly before the words
Fly Mr. Schroedinger's cat!

Jumping blinds
Hands desire
Prosecco cut through
Motiv, motives
Glass rose

exposed,

Odin full of hours,
reassured about the end,
grenade departed

no no !

BOOM
XXXXXXXX

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/955-crowleyho-tarot-0-blazen

Melissa a já.

Sliby.

Jen audio.

Dopsáno, pustím hudbu, Melissa auf Der Maur, ,, myslím, ze se song jmenuje ,,Lead horse“ a najednou…

když jsi se mnou, nemám pod kontrolou skoro nic .

Nejsem držitelem autorských prav k songu, skladba je instrumentální, prostě ji chyběla slova….a kočka pana Schröedingera.

Poet Video ,,Most!“

Železniční most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti.               
Studio Midian. 
NE válce na Ukrajině!
lyrics:

Bridge!.

Lubomír Tomik

bridge battles
somewhere in the distance
bridge battles
without lies
mercy
full of follow-up autopsies

dressed in yellow-blue velvet

 woke with fire eyes

bridge battles victorious!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
,,Kolo Štěstí" říká pan Crowley.


https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/982-crowleyho-tarot-10-kolo-tsti

Pro M. na uvítanou. ,,Krmě prstů.“

Fotografie od Mina-Marie Michell na Pexels.com
Krmě prstů.

Lubomír Tomik

prsty nádherné ženy tančí po růženci-

tvář 
jméno
oči
hlas
dlaně

tváře   laskající zrcadla 
jména  neznamenají nic
oči    plné sladkých rozmařilostí
hlasy  běhají po loukách za svítání
dlaně,

obzor se za nimi nezavře !

Ve skále to praská,
otevírají se poklady na Velký Pátek!


XXXXXXXXXXXXXXXXX
Fingers feeding.

Lubomír Tomik

fingers of gorgeous woman dancing after rosary-

face
name
eyes
voice
palms

faces caressing the mirror
the names mean nothing
eyes full of sweet extravagance
voices run across the meadows after dawn
palms,

the horizon will not close behind them!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Trumfová karta Crowleyho Tarotu je... ,,Hvězda."

https://probud.se/tarot1/crowleyho-tarot/velka-arkana/997-crowleyho-tarot-17-hvzda

Slovenský fešák z obce Raková…

… celý ze dřeva.

Autorka fotografií D.O. , iný štát.

Znám také jednoho muzikanta s bradkou a také je v zahraničí, Master hraje tento víkend ve Španělsku.

Držím Vám oběma palce!

Překvapení po ránu, život je jako moře, příliv přináší všechno, chvíli je, jsou, jsi….a pak stejně odliv všechno ukradne, zloděj.